Mijn huisbaas probeert het huiseigenarendeel van de gemeentelijke rioolheffing 2015 op mij te verhalen. Mag hij dit zomaar doen?

Het huurcontract stamt nog uit 1988 en daarin staat het volgende vermeld:
'De huurpijs, en een extra bedrag voor voorschot leveringen en diensten met daarachter (waterlevering).'
Daaronder: "De verhuurder verstrekt de huurder elk jaar een rubrieksgewijs overzicht van de kosten die hij voor de bovenvermelde leveringen heeft gemaakt, waarna de verrekening van die kosten plaats vindt." ... "Huurders aandeel in de kosten van de leveringen en diensten bedraagt ---. De verhuurder kan na overleg met de huurder zowel de leveringen zowel qua soort als omvang beperken dan wel uitbreiden. Herziening is mogelijk indien het kostenpeil daartoe aanleiding geeft."
(Zo'n overzicht heb ik trouwens nog nooit gezien, maar dit terzijde.)
[Vraag gesteld voor een vriend die momenteel niet kan inloggen.]

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik heb het sterke vermoedde dat het hier gaat om kamerhuur. Ja als men dit contract heeft getekend mag de huisbaas een deel van het huiseigenarendeel rioolheffing op de huurder verhalen.

Eigenaarsbelastingen en eigenaarsheffingen mogen nooit door de eigenaar van de woning worden doorbelast aan de huurder van de woning. De verhuurder wordt geacht deze lasten te kunnen voldoen uit de kale huur. De huurder kan met terugwerkende kracht tot 5 jaar het eventuele onverschuldigd betaalde van de verhuurder terugvorderen. Een huurder dient wel verbruiksbelastingen en gebruikersheffingen te betalen, maar alleen als de gemeente deze belastingen en heffingen oplegt. Wie de aanslag ontvangt doet er niet toe, de eigenaar mag deze doorberekenen maar moet deze aanslagen bij doorberekening wel kunnen tonen. De huidige rioolbelasting was tot 2008 een retributie (een gedwongen betaling aan de overheid), genaamd rioolrecht, het rechtstreekse profijt en belang dat men had van de riolering. In 2009 werd de Wet Milieubeheer van kracht. Hierin werd de belasting rioolrecht veranderd in rioolheffing, een belasting waar geen rechtstreeks profijt door de belastingplichtige tegenover hoeft te staan. De nieuwe wijziging in 2012 van deze Wet hield in dat de aanslag rioolheffing (en ook de afvalstoffenheffing) vanaf die datum worden opgelegd aan de verhuurder en niet meer aan één van de huurders. De rioolheffing is een vast bedrag per aansluiting, het aantal bewoners is niet van invloed op de heffing. Er zijn twee soorten rioolheffing: 1. rioolheffing die men betaalt als men eigenaar is van een pand dat op de riolering is aangesloten; 2. rioolheffing gebruikers als men gebruiker (huurder) is van een zelfstandige woonruimte die is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Een woning of woonruimte is onzelfstandig als men keuken, badkamer/douche en/of toilet deelt met andere huurders (die een eigen huurcontract hebben). Beide heffingen kunnen worden opgelegd door een Gemeente maar zij is daartoe niet verplicht. Een aantal gemeenten heft alleen van eigenaren. Of uw gemeente behalve de rioolheffing eigenaren ook de rioolheffing gebruiker oplegt kan men controleren door de betreffende postcode en huisnummer in te vullen bij: check uw postcode. http://www.derbg.nl/algemeen/overzicht-belastingen/rioolheffing-voor-gebruikers-en-eigenaren#q_414 Ook de gemeente en waterschap kunnen deze inlichtingen verstrekken.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2016...
http://www.derbg.nl/algemeen/overzicht-bel...
http://www.gemeentebelastingenamstelland.n...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100