Zou elk mens familie van elkaar zijn?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als je gelooft ik de Bijbel wel. Als je gelooft in de evolutietheorie denk ik niet.

İn de bijbel staat dat de eerste mensen Adam en Eva waren. Maar dan zouden dus de kinderen van hun met elkaar hebben gedaan.. Of wetenschappelijk gezien zijn we afstammeling van apen-stam

Wanneer ben je familie? als je dezelfde afkomst hebt... dan is het antwoord volmondig ja! In het geval van de Bijbel is het duidelijk, we stammen allemaal van Adam en Eva af, en ook van Noach en zijn vrouw. In het geval van de Evolutietheorie is het iets minder duidelijk. We stammen in elk geval allemaal van een bepaalde eencellige af. Dat maakt elk dier familie van ons. En alle mensen hebben ook een afstammeling die een stuk dichter bij ons staat qua tijd. (niet een aap!)

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mens

Nee. Als je ver teruggaat in de geschiedenis, zul je zien, dat we allemaal afstammen van apen. Er zijn in het verleden veel apengroepen geweest die deels geëvolutioneerd zijn. Eerst kwamen er vanuit de apen de Neanderthalers, daarna de Cromagnonmens en vervolgens de huidige mens. Dit heeft wel enige tijd gevergd, zelfs zoveel dat wij ons daarbij geen voorstelling kunnen maken.

Het ligt eraan hoe je familie definiëert. Als het gaat om een specifieke graad van verwantschap is het antwoord nee, maar als het enige wat je overweegt een gemeenschappelijke voorouder betreft is het antwoord ja. Omdat met die laatste definitie het woord familie echter elke nuttige betekenis verliest (wat heb je aan een woord als familie om een speciale band aan te geven als het zodanig gedefiniëerd is dat het geen enkel onderscheid maakt?), zou ik (en de meeste mensen met mij, in hun dagelijks taalgebruik) geneigd zijn de eerste definitie te hanteren. Dan wordt het antwoord nee.

De Bijbel laat zien dat alle mensen van één mensenpaar afstammen. De twee geslachtsregisters voor en na het verslag van de Vloed — hoofdstuk 5 en 10 van Genesis— verbinden heel het mensengeslacht via Noachs drie zonen met Adam, de eerste mens. De Assyriërs, Chaldeeën, Hebreeën, Syriërs en enkele Arabische stammen zijn nakomelingen van Sem. De Ethiopiërs, Egyptenaren, Kanaänieten en enkele Afrikaanse en Arabische stammen zijn nakomelingen van Cham. De Indo-Europeanen stammen van Jafeth af. Alle mensen zijn aan elkaar verwant, en allen zijn voor God gelijk . Dat zei ook Petrus in een toespraak: (Handelingen 17:26) . . .En hij heeft uit één [mens] elke natie van mensen gemaakt om op de gehele oppervlakte der aarde te wonen, en hij heeft de bestemde tijden en de vastgestelde grenzen van de woonplaats der [mensen] verordend,  De gezaghebbendste wetenschappelijke uitspraken over rassen is ook wel gedaan door een groep deskundigen bijeengebracht door de UNESCO In een slotverklaring werden de volgende drie punten beklemtoond: A „Alle thans levende mensen behoren tot dezelfde soort en zijn van dezelfde origine.” B „De verdeling van de menselijke soort in ’rassen’ is gedeeltelijk conventioneel en gedeeltelijk willekeurig en impliceert geen enkele hiërarchie. . . . C De huidige biologische kennis staat ons niet toe culturele prestaties toe te schrijven aan verschillen in genetisch potentieel. Verschillen in de prestaties van verschillende volken mogen uitsluitend toegeschreven worden aan hun culturele geschiedenis. De volken der wereld blijken thans een gelijk biologisch potentieel te bezitten voor het bereiken van elk beschavingspeil.”

Mensen die de Bijbel als leidraad gebruiken zullen zeggen dat wij allemaal familie zijn omdat Adam en Eva onze gezamelijke voorouders zijn. Toch zou ik daar iets anders tegenover willen zetten. Als we voor het gemak nu even van de Bijbel uitgaan, zien we dat Adam en Eva twee zonen kregen: Kaïn en Abel. Kaïn doodde Abel en God zendt hem voor straf weg van zijn vertrouwde geboortegrond/land. Dan zegt Kaïn tegen God: Ik zal een een zwerver en vluchteling op aarde zijn: ieder die mij aantreft zal mij doden (omdat hij zijn broer doodde). En God zei: Geenszins: -ieder die Kaïn doodt zal zevenvoudig boeten-. Kain ging wonen in het land Nod, had gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon. Er blijken dus al veel meer mensen op aarde te wonen. Hierdoor wordt het zo duidelijk dat Adam en Eva als symboliek fungeren voor het begin van de mensheid dat zij niet meer als onze gezamelijke voorouder gezien kunnen worden. Dus wij kunnen geen familie zijn in die zin. Gaan we van de de evolutietheorie uit, dan is dat meer een ontwikkeling die op meerdere plaatsen op de aardbol plaatsvond. Waardoor familie zijn ook al zeer onwaarschijnlijk wordt. Gaan we van de energetische benadering uit die aangeeft dat wij allen één zijn omdat wij allen een Godsvonk in ons dragen dan spreken we toch meer van verbondenheid. Dus ook al weer niet van familie. Dus nee, wij zijn als mensheid geen familie van elkaar zoals jij dat volgens mij in je vraag bedoelt.

Bronnen:
Bijbel: Genesis 14 t/m 18

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100