Waarom hebben sommige straatlantaarns groen licht?

Ik was vandaag buiten de stad een stuk aan het fietsen, tussen een kanaal en bos. De straatlantaarns daar gaven lichtgroen licht. Is dat misschien beter voor de nachtdieren daar of wat is de reden achter deze kleur licht?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hoe het zit met groen licht? Klopt, dat het effect op dieren 's nachts beter is voor vogels en blijkt na onderzoek nu ook voor vleermuizen. Bovendien is groen licht energiebesparend en duurzamer dan conventionele verlichting. Hieronder ter info een stukje van de "memo groene verlichting" die bij Rijkswaterstaat circuleert: Er is in de media en in de vakwereld de laatste tijd veel belangstelling voor ‘groen licht’ in de openbare verlichting. Onder groen licht wordt kunstmatige verlichting verstaan, met een zwaartepunt in het groene spectrum. Van verschillende kanten wordt ook aan Rijkswaterstaat gevraagd groen licht toe te passen. Groen licht zou effecten op natuurwaarden verzachten en leidt tot minder energiegebruik. Natuurwaarden: wat werkt wel, wat werkt niet? In opdracht van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) is onderzoek uitgevoerd op een boorplatform en op Ameland om te onderzoeken of het gebruik van licht van een bepaalde kleur bij het verlichten van boorplatforms op de Noordzee zou helpen om trekvogels minder af te laten leiden. Vogels maken de oversteek over zee veelal ’s nachts. De vlucht over zee duurt vele uren en vogels hebben een beperkte energievoorraad. Wanneer er weinig bewolking is, navigeren vogels op sterren en de maan. Wanneer er veel bewolking of mist is, schakelen vogels over op een intern kompas. Uit het onderzoek van de NAM blijkt dat dit interne kompas wordt verstoord door het rode deel van het spectrum van witte verlichting. Gevolg is dat de vogels ‘gevangen’ worden in boorplatform-verlichting met de dood tot gevolg. Daarom worden vervolgonderzoeken gehouden met groen licht, omdat dat het kompas van trekvogels niet verstoort. Op Ameland staan nog meer vervolgonderzoeken op stapel, onder andere om mogelijke effecten op weidevogels te verkennen. Al met al is duidelijk is dat voor trekvogels in zeesituaties belangrijke stappen worden gezet om hinder te verminderen. In landsituaties echter is er nog geen reden om aan te nemen dat er effecten zijn van groen licht op vogels en andere dieren. Om dat te weten te komen is meer onderzoek nodig, waarbij ook andere lichtkleuren en lichteigenschappen betrokken moeten worden. Rws wacht dus nog even met het toepassen van groen licht op snelwegen tot er meer bekend is over alle effecten van groen licht. Voor de vleermuis blijkt het dus ok te zijn...

Bronnen:
memo groene verlichting"
van Rijkswaterstaat"

Groen schijnt een rustgevende kleur te zijn. Bij ons op het dorp wordt het toegepast om vandalisme tegen te gaan; de jeugd zal minder snel de neiging hebben om van alles te slopen in het park (waar we groen licht hebben). Toegevoegd na 1 minuut: Aanvulling: het schijnt ook milieuvriendelijker en energiezuiniger te zijn, die de bron voor meer informatie hierover...

Bronnen:
http://www.platformlichthinder.nl/130908.html

Dit zijn waarschijnlijke energiezuinige groene ledverlichting. Verschillende gemeentes experimenteren hiermee om energie te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan. Dat laatste heeft te maken met het effect op nachtdieren als het té licht is in de omgeving. Toegevoegd na 2 minuten: Bijgaand een link naar Nova TV dat over het groene licht gaat en een nieuwsartikel dat ook relateert aan het effect op dieren. Omdat je beschrijft dat de verlichting buiten de stad ligt denk ik vooral dat dit is om lichtvervuiling te voorkomen. Toegevoegd na 17 uur: (zie ook de video met uitleg)

Bronnen:
http://napnieuws.nl/2009/02/04/groen-licht...
http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendin...
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Gem%20Ni...
http://www.youtube.com/watch?v=3tRGrB1W12Y

Het licht wordt door vogels niet als licht gezienen is daarom rond parken en dergelijke opgesteld

Watervleermuizen worden niet verstoord door groene led-straatverlichting. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Bèta wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen voor de gemeente Assen. Groene led-verlichting kost veel minder energie dan traditionele witte PPL straatverlichting en lijkt nu ook beter voor de natuur. Dat is een opsteker voor gemeentes die willen overschakelen op duurzame straatverlichting. Ecologiestudent Tijs Glazenborg telde in de nazomer van 2009 hoeveel water vleermuizen ’s avonds het Afwateringskanaal in Assen passeren. Het Afwateringskanaal is een belangrijke vliegroute en foerageergebied voor diverse soorten vleermuizen. Voor het onderzoek vergeleek Glazenborg drie situaties: witte PLL-lampen, groene led-lampen en geen verlichting. Bij groene led-verlichting komen ongeveer evenveel watervleermuizen langs als in de ongestoorde, onverlichte situatie. Er zijn aanwijzingen dat intensiever, wit licht vleermuizen aantrekt en dus hun natuurlijk gedrag verstoort. De gemeente Assen wil in het recreatieve gebied rond het Afwateringskanaal verlichting invoeren vanwege de sociale veiligheid. Tegelijk wil zij de natuur zo min mogelijk verstoren. Omdat mensen met groen licht ’s nachts ook goed kunnen zien, lijkt groene led-verlichting de beste keus. Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van prof.dr. Joost Tinbergen, dierecoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen en met medewerking van de vleermuiswerkgroep Drenthe en Bureau BügelHajema te Assen.De coördinatie was in handen van Karin Ree, Bèta wetenschapswinkel Rijksuniversiteit Groningen. .

Bronnen:
http://beta.wewi.eldoc.ub.rug.nl/root/2010...

Dat zijn LED lampen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100