Hoe is de eerste programmeer taal ontwikkeld?

Om te programmeren moet je commandos invoeren. Maar dan moet er eerst een tekstverwerker zijn ontwikkeld. Hoe is de eerste programmeer taal ontwikkeld?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het programmeren bestond al voordat er een computer was. Het stamt namelijk af van de automatische weefmachine die door Jacquard is gebouwd in de 18e eeuw. Het weefprogramma stond op ponskaarten. Dit idee van postkaarten is door Hollerith gebruikt voor administratieve doeleinden. Ook dit was nog vóór de komst van de computer. Ook bij draaiorgels werden al boeken gebruikt, die sprekend lijken op ponskaarten. Een van de eerste computers was de beroemde Eniac. Die werd geprogrammeerd met draden, alsof het een telefooncentrale was. Pas enkele jaren later werden de codes in het geheugen zelf geplaatst. Al snel daarna ontdekte men dat de computer zelf die codes kan vertalen uit tekst. De autocodes. En snel daarna kwam er assembler. Vanuit de wiskunde kwam het idee om berekeningen te formaliseren. Dit leidde tot een van de eerste talen: Algol, de grootvader van C. Vanuit de filosofie kwam het idee om gegevens en opdrachten te bundelen in 'frames': dit werd Lisp. Later werden al deze ideeën gebundeld tot objectgerichte programmeertalen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hollerith
http://nl.wikipedia.org/wiki/Weefmachine

Zonder tekstverwerker, maar met ponskaarten werden commando's gegeven. Toegevoegd na 5 minuten: Charles Babbage kwam al in 1833 met het conceptidee van een analytische machine die met ponskaarten zou werken, maar heeft het concept van de machine nooit helemaal af kunnen maken. Wel ontwikkelde hij samen met Ada Augusta reeksen instructies en bedachten onder andere de subroutine, de waarde van lussen en dacht al na over de voorwaardelijke sprongroutine; Ada was dus eigenlijk de eerste programmeur. Eind 19e eeuw construeerde Herman Hollerith telmachines die werkten op basis van invoer met ponskaarten en in 1928 bouwde Konrad Zuse (volgens wikipedia) de eerste computer. Toegevoegd na 9 minuten: In de video zie je ponskaarten in gebruik in het computercentrum in Tilburg in 1969.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ponskaart
http://wibnet.nl/computergeschiedenis
http://www.youtube.com/watch?v=pJQ5ciIofq8

Ik werkte in 1960 bij de Eerste Nederlandsche verzekeringmaatschappij. Zij waren het eerste of tweede bedrijf dat met computers ging werken. Het waren enorme kasten die in de kelder stonden. Er mocht bijna niemand bij komen, want de boel moest stofvrij blijven. Wat de computer presteerde was het produceren van kleine poliskaarten. Alles werd nog met de hand uitgerekend, wel met rekenmachines en via ponsmachines op lange linten ingevoerd. Op school, het jaar daarvoor hebben we een begin van de computertaal geleerd. Een computer kent in feite uitsluitend ja en nee. Dat is het binaire stelsel. Dus dan krijg je getallen als 0001 of 0000110011, Het is wonderbaarlijk dat uit die start dit alles is gegroeid. En dat we nu op GV vragen kunnen beantwoorden. Er kwamen computertalen, zoals BASIC en later DOS en windows. Een computer doet pas iets na een commando. Alles moest dus eerst in die binaire getallen worden geplaatst. Daar zijn jaren van ontwikkeling aan vooraf gegaan. De laatste jaren gaat het ontwikkelingsproces met een enorme versnelling.

De eerste programmeer taal was eigenlijk simpel weg machine code. Oftewel: vertel de chip wat hij moet doen. Deze code (later heette het assembly, weet niet hoe het daarvoor heette), werkte dus rechtstreeks op de chip. Daar had je geen tekstverwerker voor nodig. En zo ja, dan stond deze reeds op de chip. Assembly was dus de eerste machinecode, lijkt mij :)

De eerste computers konden series bewerkingen uitvoeren op gegevens die met b.v. ponskaarten werden ingevoerd. Die bewerkingen lagen vast in de hardware en de standen van schakelaars. De (goede) gedachte om niet alleen de te verwerken data in het geheugen vast te leggen, maar ook de series bewerkingen, leverde de "stored program computer" (Google daar maar op). Dat opende de weg voor zeer uiteenlopende toepassingen van de computer. De benodigde instructies werden in eerste instantie puur als machinecode (nullen en enen) genoteerd; hexadecimaal is te beschouwen als steno voor deze binaire code. Assembly language is de eerste programmeertaal: ieder statement daarin wordt direct in machinetaal omgezet, door een programma (de assembler), dat zelf in machinecode ontwikkeld was. Uiteraard heeft ieder type processor zijn eigen instructieset en dus zijn eigen assembler. Hogere programmeertalen zijn bruikbaar voor meer typen processoren, maar vergen een complexere vertaling naar machinecode, wat door interpreters (BASIC) of compilers (COBOL, Fortran) gedaan werd en wordt.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_a...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100