In de LOI reclame hebben ze het over artikel 626 lid 2 van het burgerlijk wetboek wat houd dit in?

Toegevoegd na 5 minuten:
aan"google het ff" heb ik helemaal niks natuurlijk, de reden dat ik hier mijn vraag stel is omdat ik het niet kan vinden.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Artikel 626 (BW) 1. De werkgever is verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon de werknemer een schriftelijke opgave te verstrekken van het loonbedrag, van de bedragen waaruit dit is samengesteld, van de bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden, alsmede van het bedrag van het loon waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer over de termijn waarover het loon is berekend ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag aanspraak heeft, tenzij zich ten opzichte van de vorige voldoening in geen van deze bedragen een wijziging heeft voorgedaan. 2. De opgave vermeldt voorts de naam van de werkgever en van de werknemer, de termijn waarover het loon is berekend, alsmede de overeengekomen arbeidsduur. 3. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Toegevoegd na 2 minuten: Maar in de reclame gaat het over artikel 662, en die houdt in: Artikel 662 (BW) 1. In afwijking van artikel 615 is deze afdeling ook van toepassing op de werknemer die arbeid verricht in een onderneming die in stand wordt gehouden door staat, provincie, gemeente, waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam. 2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: a. overgang: de overgang, ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of een splitsing, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt; b. economische eenheid: een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit. 3. Voor de toepassing van deze afdeling wordt een vestiging of een onderdeel van een onderneming of vestiging beschouwd als een onderneming. Toegevoegd na 9 minuten: MissyD had gelijk. Het is boek 6, artikel 162, lid 2: Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Bronnen:
http://www.wetboek-online.nl/wet/BW6/162.html
http://www.youtube.com/watch?v=u2bAOPQPzuY

Dat is 6:162 lid 2 bw gaat over de onrechtmatige daad

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100