Waarom staan er in de koran dingen die pas veel later ontdekt worden?

Voorbeelden:

De zeeën die door oppervlakte spanning niet met elkaar vermengen.
De functie van bergen.
Volgorde ontwikkeling baby.
Aarde is rond (632)
Gewicht wolken.
Samenstelling menselijk energie.
etc.etc.

Weet jij het antwoord?

/2500

De wetenschap was in de Arabische wereld veel verder gevorderd dan die in de westerse wereld ten tijde van de Middeleeuwen. Met name astronomie, wiskunde, medische wetenschap. Men bestudeerde de geschriften van Aristoteles ( een oude Griek!) en er wad ook heel veel wetenschappelijk contact tussen alle (ook westerse) wetenschappers en men respecteerde elkaar en er werd gediscussieerd door wetenschappers. Dit is bijvoorbeeld aan te tonen uit geschriften uit Spanje, waar de Moren belangrijke wetenschappelijke feiten introduceerden: bijvoorbeeld de werking van het oog. Door de verwoestingen door de kruisvaarders ( een stelletje vechtjassen, gedreven door politieke en zogenaamde godsdienstige idealen, in feite net als de Isis) werden die contacten steeds slechter en stopten uiteindelijk. Maar de Koran was allang geschreven. Dat er dus ook wetenschappelijke dingen in de Koran staan is dus niet vreemd, men beschreef de dingen die al bediscussieerd waren of waar de schrijvers al van gehoord hadden. Of het allemaal goddelijke ingevingen waren is niet de vraag: de schrijvers schreven het op met de kennis van toen, dus van wat ze al bezaten.

Dat is niet het geval. Er is geen enkel heilig boek dat meer informatie bevat dan op het moment van ontstaan in de wereld bekend was. Het gevaar van exacte wetenschap in de koran (of andere oude heilige boeken) veronderstellen is dat het gezag van dat boek ondermijnt. Er wordt gespiegeld met de wetenschappelijke inzichten van vandaag terwijl deze, in tegenstelling tot de koran wel kunnen veranderen. Mogelijk moet je dan in de toekomst verklaren waarom de koran vandaag bekende feiten onderschrijft en niet nu al aangeeft dat in de toekomst wordt ontdekt dat er niks van klopt. Hieronder mijn reacties op de punten die je noemt. De zeeën die door oppervlakte spanning niet met elkaar vermengen. >>> Ik verwijs naar de eerste link. De functie van bergen. >>> In de koran worden bergen omschreven als pinnen of ankerpunten (als ik het goed begrijp). De vraag is wat ze dan verankeren wat dat wordt niet duidelijk. Daarnaast zijn ze standvastig en stabiel (Qur'an 16:15) terwijl de geologische praktijk is dat de meeste aarbevingen in bergachtige omgevingen plaatsvinden. Wat die uitspraak dus weerlegt. Volgorde ontwikkeling baby. >>> De koran volgt hier de beschrijving die door Galen (een Griekse arts) is opgesteld in het jaar 150 AD Aarde is rond (632) >>> De omtrek van de aarde was al berekent door Eratosthenes in circa 250 voor Christus. Dus er was al 800 jaar bekend dat de aarde rond was voordat Mohammed daarmee kwam. Gewicht wolken. >>> 43. Hebt gij niet gezien dat Allah de wolken voortdrijft, ze dan verzamelt en daarna ophoopt zodat gij regen uit hun midden ziet voortkomen? 48. Hij is Allah, Die de winden zendt welke de wolken doen oprijzen. Dan verspreidt Hij ze in de lucht zoals Hij wil, dan hoopt Hij ze laag boven laag op en gij ziet regen uit hun midden stromen<<<< Deze twee verzen kon ik vinden die iets zeggen over wolken, anders dan dat er regen uit komt. Er zijn ook nog twee verzen die spreken over "zware wolken" maar dat leek mij meer een beeldspraak en zegt verder eigenlijk ook niks over het gewicht. het hierboven beschreven mechanisme is niet correct. Regenwolken ontstaan niet doordat wolken zich ophopen maar omdat een koude en een warmte front botsne, lucht afkoeld en water daardoor condenseert. Samenstelling menselijk energie. >>> Geen idee wat je hiermee bedoelt dus ik kan hier ook niet op reageren.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes
http://www.answering-islam.org/Dutch/banni...

Mohamed trouwde een Joodse vrouw Safiya die afstamde van het priesterlijk geslacht van de profeet Aaron, de broer van Mozes . Een aantal dingen lijken gewoon uit de veel oudere Joodse Geschriften overgenomen. Jesaja 40:22 Hij troont boven het rond der aarde. In Job 26:7 staat ook dat de aarde nergens aan vastgemaakt is: Job 26:8 ' Hij laat de wolken zwellen van het water, maar ze splijten niet onder hun gewicht. Daarnaast staan er fouten in de Koran die juist weer niet in de Bijbel voorkomen. Zie- Daarna schiepen Wij de druppel tot een bloedklonter, dan schiepen Wij de bloedklonter tot een vleesklomp tot gebeente en dan bedekten Wij het gebeente met vlees. Daarna lieten Wij het als een nieuwe schepping ontstaan. (Soera 23:14, Leemhuis) Er zijn vier soorten van fouten in deze kleine passage. 1e fout: Daarna schiepen Wij de druppel [sperma] tot een bloedklonter Sperma muteert niet in bloedcellen. 2e fout: dan schiepen Wij de bloedklonter tot een vleesklomp 3e fout: tot gebeente. De volgorde gepresenteerd in de koran is bevruchting, bloed (of cellen) vorming, beenderen, dan vlees. Dit is niet waar. Cellen voor organen en vlees beginnen zich te vormen vóór het beenweefsel. Later, als het kind groeit, beginnen botstructuren zich te ontwikkelen samen met organen en vlees. 4e fout: en dan bedekten Wij het gebeente met vlees. Iedere moderne observering van foetusvorming laat beslissend zien dat de volgorde van de koran erg foutief is. Het geweven worden in de baarmoeder waar de Bijbel melding van maakt is daarintegen wetenschappelijk bevestigd. Psalm 139:13-14 Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.

Alle wetenschappelijke gegevens in de Koran - en ook in de Bijbel trouwens - gaan in de regel terug op veel oudere kennis die we wel degelijk al hadden. Ten onrechte hebben mensen soms het idee dat alle wetenschappelijke kennis van de laatste paar eeuwen stamt, maar dat is natuurlijk niet waar. Al ten tijde van de oude grieken- en nog verder terug - beschikten we al over heel veel wetenschappelijke gegevens, waarvan we ten onrechte veronderstellen dat al die kennis ' vergeten' is. Dat de opkomst van de georganiseerde monotheïstische religies zoals het christendom en de islam de wetenschap weer honderden, zoniet duizenden jaren achteruit hebben geworpen en de ontwikkelingen vertraagt hebben, en zelfs wetenschap aan de kant heeft geschoven ten faveure van de onlogische uitleg van / uit hun heilige boeken, doet niets af aan die oude kennis. (we spreken niet voor niets van de Duistere Middeleeuwen; toen was alle kennis die niet in de bijbel paste al snel verboden kennis of zelfs ketterse of duivelse kennis). Ten tijde van het ontstaan van de Koran was de wetenschap in het Midden-Oosten (ver) voor op die in de rest van de wereld. Dat daar feiten in staan die op dat moment door de het christendom in het verdomhoekje waren gedrukt, is niet zo vreemd. Ook zijn ze niet zo wetenschappelijk correct als het lijkt, maar stroken ze vaak wel weer met oudere kennis. Omdat de Koran veel jonger is dan de Bijbel - hoewel ze ook wel wat leentjebuur hebben gespeeld bij de zelfde oude verhalen - is het niet vreemd dat er wellicht iets meer gevorderde kennis in is opgenomen. Aan die kennis valt echter ook wel (heel) wat af te dingen. Puntje bij paaltje blijft het een religieus geschrift, dat zich niet speciaal leent voor het bestuderen van de wetenschap, zelfs niet de oude. Daar zijn veel betere boeken voor. Maar en vooruitziende blik of helderziende schrijvers had hij zeker niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100