In welk boekjaar schrijf je een factuur weg? In het jaar van versturen of het jaar van betalen?

Bij facturen rond de wisseling van het boekjaar zit ik met het verwerken hiervan - het werk is in 2012 gedaan maar de betaling volgde pas in 2013... waar schrijf ik het op zodat het bij de belastingdienst klopt? Het betreft een geleverde dienst, dus eigenlijk gewoon uurloon.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Voor de omzet: die is gerealiseerd in 2012 en moet dus in 2012 verantwoord worden. Voor de btw: de datum van de factuur is bepalend (en zoals in een eerder antwoord: binnen 6 weken / de 15e van de maand na de prestatie). Dus als je de factuur met een datum in december verstuurd moet je de btw in december aangeven en afdragen. Gaat de afnemer van jouw dienst failliet of betaalt hij niet: als vaststaat - bijvoorbeeld door verbindend worden van de slotuitdelingslijst bij faillissement - dat de afnemer niet betaalt, dan kun je de btw terugvragen bij de belastingdienst. Dan is ook mogelijk als de afnemer na twee jaar nog niet betaald heeft en waarschijnlijk ook niet gaat betalen. Normaal gesproken boek je de vordering dan ook af van je resultaat.

De meeste ondernemers zijn verplicht het 'factuurstelsel' te gebruiken (in plaats van het kasstelsel). Omzet is dan omzet op het moment van facturering. Is de factuur opgesteld in 2012, dan is het omzet voor 2012. Het betaalmoment doet er niet toe, want je moet de BTW op de factuur toch afdragen binnen de vastgestelde perodiode na afloop van het aangiftetijdvak. (Dus uiterlijk eind januari 2013 voor een factuur van december 2012, als je 'maandaangever' bent). Toegevoegd na 29 minuten: Bij de beantwoording van de vraag ben ik ervan uitgegaan dat de factuur al wel was gemaakt (maar nog niet geboekt). Een factuur moet worden uitgereikt vóór de vijftiende dag van de maand volgende op de maand waarin de prestatie werd verricht. Dus wanneer de prestatie geleverd is in periode 12-2012 moet de factuur uiterlijk in periode 01-2013 worden gemaakt en dan krijgt hij een datum mee van het nieuwe jaar. Als de factuur pas in het nieuwe jaar wordt vervaardigd, moet je de journaalposten boeken die de andere beantwoorder heeft vermeld want daarmee krijg je de omzet in het juiste jaar. Toegevoegd na 34 minuten: Probeer dat soort overlopende omzetboekingen zoveel mogelijk te vermijden door steeds helemaal 'bij' te zijn met de administratie zodat je de facturen kunt maken en boeken in de maand waarin de prestatie daadwerkelijk geleverd is.

De omzet valt in 2012, daar is de prestatie geleverd. De btw is datum gestuurd, en valt dus in 2013. Normaal gesproken los je dat op met de volgende journaalposten: In 2012, memoriaal: Overlopende activa / nog te factureren omzet @ Omzet In 2013, memoriaal: Omzet @ Overlopende activa / nog te factureren omzet Als je nu in 2013 gewoon je verkoopfactuur inboekt in je inkoopboek zoals gebruikelijk, loopt per saldo alles hoe het moet: Debiteuren @Omzet @Af te dragen BTW Succes!

Hanteer gewoon de factuurdatum. Da's voor iedereen het makkelijkste. Je weet dat hij heeft betaald (zij het pas dit jaar) dus het is geen openstaande vordering (meer).

Bronnen:
http://www.ikwordzzper.nl/index.php?option...

Dit is een zeer actueel topic, zowel voor Nederland als België. De boel staat immers op stelten door een nieuwe Europese richtlijn, waarbij voorschotten plots VRIJ van BTW zullen zijn, omdat de BTW sinds 01/01/2013 PAS moet verrekend worden met de effectieve factuur. Ik kreeg er zelfs een mail voor uit Nederland nadat ik een voordracht bijwoonde bij jullie (over de afschaffing van boekhouders door elektronisch inscannen èn automatisch verwerken van facturen). Het gaat hier over je verkoopzijde, dus de factuur moet gemaakt worden NA de prestatie, of je mag ze al mee hebben op het moment van prestatie. En ook dan is de BTW dus volgens de nieuwe richtlijn in alle Europese staten van toepassing. Dit geeft zware problemen bij ons boekhouders/accountants en ik zie in de praktijk geen probleem om toch je facturen te blijven vervroegd aanrekenen. Kun je je immers een BTW-controleur inbeelden die gaat reclameren omdat je hem de BTW te vroeg geeft? Nee dus. Waarom dan deze richtlijn? Wel, omwille van het misbruik aan de andere kant. Vooral vrachtwagens worden dikwijls nog snèl gekocht op het einde van het boekjaar om snel nog extra afschrijvingen te boeken. In België gebeurde daar recent controle op via de inschrijving van de verkeersbelasting bij de DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen). De garagehouder had intussen wel al de verkoopfactuur (met BTW) gemaakt en over de BTW viel men meestal niet, maar wel over het in kostenbrengen in het boekjaar. Theoretisch dus: Nee, je mag een voorschot opmaken, maar strictu sensu is dit geen factuur volgens het normale BTW-stelsel voor je BTW-aangifte. Praktisch: Ja, ik zie geen enkel bezwaar om dit al op voorhand te facturen. Je diensten worden trouwens toch zelden alleen maar ter plaatse gerekend, want je moet toch alles (minstens mentaal) voorbereiden en ook de offertetijd is toch al 'besteed' op voorhand? Je klant zal die ook al verwerken, dus je BTW-listing of IC-listing zal dan ook overeenstemmen met wat men naziet bij eventuele controle ter plaatse bij je klant. In de praktijk zal zelfs een factuur van december of januari die bij de ander in het boekjaar erna of ervoor wordt geboekt, bij controle evenmin problemen geven. Al die speciale boekingen om het van het ene jaar naar het andere te boeken, laat ons eerlijk zijn: Dat is om winst te verschuiven en later te belasten OF om de boekhouder/accountant extra werk (= geld) te geven.

De antwoorden zijn gegeven, alleen wel voor de gevallen waarin duidelijk was, dat de betaling van de factuur was ontvangen. Maar er zijn ook omstandigheden, dat betaling niet volgt. Dan sta je toch voor het voldongen feit dat je het verlies pas kunt boeken als verlies in het jaar waarin zulks zich definitief voordoet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100