Wanneer heb je iets onomstotelijk bewezen?

Er wordt immers erg veel onderzoek gedaan in allerlei werkvelden. Gedurende de eeuwen worden vele zaken bewezen en weerlegt. M.a.w. Wanneer kan je onomstotelijk bewijzen dat iets waar is en blijft?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Iets is onomstotelijk bewezen als verschillende wijzen van onderzoek een eenduidig resultaat geeft, reproduceerbaar en significant is en de onderzoeken integer en correct zijn uitgevoerd. Dit laatste is wel eens een zwak punt. Niet zelden wordt bij onderzoek naar een (gewenst) antwoord toegewerkt en ongewenste resultaten onterecht als afwijkingen die buiten beschouwing gelaten moeten worden , betiteld. Helaas komt dit laatste veel voor. Omdat onderzoek duur is en vaak gefinancierd wordt door belanghebbenden is de betrouwbaarheid van fundamenteel onderzoek door gewetensvolle onderzoekers op dat punt minder kwetsbaar. Omdat niemand volledig ongevoelig is voor roem en eer is altijd goede controle en indien mogelijk een andere onderzoeksmethode gewenst. Niet zelden is ruis geinterpreteerd als wat iemand graag wilde ontdekken/meende te ontdekken. Ook moeten we ons realiseren dat een gedreven onderzoeker die een belangrijk spoor meent ontdekt te hebben, zijn/haar objectiviteit kwijt kan raken. Is het bovendien iemand die hoog in rang is, dan durven soms de assistenten niet te corrigeren en voelt de leider zich bevestigd in de waarneming. Daarom is het zo belangrijk dat onderzoekers zich omringen met wijze mensen die zowel verstand van het onderzoeksgebied hebben als vrij zijn in het uiten van hun visie op de resultaten. Mede daarom is het zo belangrijk dat ALLE onderzoeksresultaten op tafel komen en niet alleen de opgeschoonde versie, zodat ook gecheckt kan worden of de significanten niet toch deel uit hadden moeten maken van de uiteindelijke resultaten. Afwijkingen in metingen kunnen zeer interessante informatie bevatten. Overigens is iets wat onomstotelijk bewezen is geen democratisch proces, dat zij hooguit de afspraken daar omheen. Zelfs de als onomstotelijk bewezen "klassieke mechanica "moest op de helling omdat die niet universeel alles afdekte, nochthans zeer bruikbaar is in het gewone leven op de electronica na dan. Wettelijk gezien is iets onomstotelijk bewezen als twee getuigen of meer onafhankelijk van elkaar een eenluidend getuigenis afgeven over EEN situatieof/en er een heterdaad is. Dus echt praktisch gezien zijn dingen moeilijk/niet onomstotelijk te bewijzen, behalve vanuit en in het kader van de wetgeving.

Filosofisch gezien: nooit. Maar dat kan ik niet onomstotelijk bewijzen.

Omdat het bevatten van een theorie van alles onmogelijk is voor aardlingen, is het m.i. ook onmogelijk om zaken echt met 100% zekerheid te zeggen. Want alles is afhankelijk van oneindig kleine deeltjes/energiën die we niet kunnen meten of beschrijven. Verder is ook alles afhankelijk van wat woorden betekenen. En woorden zijn altijd subjectief. Mijn uiteindelijke antwoord is dan ook: nooit.

Je kan eigenlijk alleen dingen onomstotelijk bewijzen als je je beroept op afspraken die we hebben gemaakt. Je kan onomstotelijk bewijzen dat 2+2 gelijk is aan 4 , binnen het systeem wat wij afgesproken hebben omtrent tellen en rekenen. Je kan evenzo bewijzen dat de afstand naar de zon groter is dan de afstand naar de maan (vanaf de aarde) omdat er afspraken zijn over hoe we afstanden bepalen en definiëren. Er zijn erg veel "bewijzen" die voor ons doel goed genoeg zijn. We kunnen "bewijzen" dat een lamp brandt ten gevolge van de elektrische stroom die je er doorheen stuurt. Tot op heden werkt het nog altijd en werken we dus met dat principe. Maar het zou eventueel kunnen, dat iemand een keer iets ontdekt waarmee die theorie onderuit gehaald wordt (hoewel die kans wel heel erg klein is) en dat een lamp niet brandt door de stroom die je er doorheen stuurt, maar doordat een ander nog onbekend mechanisme in werking gaat ten gevolge van die stroom, waardoor de lamp gaat branden. Bij wijze van onzin gaan er kaboutertjes fietsen met dynamootjes ten gevolge van de 230 volt die ze gepresenteerd krijgen. Ten gevolge van het fietsen gaat de lamp branden. Tjemig, veel slapper moet het niet worden (met mijn antwoord bedoel ik ).

Je hebt iets onomstotelijk bewezen als niemand op aarde denkt dat er een andere mogelijkheid is, maar dan toch kan je theorie later nog onderuit gehaald worden, maar dat is het tot die tijd de echte waarheid. Dit komt omdat de waarheid eigenlijk niks anders betekent dan datgene dat alom aanvaard word als waar. Is dit te filosofisch? voor meer hierover moet je misschien even googlen op schrodingers kat. Dat gaat over een experiment waarbij er 2 waarheden zijn: de kat is tegelijkertijd dood en levend.

Je gaat altijd uit van axioma's (aanname's). Als er bij elke stap die tot een bewijs leidt geen speld tussen te krijgen is (gebruikmakend van deze axioma's), dan heb je binnen dit referentie-kader iets onomstotelijk bewezen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100