Mag een woningbouw herstel vragen van een situatie die al bestond?

Bij vertrek eist de woningbouw allerlei herstel van zaken die al waren. Vaste tuinplanten moeten eruit, de tuin moet helemaal leeg. Alle muren en kozijnen moeten wit, terwijl ze dat bij het betrekken al niet waren.

Weet jij het antwoord?

/2500

Sinds een jaar of 10 is die eis in de Huurwet komen te vervallen. Als de aangebrachte verbeteringen of wijzigingen in goede staat zijn mag dat blijven zitten bij de oplevering. Bij het einde van de huurovereenkomst moet de huurder het gehuurde weer aan de verhuurder ter beschikking stellen. De huidige wetgeving kent geen verplichting van de huurder om het gehuurde terug te geven aan de verhuurder in de staat zoals hij deze had ontvangen. De huurder heeft de keuze het gehuurde terug te geven inclusief de geoorloofde veranderingen. Uit de Huurwet art 216 en 224 kan dit worden afeleid. De huurder is niet verplicht tot het ongedaan maken van geoorloofde veranderingen en toevoegingen, onverminderd de bevoegdheid van de rechter om hem op de voet van artikel 215 lid 5 de verplichting op te leggen hiervoor vóór de ontruiming van het gehuurde zorg te dragen. Indien tussen de huurder en verhuurder een beschrijving van het verhuurde is opgemaakt, is de huurder gehouden de zaak in dezelfde staat op te leveren waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd. Indien geen beschrijving is opgemaakt, wordt de huurder, behoudens tegenbewijs, verondersteld het gehuurde in de staat te hebben ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst. Toegevoegd na 1 dag: Is het contract afgesloten voor 1 augustus 2003 dan moet men de woning in g o e d e staat opleveren. De regeling dat men de woning in dezelfde staat moet opleveren geldt alleen voor huurcontracten die zijn afgesloten op of na 1 augustus 2003. De bewijslast is voor deze contracten omgekeerd. Bij oplevering zonder opnamestaat, mag u de woning opleveren zoals deze is. Als de verhuurder het hier niet mee eens is, dan moet de verhuurder bewijzen dat de woning in betere staat was bij het begin van het contract. Zaken die door normaal gebruik en slijtage zijn verouderd of stuk zijn gegaan hoeft u niet te repareren. Als er een waarborgsom betaald is mag de verhuurder deze alleen inhouden bij huurachterstand of als er gebreken zijn aan de woning die voor rekening van de verhuurder zijn. Op initiatief van Steunpunt Wonen is er een heel duidelijke website gemaakt. http://www.huurders.info/beeindiging-huurcontract/oplevering-woning/

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek...
http://www.huurders.info/beeindiging-huurc...

Alhoewel bovenstaande aanpassingen in de Huurwet, ten gunste van huurders, uitvoerbaar zijn gelden er nog wel een aantal opleveringsvoorwaarden waaraan de vertrekkende huurder zich wel moet houden. Ten aanzien van tuinen en erven die deel uitmaken van het gehuurde is het iid zo dat deze leeg en opgeruimd opgeleverd moeten worden. Dus vrij van begroeiing en andere aankledingen zoals vijvers. Tenzij een eventuele opvolgende huurder akkoord gaat met de tuin in begroeide staat. Deze neemt dan de opruimingsplicht over en vrijwaart de vertrekkende huurder. Ten aanzien van de woning zelf moeten wel alle sier wandbetimmeringen, granol of steenstrips verwijderd worden van binnenmuren en deze weer glad en behangklaar worden opgeleverd. Ook tapijten trapbekledingen zullen verwijderd moeten worden. Maar ook hier kan een eventuele opvolgende huurder ervoor kiezen deze zaken zo over te nemen. Is er geen directe opvolgende huurder dan dienen deze zaken tenminste op deze wijze te worden opgeleverd. Niet onder deze regeling vallen zaken als plavuizen vloeren, mits degelijk aangebracht, degelijk geplaatste keukens en badkamerinrichtingen enz.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100