Is de Paus de Antichrist?

Johannes Calvijn noemt de Paus in zijn Euvre, de Romanistische Antichrist. Letterlijk citaat ondermeer in Boek 4, hoofdstuk 18 van instituten van de Christelijke Religie.
Ook Maarten Luther noemt de Paus zo.

Benito Mussolini maakte van het Katholicisme de Staatsreligie van Italië, schonk het Vatikaan aan de Paus in de Latheraanse accoorden van 1929. Ook Adolf Hitler was Rooms Katholiek, liet in 1933 een Concordat tekenen tussen het Vatikaan en Duitsland, dat nu nog steeds eerbiedigt wordt.

Ik vond deze website, omdat er gevraagd werd, of er een verband was tussen Katholicisme en corruptie is in Italië. Die vraag werd gecensureerd. Dat bewijst, dat Nederland niet Calvinistisch is, maar Rooms, wat ook WF Hermans al aantoonde. Nederland stuurde 5000 Zouaven naar Italië, toen de Protestantse Italianen de Pauselijke Staten gingen opruimen, om de Paus te ondersteunen. Benito Mussolini heeft daar voor 750 Miljoen extra belasting geëist onder zijn bewind, als straf voor de Italianen.

Weet jij het antwoord?

/2500

De paus noemt zich stadhouder van Christus en daar de mens per definitie feilbaar is kun je je afvragen of dat verstandig is. Sommige mensen kunnen dat weer als blasfemisch beschouwen en daar de paus in het verleden fouten heeft gemaakt ook als antichrist bestempelen. Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan leiders en dat die feilbaar zijn nemen ze op de koop toe en dat maakt sommige leiders wat arrogant.

Ja

Ja, maar 'antichrist' is eigenlijk teveel eer voor die man

Zoals wel meer in de Bijbel is het handig om het één en ander in historisch perspectief te plaatsen. Het geloof in één God komt van de joden, die dit concept als volk als eerste in de westerse wereld introduceerden (of in ieder geval de eersten die het aan de grond kregen). Het geloof in die ene God werd door velen verkondigd, waaronder Johannes de Doper (niet te verwarren met Johannes de Evangelist, die het Bijbelboek zou hebben geschreven). Johannes de Doper wees Christus aan als de Messias. In de context van die tijd wees Johannes Jezus daarmee niet per se aan als geestelijk leider, maar als de toekomstig koning van de Israëlieten. Als degeen die als afstammeling van koning David de Israëlische stammen weer zou verenigen. Bij wijze van "kroning" werd de toekomstig koning destijds gezalfd, met heilige olie. Messias (evenals Christus) betekent "gezalfde". Jezus had een boodschap die hij wilde verkondigen in een tijd van grote politieke, sociale en godsdienstige conflicten. Een boodschap van vrede (zoals bijvoorbeeld verkondigd bij de intocht in Jeruzalem). Hij wilde geen koning van de joden worden en een opstand leiden tegen de Romeinen. De discipelen (volgelingen) van Jezus Christus waren vissers die zich na de doop van Jezus door Johannes de Doper aansloten bij Jezus om diens leer te volgen en uit te dragen. Onder hen ook voormalig volgelingen van Johannes de Doper, die niet per se geloofden in Jezus als zoon van God, maar puur als gezalfde. Er volgden hem ook joden, die wel geloofden in de ene God en die zijn boodschap wilden horen, maar die niet in Jezus als Zoon van God geloofden, noch als gezalfde. Jezus zegt zelf, volgens Johannes: "Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren." (Joh. 5:43) Kijk met dat in je achterhoofd eens naar wat er in de Bijbel over de antichrist wordt gezegd door discipel Johannes (er voor het gemak vanuitgaande dat hij het Evangelie schreef) en trek vervolgens zelf je conclusies. 1. Er zijn meerdere antichristen. (joh 2:18) 2. Die komen uit onze eigen gelederen, maar hebben er nooit echt toe behoord. Want als zij bij ons hoorden, dan waren zij nooit van ons weggegaan. (joh 2:19) 3. De antichrist ontkent dat Jezus de gezalfde is. Hij ontkent dat hij de zoon van God is. (joh 2:22) 4. Zij die niet geloven dat Jezus als Zoon van God op aarde is gekomen, die volgen de antichrist. (2 joh 1:7)

Nee. Hij is een mens. Overigens spreek je over 'de paus', terwijl dit in de afgelopen periode meerdere mensen zijn geweest. Daarnaast is volgens mij iedereen een stukje van de 'anti-christ' en 'christ', immers, iedereen kan op ieder moment van z'n leven kiezen om goed of niet goed te doen.

Ha, die Butcherprophet; Interessant. Ik ben zelf vrijzinnig rooms-katholiek opgevoed (inmiddels wel een stuk wijzer geworden!) en zie in de macht, pracht & praal van paus & vaticaan een grote tegenspraak met alles waar de figuur Jezus Christus voor stond. In die zin is hij voor mij inderdaad een soort antichrist.

De antichrist is een misleider. Neem het woord misleiding zoals het er staat. Het geeft leiding naar het doel, maar mist dat. Waarschijnlijk ligt de antichrist heel dicht bij het christendom en kan zich zelfs onder ons bevinden. B.v. iemand die geweldig over Jezus praat, maar de mensen niet bij Jezus brengt. Zo iemand is een misleider. Dit voorbeeld is klein, maar hoe meer macht, hoe groter de antichrist. Nee, niet de Paus. Er gaat niet zoveel van hem uit, dus het kan geen kwaad.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100