Waarom pest een pester?

Dus vanuit het oogpunt van de pester zelf!

Toegevoegd na 5 dagen:
Dit is kennelijk een hele actieve vraag en er zijn ook veel interessante richtingen aangekaart.

Nu is mijn vraag ook geworden, of je met de kennis uit de antwoord over de pester, de pester hiermee kan confronteren zodat hij misschien zal gaan stoppen met pesten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik denk dat een pester pest om zich over de rug van de gepeste te profileren. Hierdoor krijgt de pester ‘aanzien’ en komt zo hoger in rangorder. Toegevoegd na 2 minuten: rangorde bedoelde ik.

Een pester pest uit eigen onzekerheid. Door een ander te pesten voelt hij zich sterker en dus ook zekerder. Tevens kan de pester door dit gedrag bij anderen nog wel eens "stoer" overkomen. Hoe onterecht dit ook is. Ik had vroeger een collega op het werk die heel erg dik was en onverzorgd. Hij was degene die altijd de meeste grappen maakten over het uiterlijk van een ander. Typisch gevalletje van onzekerheid.

zodat mensen diegene 'cool' vinden. omdat die misschien zelf ooit is gepest. of omdat die bang is dat die anders zelf word gepest.

Dat verschilt per persoon. Meestal omdat hij of zij het grappig, leuk, spannend of stoer vind. Vaak denkt de pester ook niet na over de gebolgen. Toegevoegd na 21 seconden: Gevolgen Toegevoegd na 1 minuut: En doordat ze vaak denken sterker over te komen ald ze iemand pesten. Door sterk over te komen hopen ze zelf niet gepest te worden.

het antwoord is eigenlijk heel simpel, mensen willen de baas zijn over mekaar. het heeft te maken met de pikorde, dat is de rangorde van kippen, bij het voeren wordt altijd een kip voorgelaten, de kip daarna wordt alleen door de eerste gepikt, de gene daarna door de eerste twee, zo ontstaat dus een volgorde bij het eten. de pikorde. mensen willen soms ook zo iets doen. je laat zien dat jij eerst bent om op andere mensen te pikken, dat kan om allerlei redenen zijn, omdat iemand zwakker is iemand buiten sluiten, of omdat iemand een verkeerde eigenschap heeft. de pikorde houdt ook verband met het pesten op school. de kinderen met het meeste aanzien worden niet gepest, alle anderen steeds meer. wie door iedereen gepest wordt staat het laagste in rang en wordt als laatste gekozen bij trefbal bijvoorbeeld. Toegevoegd na 5 dagen: ik heb het hierover gehad met mijn biologie leraar. het deel wat je later hebt toegevoegd aan de vraag kan ik ook beantwoorden. als dit de oorzaak is (wat mijn bio leraar en ik wel denken) zou het beter zijn hier niet aan te rommelen. het is natuurlijk wel ontzettend vervelend voor de gepeste, maar voor de groep is het goed. een groep moet namelijk een leider hebben, een bepaalde volgorde, dat zie je overal terug in het dierenrijk, als je de leider weghaalt, komt er wel een nieuwe, een groep zonder leider is een onstabiele groep. een overduidelijke leider geeft zekerheid, en dat is wat een groep nodig heeft. het is niet gezond om een groep te vervormen. als er een andere manier is om een leider te krijgen in een groep waarbij niet anderen naar beneden gehaald moet worden is het wel mogelijk, maar ik zou niet zien hoe. als iemand suggesties heeft, reageer maar!

Bij kinderen (onder de 12 jaar ongeveer) is het gewoon om te 'leren' macht uit te oefenen enzo. Als de pesters ouder zijn hebben ze vaak thuis problemen.

Sommige pesters doen het om zelf geen slachtoffer te worden.

Dat is door de evolutie ingegeven. Pesten zorgt ervoor dat jijzelf geaccepteerd blijft binnen een groep doordat je een ander persoon juist in negatief daglicht stelt. Een groep was en is vaak nog steeds belangrijk om beter te kunnen overleven. Het gebeurd overal, niet alleen onder kinderen. Volwassenen pesten vaak op de werkvloer of binnen de relatie. Pesten doe je vaak wat onbewust en heeft vrijwel nooit de directe bedoeling om de gepeste ten gronde te richten. Dit gebeurd vaak zonder dat de pester het echt doorheeft. Ouderen in het bejaarden tehuis of in een flat kunnen zelfs niet zonder pesten. De manier waarop we pesten veranderd alleen met de jaren, van open naar geniepig zou ik bijna zeggen. Pesten uitbannen is dan ook onmogelijk, als slachtoffer groeien naar zelfstandigheid en zelfverzekerheid is vaak de enige echte uitweg.

Pesters doen anderen geen pijn omdat ze hun macht over de slachtoffers willen vergroten- ze pesten omdat ze er van genieten anderen te zien lijden. Pesters komen vaak heel zelfverzekerd over. Ze nemen het initiatief om de regels te overtreden, verzinnen hoe ze andere kinderen en volwassenen dwars kunnen zitten. Soms is een pestkop een kind dat in een andere situatie zelf gepest werd. Dat zou dus ook de reden kunnen zijn waarom een pester pest!

Dat verschilt van persoon per persoon. Maar de meeste pesters denken zo over het pesten: Iedereen vindt me stoer als ik pest, want iedereen is bang dat de "slachtoffer(s)" gaan/gaat klikken. Pesten is heel erg leuk. Zo het gevoel hebben dat jij de macht hebt over die persoon, maakt mij sterker en populairder dan ik eigenlijk ben. Dat betekent veel vrienden. Pesten heeft alleen maar voordelen! Pest ik? Sorry, maar dit is toch niet pesten? Zo moet iedereen zich toch gedragen? Nou ja, een paar stomme regeltjes niet volgen kan toch geen kwaad? Ik wil helemaal niet pesten, maar al mijn vrienden pesten deze jongen/dit meisje. Als ik niet meepest, willen ze mijn vrienden/vriendinnen niet meer zijn en dan word ik zelf gepest! Ik pest omdat er al zoveel kinderen mij hebben gepest! Ik pest uit wraak, zij moeten ook voelen wat pesten is!

De belangrijkste reden om iemand te pesten is het zoeken van goedkeuring bij anderen. De slachtoffers worden dan ook nauwgezet gekozen. Zo gaat het meestal nooit over een vriend van de pester of van diens vrienden en is het meestal een onpopulair iemand. De pester geniet daarentegen een enorme populariteit bij de andere klasgenootjes. Pesters zijn er overal. Je ziet ze in scholen, op het werk, en zelfs in bejaardentehuizen. Bejaarden treiteren elkaar door geniepig schoppen uit te delen onder tafel, een lege stoel bezet te houden, nare opmerkingen te maken of iemand botweg te negeren. Pesters beseffen vaak niet hoeveel leed ze aanrichten.

Bronnen:
http://binnenland.nieuws.nl/641690/richtli...
http://www.zita.be/lifestyle/nieuws/771055...

Een pester lijkt vaak heel stoer, maar van binnen is hij dat helemaal niet. Hij/zij voelt zich eigenlijk heel ongelukkig, maar wil dat niet laten zien. Dus gaat hij/zij andere pesten, zodat zij ongelukkig worden. Dan is hij/zij niet de enige die ongelukkig is en voelt hij/zij zich prettiger. Ik begrijp het best hoor. Ik had een vriendin en die werd geslagen door haar vader. Daarom pestte ze iedereen.

Je vraagt "vanuit het oogpunt van de pester zelf" Dan mis ik nog een heel belangrijke: Veel pestkoppen vinden namelijk helemaal niet dat ze pesten! Ze doen gewoon wat voor iedereen duidelijk is: Zij zijn namelijk heel gaaf, en de anderen zijn sukkels, en minderwaardig. Niks kwaads bedoeld, maar zo is hun wereldbeeld. Ze hebben een (veel) te positief zelfbeeld, en ze vinden anderen per definitie minder belangrijk, en minder waard(ig) dan henzelf. Daardoor vinden ze dat ze superieur zijn aan anderen en dat ze daarmee recht hebben op dat wat ze nemen, namelijk de beste plek, het grootste stuk taart, de meeste aandacht (wat resulteert in het maken van (onaardig) grappen), etc. De 'slachtoffers' verdienen in hun ogen niet beter. De meelopers voeden deze overtuigingen door te lachen, en aan te moedigen. Veel pestkoppen pesten niet uit kwaadaardigheid, maar uit gewoonte en uit tijdverdrijf. Vaak zijn ze ook echt niet met het slachtoffer bezig. Kijk maar eens naar het programma gepest dat nu regelmatig op tv is. Ze weten wel dat ze lopen te klieren, maar hebben geen idee hoe het ervaren wordt door het slachtoffer. Daar zijn ze vaak ook niet mee bezig. De slachtoffers vinden ze namelijk ook gewoon echt niet interessant.

Het is een legende dat een pester altijd pest omdat die zelf problemen heeft. Meestal vallen de gepeste kinderen buiten de boot. Een klas moet een eenheid vormen en 'rare' kinderen moeten zich aanpassen. Pesters proberen ervoor te zorgen dat ze zich aanpassen met oa duurdere kleren of afvallen. Dat is natuurlijk geen excuus om te pesten, je moet je gewoon inhouden als persoon. Sommige kinderen kunnen zich niet aanpassen door bijv. geldgebrek of kapotte schildklier. Zij zullen gepest blijven totdat ze duidelijk maken dat het klaar moet zijn (Casey) Als je duidelijk maakt dat je niet veranderd en flink afrekend met de personen die je willen veranderen, zullen ze stoppen. Maar aangezien ze vaak met een groep zijn is het moeilijk om ze alle 10 tegelijk aan te pakken, grijp de leider.

In bepaalde gevallen kan het kan ook benoemd worden als een gedragsstoornis of persoonlijkheidsstoornis. ODD "opstandig dwars en driftig" / oppositional defiant disorder. En antisociale gedragstoornis. Het is dan een drang van binnenuit, en de begeleiding moet hier speciaal op bedacht zijn. Het is dan niet gericht op een persoon, maar komt van binnenuit.

Hoewel het van persoon tot persoon erg kan verschillen zijn er toch een aantal globale overeenkomsten in de redenen aan te wijzen. Heel dikwijls wordt er gepest uit angst en uit onzekerheid. Angst, omdat ze zelf bang zijn het slachtoffer te worden van pesterijen van anderen en onzekerheid waardoor ze zichzelf wat gaan overschreeuwen om hun eigen onzekerheden te camoufleren. Het zijn ook doorgaans niet de allerslimste personen die anderen door treiteren het leven trachten zuur te maken. Trouwens ook niet de alleraardigste mensen..maar dàt is wel duidelijk. Ook komt het vaker voor dat iemand in het verleden zelf erg gepest is en nu op deze wijze probeert 'uit de wind' te blijven. Hetwelk niet echt op een sterk karakter duidt. Het voelen van macht als een getreiterd persoon in tranen uitbarst lijkt hen ook gigantisch te bevredigen..hieruit blijkt dan weer een zekere geldingsdrang..hetwelk mogelijk weer voortgevloeid kan zijn uit hun eigen minderwaardigheidscomplex. Van nature lijkt het helaas ook zo te zijn dat 'het afwijkende' uitgestoten wordt.Toon daarom nooit je zwakke en/of je kwetsbare punten/plekken. Echter gefrustreerde mensen zijn doorgaans de ergste en de meest gemene treiteraars. Bij hen is er sprake van een soort wraak op de maatschappij. Wellicht zijn er nog een aantal redenen/oorzaken te bedenken..maar dit zijn m.i. de belangrijkste. Groet, Ton Toegevoegd na 4 uur: Ik zie dat je overweegt de pester(s) met de hier opgedane kennis te confronteren. Als het om je kind gaat, zou ik je toch aanraden dit niet te doen. Het pesten zal daar namelijk alleen maar door toenemen. Beter kun je je kind wat minder kwetsbaar proberen te maken door deze kennis aan hem/haar te laten lezen. Hij/zij ziet dan hoe dom en minderwaardig de pesters in feite zijn. Het gevoel voor eigenwaarde alsmede diens zelfrespect. zullen daardoor bij je kind gaan toenemen. Als je kind sterk genoeg is geworden gaat hij/zij op die treiterkoppen neerkijken in plaats van angst voor hen te hebben. En dàn is de 'lol' snel verdwenen voor die treiteraars. Als het over jezelf gaat, werk dan een beetje aan je gevoel voor eigenwaarde en zelfrespect. Dan ga je namelijk zekerheid uitstralen waarna de lol voor die pesters ook wegebben zal. Groet, Ton

iemand die pest is zelf onzeker. pesters vinden hun kracht in een groep (die tegen ze op kijkt) zou je een pester aan willen pakken dan zou je eigenlijk de moed op moeten brengen om deze op zijn zwakke moment aan te spreken. dus als deze persoon in zijn eentje is. vraag concreet naar het waarom (hierbij zeker overkomen als het mogelijk is) 'ik wil even van je weten waarom jij dit of dat tegen mij zegt/ tegen mij doet'. je zal zien dat de pester zonder groep zich totaal geen houding weet te geven. (niet beamen dat het je een rotgevoel geeft, want dit is het resultaat dat ze willen bereiken dus liever niet benadrukken) heeft de pester volgelingen (probeer de hiërarchie te ontdekken) en spreek deze ook aan. hiermee maak je een statement. je laat zien dat het geen zin heeft omdat je niet te bang bent om iemand hierop aan te spreken, en je confronteert iemand hier gelijk mee om de meest mogelijk directe manier. verder kan je nadenken over de stappen die je gaat ondernemen als het echt uit de hand gaat (of blijft lopen). maar dit is natuurlijk afhankelijk van de situatie zelf. laat je in ieder geval niet naar de achtergrond drukken of je doen en denken bepalen. hier mee laat je zien dat het pesten geen invloed heeft. succes!!!!

Ik kon je vraag niet beantwoorden, omdat ik nooit een pester ben geweest en vanuit diens oogpunt ook niet WIL denken..... Naar aanleiding van je toevoeging: ik heb me, vanwege mijn eigen zeer heftige pestverleden en die van zoonlief, zeer geïnformeerd over dit onderwerp. Ik heb verschillende pesters (in verschillende tijden van zijn leven, dus niet 1-malig bij 1 persoon) van mijn zoon geconfronteerd met hun gedrag en de gevolgen daarvan, ook de "medestanders"van de pesters. Dat heeft geresulteerd in NOG meer pestgedrag..... ook het inschakelen in een later stadium van ouders heeft niet mogen baten. Dat wil niet zeggen, dat deze ervaringen maatgevend zijn natuurlijk. Dit zijn mijn ervaringen, niet meer en niet minder, maar ik wil ze hier graag wel vertellen. Misschien hebben meer mensen deze ervaringen en is het een antwoord op je vraag.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100