Kun je ook eerst in de kerk trouwen en dan in het gemeentehuis?

Ben erg benieuwd

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Protestanten niet; die kennen geen kerkelijk huwelijk, maar alleen een bevestiging van het burgerlijk huwelijk. Katholieken theoretisch gezien wel, zij beschouwen het kerkelijk huwelijk als het echte huwelijk, en het burgerlijk huwelijk slechts als een administratief iets. Alleen staat de Nederlandse wet het weer niet toe dat je een kerkelijk huwelijk sluit of een andere religieuze plechtigheid houdt voordat het burgerlijk huwelijk is gesloten. Op die wetsartikelen is trouwens veel kritiek, omdat het wat vreemd oogt in het kader van de scheiding tussen kerk en staat. Artikel 68 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zegt: "Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken." Dus nee, dit mag niet. De katholieke kerk zal er wellicht kerkrechtelijk geen problemen mee hebben, maar wil de wet volgen hierin, en zal dus een dergelijk iets niet toestaan. De protestantse kerken kennen sowieso geen eigen huwelijkssluiting, zoals hierboven uitgelegd.

Nee, dat mag niet. In Nederland mag geen kerkelijk huwelijk plaatsvinden als niet eerst het burgerlijk huwelijk heeft plaatsgevonden. Na de burgerlijke huwelijksvoltrekking krijg je een bewijs mee om te tonen voor de kerkelijke huwelijksinzegening.

Bronnen:
http://trouwen.plein.nl/specials/index.php...