is filosofie een wetenschap of valt het onder kunst?

in de categorieen van goedevraag.nl valt filosofie onder het kopje kunst en cultuur. ik zou het zelf onder wetenschap plaatsen. heeft iemand argumenten voor en tegen dat filosofie geen wetenschap is maar een kunstzinnige uiting?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er zijn veel vormen van filosofie. Logica, kentheorie, argumentatieleer, wetenschapsfilosofie e.d. horen zondermeer onder wetenschap thuis. Andere filosofen, zoals Heidegger ("das Nichten des Nichts ist das welten der Welt"), Sartre, Schopenhauer en Nietzsche geven een visie/interpretatie op het menselijk bestaan die qua benadering en taalgebruik veel dichter tegen de literatuur aanligt. Hun werk is ook veel minder toetsbaar dan de eerder genoemde disciplines.

Voor sommigen is de definitie van filosofie eenduidig, terwijl de definitie voor anderen zelfs een filosofisch probleem vormt. Aldus Wikipedia, zie de bron Ik vind dat er wel wat te zeggen valt om het onder "cultuur" te rangschikken. Het middel van filosofie is het denken. En het denken over zaken is plaats en tijd gebonden.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie

Filosofie gaat toch ook vooral om kennis over alles in het leven. Als je dan het woord wetenschap letterlijk neemt lijkt het mij aannemelijk dat filosofie hieronder geschaard kan worden. Sterker nog, de moderne wetenschap is oorspronkelijk voortgekomen uit de filosofie. Dat later allerlei mensen zoals dichters en andere kunstenaars ook filosofie beoefenden wil niet zeggen dat dit een kunst is, of alleen om cultuur draait. Voor mij persoonlijk is filosofie de "ultieme wetenschap".

Of filosofie onder wetenschap of onder kunst valt (of nog iets anders) is een filosofische vraag en het antwoord daarop kan verschillen per filosoof. Over Richard Rorty: "Filosofie toont volgens Rorty meer overeenkomst met de letteren dan met de (natuur)wetenschappen. Originaliteit en creativiteit zijn volgens Rorty betere criteria om filosofie te waarderen dan waarheid of objectiviteit. Filosofie is volgens Rorty een taalspel (een geheel van gewoonten, instituties en regels) te midden van andere taalspelen zoals religie, wetenschap, kunst en politiek. We kunnen niet op logische en methodologische wijze vaststellen welke taalspelen kloppen. Er zijn volgens Rorty geen neutrale taalspelen om overstijgende criteria te bepalen waarmee we taalspelen kunnen beoordelen. Dit betekent dat we niet kunnen komen tot een taalspel dat uitstijgt boven alle andere taalspelen en met behulp waarvan we deze andere taalspelen zouden kunnen beoordelen. Anders gezegd, is er geen perspectief mogelijk waarmee we boven alle andere perspectieven op de werkelijkheid uitstijgen en waarvan uit we kunnen beoordelen welk perspectief de juiste of ware is." Zelf zou ik de Filosofie, als moeder aller wetenschappen, ook in de visie van Rorty, onder wetenschap plaatsen. Ik denk dat men tegenwoordig vaak de meer angelsaksiche definitie van wetenschap gebruikt (science) die veel nauwer is dan de meer traditionele waar psychologie en geschiedenis ook wetenschappen zijn. Je zou filosofie ook een meta-wetenschap kunnen noemen. Filosofie houdt zich in ieder geval nog altijd op de één of andere manier bezig met kennis van de wereld om ons heen (en de verhouding tussen ons denken en de werkelijkheid) en dus met wetenschap.

Filosofie is in ieder geval geen exacte wetenschap zoals chemie of fysica. Je kunt filosofie ook niet proefondervindelijk bewijzen. Aangezien ieder mens zijn eigen persoonlijke filosofie heeft, is ze enkel persoonlijk wetenschappelijk. Dan nog op voorwaarde dat ze coherent en niet-tegensprekend is. Mij lijkt filosofie een mengeling van exacte en niet exacte leerstoelen. Hoe groter het gewicht van de exacte, hoe wetenschappelijker. Als voorbeeld de filosofen van het creationisme en intelligent designers gebruiken geen (of misbruiken) de exacte wetenschappen. Hun stellingen zijn dan ook helemaal niet wetenschappelijk. Ze behoren eerder tot de kunst van het liegen of manipuleren.

Ook ik geloof, dat Filosofie de moeder van de wetenschap is. Mag ook onder kunt geplaatst worden, maar dan de kunstbetekenis die gebruikt wordt in 'The art of hitchhiking' of in 'State of the art', want dat ligt weer dicht bij de traditionele rol van de wetenschap.

Zelf beschouw ik filosofie als de wetenschap die over de wetenschap gaat. Het lettelijke wijsbegeerte geeft dit ook aan , als je wijsheid (wetenschap) begeert, beoefen je het en koester je het, in die zin dat je de wetenschap zuiver wilt houden of maken. Dus kom ik tot de slotsom dat het de leer (wetenschap)is die de wetenschap wil doorgronden en verdiepen. Dat kan ook als een vorm van kunst gezien worden omdat kunst en kunden in elkaar over kunnen gaan. Zo heette de geneeskunde vroeger de geneeskunst. Van het woord kunst is de term ARTS afkomstig. De Nederlandse taal benoemt de geneestkundige nog steeds als doctor(andus) of Arts. Op het niveau waarop filosofie beoefend kan worden overstijgt het zelfs de kunde en dan is het kunst. Daar mag je gerust anders over denken.

was de filosofie niet van oorsprong een vraag? waarom dan niet de wetenschap,en de kunst,onder filosofie laten vallen? ?

Filosofie is geen wetenschap, zoals literatuur geen wetenschap is. Maar je hebt natuurlijk wel zoiets als literatuurwetenschap en kunstgeschiedenis. Er zijn nogal wat wetenschappers die ook dat geen wetenschap noemen omdat ze geen eenduidige wetenschappelijke methode hebben. De wetenschap van de filosofie is, denk ik, de wetenschapsfilosofie. Maar corrigeer me als je dat anders ziet. De meeste 'filosofen' zijn eigenlijk filosofologen: mensen die van de filosofie houden en en veel van weten. Maar zelf filosoferen .. .. dat is weer wat anders. Een filosoof is een denker, iemand die met het denken en de taal ideeën onderzoekt. Zoals de wetenschap de taal al niet doorgrondt - en zeker het denken niet - en er geen objectieve criteria een kan verbinden, kan je volgens mij niet volhouden dat filosofie wetenschapsbeoefening is. Volgens mij moet de filosofie vooral veel gebruik maken van de wetenschap en aan die wetenschap doordringende vragen stellen om die op te rekken en te verdiepen. Wat dat is wel zo: de westerse wetenschap is begonnen met en door de filosofie.

Heel simpel! Filosofie is WETENSCHAP! .....geesteswetenschap om precies te zijn...filosofie is weliswaar geen technologie maar wel wetenschap, wetenschapsfilosofie is daar het beste voorbeeld van.

Grappig: het belangrijkste argument dat hier genoemd wordt (en trouwens ook in andere discussies die ik met enige regelmaat heb over dit onderwerp) om te beweren dat filosofie geen wetenschap is, is: het is niet objectief, het is slecht meetbaar, etc. Dit terwijl toch ook de objectiviteit en meetbaarheid van zgn. 'harde' wetenschap op zeer losse schroeven staat. M.i. zijn kunst en wetenschap als twee punten in hetzelfde veld. Misschien is filosofie wel het 'wormhole' dat deze twee punten over elkaar heen 'vouwt'?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100