Waarom veranderd tijd door versnelling of gravitatie?

Tijd veranderd door gravitatie of versnelling maar hoe komt het?

Weet jij het antwoord?

/2500

Vergelijk de toon van een ambulance als deze op je afkomt met de toon als ie van je wegrijdt. Geluid wordt hoger resp. lager omdat de toon wordt samengedrukt of uitgerekt. Zo is het ook met tijd.

Je zou je voor kunnen stellen dat een zwaartekrachtsveld de slinger van een klok hindert. De klok loopt daardoor langzamer in een groter zwaartekrachtsveld. Op het eerste oog is dit natuurlijk een onzin uitleg, omdat de zwaartekracht in dit voorbeeld alleen het meetinstrument beïnvloed en niet de echte tijd. Toch geloof ik dat tijd in essentie het voltrekken van processen is, op subatomair niveau. Ik geloof dat de voortgang van de tijd gedefinieerd wordt door de allerkortst denkbare processen, zoals de trilling van een atoom of het radioactieve verval van een atoom. Zo'n proces kun je denk ik wel weer vergelijken met de heen en weer gaande slinger van een klok. In een groter zwaartekrachtsveld wordt dit proces meer "gehinderd" en voltrekt het zich langzamer. Ons hele zijn, leven en waarneming voltrekt zich daardoor langzamer (mits we ons in datzelfde zwaartekrachtsveld bevinden) Daardoor voltrekt de tijd zich dus langzamer. Overigens vermoed ik dat de oorsprong van zwaartekracht en de genoemde (sub) atomaire processen dicht bij elkaar staan. Een goed begrip daarvan zou het verband tussen tijd en zwaartekracht misschien heel logisch maken. Hoe dan ook, de ezelsbrug: meer zwaartekracht = langzamere slingerbeweging = langzamer verloop van de tijd is makkelijk te onthouden.

Weer die eeuwige spraak- en begripsverwarringen. Tijd verandert op zich nooit. Net zoals ook de toon van de ambulance NIET verandert, is het de waarneming die plots de dingen anders waarneemt. Ik ga het op mijn eigenzinnige wetenschappelijke wijze wat beantwoorden, omdat ik bij mijn leerlingen in school ook merk dat ze dat de technische formule van 1906 die ik op het einde zal gebruiken, beter kunnen kaderen: 1. Je kunt zien. Maar je ziet niets, ons netVLIES neemt teruggekaatste trillingen waar in het zichtbare spectrum. 2. Je kunt horen. Maar je hoort niets, ons trommelVLIES neemt teruggekaatste trillingen waar in het hoorbare spectrum (jonge kindjes tot 23.000 Hz, wij tot 20.000 of minder trillingen per seconde). 3. Je kunt voelen, zowel via ons huidVLIES (eigen woord) registreert ons lichaam tactiele en thermische trillingen. Hier komen we ook op het chemische vlak. 4. Je kunt proeven en ruiken en dat gaat meestal samen via sensoren die ook zuurtegraden en chemische gewaarwordingen en ook hier speelt de temperatuur een rol (bier moet je koud drinken om het vergelijkbaar te houden). Nu naar de formule E = m.c² waarbij E staat voor Energie (massa-energetische equivalentie, wat een moeilijk woord); m staat voor massa en c staat voor lichtsnelheid. Maar dat is de bijzondere relativiteitstheorie en die geldt enkel voor een lichaam in rust, en zitten we dus nog erg in de fysica. Tijd wordt meestal als iets meta-fysisch beschouwd, en dus gaat de gewone relativiteitstheorie veel moeilijker en verder. En daar heb je het: Ik begreep Einsteins visie pas op dezelfde kinderlijke wijze als hem, vanuit een trein die ik zag wegrijden maar niet voelde of ik vertrok, dan wel de andere trein. Dan gaat je perceptie naar de knoppen, terwijl je weet dat de treinen zich hoe dan ook onderling van elkaar bewegen, en je dit eigenlijk spontaan toetst aan de tijd die voorbijgaat. De tijd hoort samen bij je registratie immers, en eigenlijk speelt het geen rol welke trein vertrekt tegenover die tijd. De tijd hangt immers vast aan de waarnemer en dus is de waarneming relatief. Dat is in essentie heel de relativiteitstheorie in simpele woorden. En nu kun je de andere teksten lezen: Hoe ziet de passagier uit de andere trein mij vertrekken en is zijn tijd gelijk aan de mijne? Antwoord is zowel . ja . nee ... en alle combinaties daaruit Gisteren, vandaag, morgen en met de kennis die je op elk moment aanwendt om dit antwoord te lezen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100