Mag een zorgverzekering je weigeren als je in de WSNP zit en naar hun wil overstappen?

Voor de goede orde: er is geen schuld bij de "oude" zorgverzekeraar.

Weet jij het antwoord?

/2500

In principe mag geen enkele verzekeraar mag je weigeren voor de basisverzekering. Die acceptatieplicht geldt echter niet voor aanvullende verzekeringen ; daar mogen ze wel degelijk aanvullende voorwaarden aan stellen (bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring) of helemaal niet aan beginnen. Alleen je huidige zorgverzekeraar mag je (verder) weigeren op grond van bijvoorbeeld fraude of niet betaalde premie. Als er nog een vordering openstaat, kun je feitelijk niet overstappen voordat die betaald is.

Bronnen:
http://www.zorgverzekeringvergelijken.org/...
https://www.hoyhoy.nl/zorgverzekering/veel...

Als je nog een schuld hebt bij je zorgverzekering mag je niet overstappen naar een andere zorgverzekering. Dus op die gronden kan je geweigerd worden om over te stappen

Bronnen:
http://zorgverzekering2016.com/nieuws/over...

Iemand die te maken heeft met de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) kan niet zomaar overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. Hij heeft te maken met een bewindvoerder, die o.a. zorgdraagt voor de doorbetaling van de vaste lasten en moet verantwoording afleggen aan de rechter-commissaris. De Schuldsaneringsregeling is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om maximaal binnen 36 maanden weer schuldenvrij te zijn. http://www.justitia.nl/faillissementsrecht/schuldsanering-natuurlijke-personen.html# De belangrijkste regels zijn opgenomen in de artikelen 284 -362. De Zorgverzekeraars Nederland hebben afgesproken dat zodra de verzekeringnemer is toegelaten tot de WSNP de bestuursrechtelijke premie-inning wordt gestopt. De cliënt betaalt niet langer de premie van de verzekeraar, maar de bestuursrechtelijke maandpremie die is vastgesteld door het Zorginstituut. De op dat moment geldende zorgverzekering mag niet worden opgezegd of worden ontbonden. De betaling geschiedt meestal via de directe doorbetaling vanuit de uitkering of via de boedelrekening. Zodra de cliënt (de term is saniet) weer is afgemeld bij het Zorginstituut, wordt er gestopt met het incasseren van de bestuursrechtelijke-premie en de cliënt betaalt dan ook weer de normale premie van de polis. Van het Zorginstituut ontvangt hij na tien weken na de afmelding een eindafrekening met een overzicht van de betaalde en nog te betalen premiebedragen. http://www.zorgverzekeringslijn.nl/bestuursrechtelijke-premie/ Dan pas heeft de cliënt het recht om aan het einde van het jaar te wisselen van zorgverzekeraar. De schuldenaar kan wel zelf beslissingen nemen omdat hij handelingsbevoegd blijft, maar alleen als het gaat om (financiële) zaken die niet toebehoren en/of binnen het WSNP-traject vallen. Maar aangezien de saniet geen contracten mag wijzigen of nieuwe contracten mag aangaan tijdens de WSNP-periode, dient hij de wens om van zorgverzekeraar te wisselen te bespreken met de bewindvoerder. Het is aan de bewindvoerder of hij deze wens inwilligt of de vraag nog voorlegt aan de rechter-commissaris aan wie hij verantwoording moet afleggen. Er zijn dus twee voorwaarden: 1ste men mag niet (meer) ingeschreven staan bij het Zorginstituut; 2de men dient dit eerst te bespreken en te overleggen met de bewindvoerder. Pas als dit allemaal positief geregeld is, is er geen belemmering om van zorgverzekeraar te wisselen aan het einde van het jaar, maar alleen voor het basispakket.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100