Mag een Christen de doodstraf in voeren?

Er staat geschreven het grote gebod gij zult niet doodslaan.

Er staat geschreven gij zult niet doodslaan, God is van eeuwigheid tot eeuwigheid het zelfde. Jezus kwam het nogmaals vertellen. Toen Adam en Eva uit het paradijs verdreven werden, door hun verkeerde keuze. Was de waarheid uit de mens de mensen raakten verder van God af, de heilige geest verdween. Totdat na de dood van Christus met Pinksteren de heilige geest over al het vlees is uitgestort. Niet alle mensen willen het hebben. Een Christen die voor de doodstraf is, is een vals. Bid om de geest van onderscheidingsvermogen, als u er anders over denkt

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Niemand mag de doodstraf invoeren, dus ook een christen niet.

Ik geloof dat de geschiedenis leert dat de christenen er aardig pap van lusten. Toegevoegd op 27-05-2009 08:38:19 Gek genoeg bedoel ik het niet eens onaardig. Misschien is de woordkeus iets te luchtig, daarvoor mijn excuses. De mensheid in het algeheel is niet vies van moorden en heeft altijd manieren bedacht om dit te doen uit goede morele gronden. Waar regels en normen bepaald worden worden manieren bedacht om deze te buigen. In de tien geboden staat dat moorden uit den boze is, maar is terrechtstellen wel toegestaan? Ik zag een indrukwekkende documentaire over iemand die de dodstaf onderzocht, hij zocht een humane manier om mensen ter dood te veroordelen. Uiteindelijk had hij deze gevonden. Hij ging met zijn bevindingen naar de VS om te kijken of hij dit toegepast kon krijgen. In de VS werd hij vreemd aangekeken, "de doodstraf humanitair uitvoeren is belachelijk, mensen moeten gestraft worden voor hun daden" Alles kan je op verschillende manieren benaderen. Zo heeft het zijn van een christen niets te maken met het uitvoeren van de doodstraf; het is maar hoe je de situatie bekijkt. Toegevoegd op 27-05-2009 08:39:15 "doOdstraf" , wat is er met die tweede "o"'s vandaag??

Uiteraard mag dat. Een paar situaties waarin dat wordt opgelegd (uit, bijvoorbeeld, Leviticus 20): 9Ieder die zijn vader of moeder vervloekt, moet zeker ter dood worden gebracht; hij heeft zijn eigen vlees en bloed vervloekt. 10Als een man overspel pleegt met de vrouw van een ander, moeten beiden ter dood worden gebracht. 11Als een man gemeenschap heeft met de vrouw van zijn vader, heeft hij iets wat zijn vader toebehoort, ontheiligd; de man en de vrouw moeten allebei sterven, want het is hun eigen schuld. 12Als een man geslachtsgemeenschap heeft met zijn schoondochter, moeten beiden ter dood worden gebracht; zij hebben die straf zelf over zich gehaald door elkaar te verontreinigen. 13De straf op homosexuele omgang is de dood voor beide partijen. Zij hebben het oordeel zelf over zich gebracht. 14Als een man geslachtsgemeenschap heeft met een vrouw èn met haar moeder, is dat een groot kwaad. Zij moeten alle drie levend worden verbrand om deze verdorvenheid onder u uit te wissen. 15Als een man gemeenschap heeft met een dier, moet hij worden gedood en het dier moet worden afgemaakt. 16Als een vrouw gemeenschap heeft met een dier, dood dan de vrouw en het dier, want zij verdienen hun straf. Uit m'n hoofd nog een paar voorbeelden: Ongehoorzame kinderen dienen gestenigd te worden, werken op de sabbath verdient de doodstraf. En voordat men begint over "Ja, maar dat is het oude testament": Mattheüs 5: (De bergrede van Jezus, ja - dus zij woorden.) 17Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten opzij te schuiven. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven. 18Ik zeg u met nadruk: Tot de hemelen en de aarde vergaan, zal nog geen letter van de wet afgedaan hebben. Alles moet eerst volbracht zijn. 19Wie tegen de mensen zegt dat het niet zo nauw luistert (en zelfs maar het kleinste gebod afschaft) zal de kleinste zijn in het Koninkrijk van de hemelen. Maar wie zich aan Gods wetten houdt (en anderen leert dat ook te doen) zal groot zijn in dat Koninkrijk. Die wetten gelden dus nog. En als je hiervan afwijkt zal je maar klein zijn in het Koninkrijk. Toegevoegd op 27-05-2009 07:53:04 Of eigenlijk: Dat mag niet, dat wordt ze opgelegd. Gelukkig wordt het maar zeer beperkt uitgevoerd.

Bronnen:
http://www.biblegateway.com/passage/?searc...
http://www.biblegateway.com/passage/?searc...

Natuurlijk mag dat, alleen zal hij/zij dat niet zo snel doen, omdat hij/zij redeneert, dat zijn/haar God het eindoordeel zal vellen. Toegevoegd op 27-05-2009 07:59:13 (Zei de atheïst)

Je zou zeggen van niet, ik snap ook niet wat een christen in het leger heeft te zoeken. In de bijbel zijn wel een paar voorbeelden van God die met de dood straft.... in hoeverre dat ook echt het directe werk van god is, blijft discutabel natuurlijk.

Klopt een christen kan niet doden, doet hij dat wel dan bewijst hij dat hij geen christen is... (Christus is niet aan het kruis gestorven, hij werd om 15:00 uur gehangen en moest er even na 18:00 er weer vanaf omdat het sabbath was of werd... En er werd gecontroleerd of hij dood was, met een speer in de buurt van zijn hart en er kwam vocht uit, dat gebeurt ook niet als de dood ingetreden is... Dus hij is ook nooit opgestaan uit de dood, hij is teruggegaan naar Kashmir in Pahelgam, daar waar hij tussen zijn tienertijd en dertig jaar geweest was en leefde daar nog lang en gelukkig...) Maar je stelling klopt helemaal en anders bid om onderscheidingsvermogen...

Je geeft schijnbaar zelf antwoord op je vraag. Dus vraag ik me af waarom je deze dan stelt. Ik ben geen Christen en kan dus ook niet geheel voor iemand spreken die dat wel is. Ik denk dat de bepaalde gevallen, voor zowel de dader als de maatschappij, de doodstraf de beste oplossing is. Echter vind ik wel dat een mensenleven dusdanig zwaar weegt, dat hier niet met drie of 11 rechters over mag worden beslist. De tegenstrijdigheid in je eigen aanvulling maakt het voor mij makkelijker om antwoord vanuit een objectief oogpunt te geven: Elementen: God: de god die door de christenen aanbeden wordt. Gebod, dit zou van die god komen Jezus: de zoon van de eerder genoemde god. Christen: een persoon die zich naar de geboden van zijn god stelt en hier geen dwaling van doen. Je geeft aan dat je god 'eeuwig' hetzelfde is, dus al vanaf het begin van het 'verhaal' en tot het einde. Ook stelt een Christen dat ieder een kind is van deze god. Deze god geeft ons, in zijn eeuwig bestaan de mogelijkheid om in de span van 1 leven (christelijk geloof) een keuze te maken voor hem (dit is wat het christelijk geloof voor staat). De geboden zijn door je god aan de mens toevertrouwd toen zijn na lange omzwerving zich weer tot hem richten. Maar als de waarheid niet meer in de mens is, hoe waar zijn deze dan overgekomen? Echter, als de geboden door het Christendom worden aangenomen als waar, omdat ze in de bijbel staan, dan zijn de overige teksten dus ook automatisch waar en spreken zij elkaar tegen. Dan zou je kunnen deduceren dat de 10 geboden leefregels zijn en de overige verwerkingen van uitzonderingen. Echter een uitzondering bevestigt de regel en daarmee wordt deze bekrachtigd. Daarmee dus zeggende dat 'Ja een Christen gelooft in de doodstraf'. Jesus was een mens en een zoon van je god, daarmee is dit een pleonasme: Witte sneeuw. Immers ieder mens is een zoon/dochter van je god. Omdat hij de aardse regels onderging (Romeins recht) en leed voor alle anderen, gelden deze regels voor ieder ander. Hij kan dus als metafoor worden gezien voor het bedoelde standpunt van Christenen tegenover regels. Al met al, kun je zeggen dat een Christen in zijn bijbel leest dat hij zich als 'onderdaan' aan die bijbel, moet onthouden van geweld en doodslag, maar bij berechting ook moet houden aan de teksten. Echter spreken deze het maatschappelijk inzicht van 'mensenrecht' tegen.

Glukkig ben ik geen christen en word ik niet met dit soort domme dilemma's lastig gevallen. Natuurlijk mag je als mens niet doden. In het leger niet en in het recht niet. Maar Christenen zijn zo hypocriet: ze hebben de gehele geschiedenis gemoord en gemarteld. De bijbel staat vol gruwelverhalen. Maar als iemand in alle ernst een einde wil maken aan zijn eigen leven dan schreeuwen zij moord en brand. Naar volk!.

Jazeker mag een christen dat. Ik plaats hieronder een link met daarin het officiële standpunt van de SGP hierover. Samenvattend: als schuld onomstotelijk vaststaat, is het de taak van de overheid, op grond van de Bijbel, om dergelijke misdadigers met de dood te straffen.

In onze democratie is het denkbaar dat een christen een wetsvoorstel indiend voor herinvoering van de doodstraf en dat een kamermeerderheid deze goedkeurt. Dus, ja, er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat niet zou mogen. Ik acht het onwaarschijnlijk dat het gebeurt, aangezien politiek actieve christenen over het algemeen strijden voor het behoud van leven, niet voor het vernietigen ervan.

Dat mag helemaal niemand vind ik en degene die het voorstaan verlagen zichzelf tot hetzelfde (lage) niveau van de dader.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100