Waarom is de neutrale pH-waarde op 7 gesteld en niet op bijv. 0 of 10?

Weet jij het antwoord?

/2500

De pH-waarde varieert van 0 tot 14, waarbij 0 de sterkste zuurgraad en 14 de hoogste alkalische reactie vertegenwoordigt. Bij waarde 7 ligt het neutrale punt, wat bijvoorbeeld bij zuiver water het geval is. Waarom van 0 tot 14 en niet van 0 tot 10? De pH-schaal is een logaritmische schaal. https://www.contratech.nl/sites/default/files/ccs/pdf/technical/Technical%20information%20-%20PH%20Waarden.pdf Eenvoudig gezegd is de logaritmische schaal een schaal waarbij elke stap een 10-voudige toe- of afname met zich meebrengt. In het geval van de pH schaal betekent dit dat de concentratie aan waterstofprotonen voor elke daling met één pH-eenheid vertienvoudigt. https://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/58824

Toegevoegd op 29 juni 2018 13:42: tekst
Bronnen:
https://www.lenntech.nl/water-chemie-uitge...
https://gezondetips.nl/ph-waarde-zuurtegra...
http://www.planeetzee.be/zuurtegraad-ph

Omdat neutraal hier niet het ontbreken van iets betekent. (Ik kan me voorstellen dat je denkt dat in een zure oplossing veel zuur deeltjes zitten, in een basische veel base-deeltjes en in een neutrale oplossing niets. Dat is echter niet het geval. Je kan het beter zien als het neutraal stellen van de kleur grijs, waarbij zwart het ontbreken is van kleur(0) en wit alle kleur mogelijk is(14). In water of in een waterige oplossing is een deel van de watermoleculen aanwezig in de vorm van ionen (autoprotolyse). Twee H2O-moleculen zijn dan gesplitst in een positief H3O+-ion en een negatief OH−-ion. Het oplosbaarheidsproduct van de beide ionen in water is 10−14 mol/l (bij 22 °C), dat wil zeggen dat voor elke waterige oplossing geldt dat het product van de concentratie aan OH− en de concentratie van H+ altijd gelijk is aan 10−14 mol/l. Uitgaande van zuiver water is zo veel water in ionen opgesplitst dat zowel de concentratie H+ als de concentratie van OH− gelijk is aan 1:10 000 000 = 10−7. De pH hiervan is volgens de formule dus: {\displaystyle -\log 10^{-7}=-(-7)\log 10=7} -\log 10^{{-7}}=-(-7)\log 10= 7 Alle oplossingen met een pH van 7 worden neutrale oplossingen genoemd. Zo’n oplossing is niet zuur en ook niet basisch. Het getal 7 is dus niet uit de lucht gegrepen. Maar slaat dus direct terug op de concentratie. --- Dit wordt het ionenproduct van water genoemd. Bij 25°C bedraagt dit ionenproduct ongeveer 1,0 × 10−14. De negatieve logaritme van deze waarde wordt de pKw genoemd en wordt gegeven door de uitdrukking: {\displaystyle pK_{w}=-\log \left(K_{w}\right)=-\log \left(1,0\cdot 10^{-14}\right)=14} {\displaystyle pK_{w}=-\log \left(K_{w}\right)=-\log \left(1,0\cdot 10^{-14}\right)=14} Aangezien iedere watermolecule dissocieert in een gelijke hoeveelheid hydroxonium- en hydroxide-ionen, kunnen beide evenwichtsconcentraties worden vastgesteld op 1,0 × 10−7 mol/L. Een oplossing waarin het aantal hydroxonium- en hydroxide-ionen gelijk is, wordt een neutrale oplossing genoemd en bezit per definitie een pH van 7. De pH wordt immers gedefinieerd als {\displaystyle \mathrm {pH} =-\log \left(\mathrm {[H_{3}O^{+}]} \right)} {\displaystyle \mathrm {pH} =-\log \left(\mathrm {[H_{3}O^{+}]} \right)} Het evenwicht kan echter verstoord worden door een hoeveelheid zuur of base toe te voegen aan water, zodat de concentraties van de hydroxonium- en hydroxide-ionen van elkaar gaan verschillen. http://www.eu-re-ka.nl/pH%20berekeningen%20van%20sterke%20protolyten.pdf

Toegevoegd op 28 juni 2018 22:14: tekst
Bronnen:
https://www.youtube.com/watch?v=LS67vS10O5Y
https://nl.wikipedia.org/wiki/PH
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autoprotolys...

De pH is geen willekeurig getal; het is de (negatieve) logaritme van de concentratie waterstofionen. In zuiver (neutraal) water is die concentratie 10e-7 (bij 25 C). De pH is dan dus 7.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100