Wat is het evolutionair voordeel van homoseksualiteit?

Deze vraag kwam tijdens noeste arbeid in mij op. Aangezien er altijd twee geslachten nodig zijn om nageslacht te produceren, en dus overleving van de eigen soort veilig te stellen, waarom bestaat er dan in vredesnaam zoiets als homoseksualiteit? Wat is daarvan het nut? Mijns inziens nada.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Bij deze vraag moest ik denken aan onderstaand verhaal van H. van Maanen. "Mensen die niets tegen homosekuelen hebben, willen er vaak nog wel even op wijzen dat homoseksuele handelingen niet bijdragen tot de instandhouding van de menselijke soort. Er komen geen kinderen van, dus evolutionair gezien zijn ze nutteloos en dat verklaart wellicht het diepgewortelde taboe dat er op rust en ook de discriminatie waaraan homosexuelen worden blootgesteld. Evolutiebiologen denken hier heel anders over. Voor het instandhouden van de soort is het volstrekt niet nodig dat ieder individu meedoet in de race om nakomelingen te verwekken. Misschien zelfs integendeel: het zou beter voor de soort kunnen zijn als bepaalde leden van de groep zich van voortplanting onthielden. Men zou zich een diersoort kunnen voorstellen waarvan de zwakke mannetjes zorgen voor foeragering van de sterke, omdat de sterke mannetjes het te druk hebben met de wijfjes. Of een diersoort waarin de voortplanting zelfs geheel aan een enkel individu, een koningin, wordt overgelaten. Of waarin een celibataire priesterkaste zorgt voor opleiding van jonge soortgenoten zodat die betere overlevingskansen hebben, terwijl de priesters zich niet voortplanten. Kortom, als biologische theoriën worden gebruikt om maatschappellijke verhoudingen te rechtvaardigen, pas dan goed op."

Bronnen:
H. van Maanen, het hart zit links en...
M. Ruse, Is science sexist.

Gezien de overbevolking op de aarde lijkt me dit dus een grandioze zet van de evolutie

Simpel; om juist geen nageslacht te zorgen! En om voor nageslacht te zorgen die verlaten worden door hetero stellen. Het zou alleen maar goed zijn als er minder nageslacht was, en meer mensen om ervoor te zorgen. Toegevoegd op 04-06-2009 16:07:34 (er moet ergens het woordje "voor" in de eerste zin....wees creatief)

Ik geloof niet in de evolutietheorie zoals Darwin deze omschreven heeft. Desalniettemin zal ik proberen een objectief antwoord te geven. Homoseksualiteit heeft geen nuttige functie in de evolutie van de mens. Homosexuele personen zijn alleen nuttig voor andere homosexuelen. Natuurlijk zijn ze wel nuttig in hun functioneren (lees werk), maar biologisch gezien zijn zij geen toegevoegde waarden binnen de evolutie. Maar wie weet, wellicht wordt er ooit een man bezwangerd door een man. Of een vrouw door een vrouw. Je weet het maar nooit met de evolutie.

niet alles wat evolueert hoeft nuttig te zijn. sommige dingen gaan toevallig zo, en hebben geen negatief effect, daarom verdwijnen ze niet.. Los daarvan: Als het een evolutionair gegeven zou zijn zou het iets genetisch moeten zijn en overerven. Dit terwijl homo's over het algemeen niet voortplanten omdat ze nou eenmaal op mannen vallen. Kortom, het is maar de vraag of homoseksualiteit een product is van onze evolutie, en daarom hoeft het ook niet nuttig te zijn.. Toegevoegd op 04-06-2009 17:26:24 Met mn tweede punt ben ik mss iets te ver doorgedreven, natuurlijk is iegenlijk alles uiteindelijk produkt van evolutie. Het hoeft alleen niet heel rechtstreeks te zijn. Sommige eigenschappen liggen kant en klaar in de genen (zoals haarkleur) terwijl andere, meer sociale gedragingen veroorzaakt worden door ingewikkelden combinaties van genen, en de resultaten van andere processen die minder rechtstreeks evolutionair van aard zijn (cultuur, opvoeding enz.). Ik denk dat homoseksualiteit geen simpele optelsom is van genen die evolutionair zo ontstaan zijn, maar een veel ingewikkeldere combinatie van allerlei verschillende factoren. Deze factoren kunnen los gezien nuttig zijn, maar bij elkaar opgeteld leiden tot homoseksualiteit, wat evolutionair moeilijk als nuttig kan worden beschouwd.

Dat is er niet... Homoseksuelen kunnen niet voortplanten, dus evolutionair is er geen enkel voordeel... Het is te verklaren in de hersenen, hersenen zijn namelijk of mannelijk of vrouwelijk van aard... Evolutionair gezien zijn het eerder weeffoutjes, kleine anomalieën in de organisatie van de hersenen... Alles kan fout gaan, en dan heb ik het niet over iets anders dan louter evolutionair... Ik heb niets tegen homoseksualiteit, als het bestaat dan ben ik er niet op tegen, integendeel zelfs... Evolutionair gezien sterven homoseksuelen toch uit, omdat ze geen nakomelingen kunnen maken... De natuur is niet perfect en laat soms steekjes vallen, het zij zo, daarom zijn ze niets te minder... Het is gewoon zo... En ik vind het een verrijking van de mens...

Er zijn een aantal stellingen, er is echter nog niets bewezen. 1. Het idee dat homo's (m/v) hun directe familie zó effectief ondersteunen, dat hun ouders, broers en zussen meer kinderen met succes kunnen grootbrengen. Dat zou minimaal één volwassen nakomeling extra moeten opleveren, anders is het totale saldo negatief. Maar dit is waarschijnlijk niet waar. 2. Gaat ervan uit dat een 'homogen' alleen tot homoseksualiteit leidt als iemand er twee kopieën van heeft, en iemand extra aantrekkelijk of vruchtbaar maakt wanneer hij het in enkelvoud heeft. Zolang een dergelijke genetische variant niet heel algemeen is, zullen er veel meer mensen zijn met één kopie dan met twee, en hoeft het voordeel daarvan maar gering te zijn om het grote voortplantingsnadeel op te heffen bij de enkeling die twee kopieën heeft. 3. Een mechanisme dat wel eens wordt genoemd, houdt in dat een genetische variant die bij het ene geslacht de voortplanting nadelig beïnvloedt, bij het andere geslacht juist voordelig is. Als het voordeel bij de ene sekse groter is dan het nadeel bij de andere, heeft zo'n variant bestaansrecht. Voor mensen lijkt zoiets aan de hand: vrouwen met een of meer homomannen in de familie krijgen volgens onderzoek uit 2004 gemiddeld iets meer kinderen dan vrouwen met alleen hetero's als directe verwanten. Welk mechanisme daarachter steekt, is echter nog onbekend. Het kan uiteraard ook een combinatie zijn van 2 en 3. Maar zoals ik al zei: niemand heeft het bewijs.

Er zijn in ieder geval twee aantoonbare nuttigheden: - een homosexueel stel blijkt in het dierenrijk ook over ouderlijke gevoelens te beschikken. Als van een jong een of twee ouders vroegtijds komen te overlijden, dan zal een homosexueel stel eerder geneigd zijn en beter in staat zijn om zich over het weesje te ontfermen dan een heterosexueel stel met kinderen. Voor heterosexuele stellen zal zo'n wees een indringer zijn, voor een homosexueel stel juist niet. Hieronder een link naar zo'n homosexueel pinguin-paar. - een methode om overbevolking enigszins te temperen.

Homoseksualiteit heeft geen enkel nut. Dat is op zich raar want alles heeft op een of andere manier nut. Homoseksualiteit kan een uitlaatklep zijn voor diegenen die het zich daarmee bezig houden, maar of dat nuttig is?

Niet elke eigenschap van een soort hoeft een voordeel te hebben voor de soort als geheel om te kunnen overleven. Het zal wel een minderheid blijven, omdat de kans dat de eigenschap wordt doorgegeven zeer klein is.

ik kan het evolutionair nut van homoseksualiteit niet zien... wellicht heeft homoseksualiteit alleen nut om de liefde tussen mensen onderling te laten groeien, om liefde op zoveel mogelijk manieren manifest te maken...

Homoseksualiteit heeft evolutionair gezien geen voordelen. Het heeft een groot nadeel, de kans dat je je zal voortplanten is namelijk vele malen kleiner. Om deze reden acht ik de kans best aanwezig dat homoseksualiteit helemaal niet genetisch bepaald is. De wetenschap is hier nog niet echt uit overigens. Niet alles heeft nut in het leven. Waarom er zoiets bestaat als homoseksualiteit is niet te beantwoorden. De oorzaken ervan zijn vroeg of laat wel te beantwoorden. Sommige wetenschappers denken dat homoseksualiteit ontstaat doordat tijdens de embryonale ontwikkeling er wèl testosteron vrijkomt maar bij de foetale ontwikkeling niet.

Ik beroep mij op mijn eerder gegeven antwoord op dezelfde vraag (http://www.goeievraag.nl/vraag/homosexualiteit.1212): "Homosexualiteit heeft wel degelijk een voordeel, wanneer je kijkt in groepen in plaats van individuen: Homosexuelen zorgen in principe niet voor nageslacht, maar kunnen wel werk verrichten voor de groep. Dus terwijl zij er niet voor zorgen dat er meer kinderen gevoed moeten worden, kunnen zij wel meehelpen met zorgen dat er meer kinderen gevoed kúnnen worden. Voor de groep als geheel betekent dit dat de kinderen een grotere kans op overleven hebben, omdat de "aandacht" niet verspreid is over meer kinderen." Toegevoegd op 04-06-2009 17:19:54 Bedenk dat de mens een sociaal dier is. Je moet dus iets verder kijken dan het individu om in sommige gevallen voordelen te zien. Neemt niet weg dat ze er wel degelijk kunnen zijn.

Het is in mijn ogen een grote misvatting dat evolutie inherent zou moeten zijn aan een nuttig doel hebben. Je vraagstelling doet vermoeden dat je ervan uitgaat dat evolutie een soort uitgedacht systeem is die tot doel heeft om altijd tot verbetering te leiden en/of om altijd een overlevings- danwel voortplantingsvoordeel op te leveren. Evolutie is 'simpelweg' het proces waarbij door (toevallige) mutatie van de genen er zich een eigenschap ontwikkelt die AL DAN NIET nuttig is voor het overleven van een soort. Natuurlijke selectie bepaald dan of dit uiteindelijk inderdaad meerwaarde heeft opgeleverd. Dus nogmaals: in mijn optiek is het zoals het is, er is geen groter 'bedacht' plan in de evolutie. Soms komen mutaties in de genen 'de soort' ten goede, soms niet. Of homosexualiteit als eigenschap 'de soort' ten goede doet vind ik persoonlijk ook eigenlijk helemaal niet relevant... maar dat terzijde.

Ze zijn bedoelt als eindpunten en zijn de finale piek van de genenpool. Na hen is er niks anders meer en ze zijn dan ook niet compatible meer met een andere genenpool. De branche die zou ontstaan uit een homosexuele genenpool lijkt nog volledig intact maar de corruptie is dan al ingetreden. De keerzijde van dit verhaal is dat zij een andere rol hebben. Zij zijn als het ware de bewakers van de breeders, affiniteit met voluptueuze vrouwen is algemeen bekend. En waarschijnlijk triggeren zij anders op de vruchtbare vrouw als de heteroman. HTK(Huis, tuin en keuken) theorietje hoor, beetje geleend van Dune (Frank Herbert), Kwisatz Haderach.

De evolutie bestaat uit toevallige mutatie's. Is de mutatie een voordeel, dan zal dat voordeel steeds dominanter worden om uiteindelijk te gaan overheersen. Tot het moment dat er een nieuwe mutatie ontstaat en alles begint weer opnieuw. Eigenlijk zijn alle mutatie's foutjes van de natuur. En alleen de tijd zal het leren of de nieuwe mutatie een verbetering is, zo niet , zal hij weer verdwijnen. Is een mutatie geen verbetering, maar ook geen verslechtering, dan is er geen reden om weer te verdwijnen. Voorbeeld: iemand heeft vuurrood haar, dat heeft geen voordeel maar ook geen nadeel, dus blijft het bestaan. Het wordt ook niet dominant, want het is geen voordeel. Maar vuurrood haar zal ook best wel een foutje zijn van de natuur (mutatie) Homoseksualiteit kan men ook zien als een foutje, net zoals vrouwen in een mannenlijf en andersom. Het wordt al in de bijbel beschreven. Echter in de evolutie heeft het geen voordeel, maar schijnbaar ook geen nadeel, anders was het al verdwenen. Wat me wel aan het denken zet, is dat vrijwel alle homoseksuelen, vriendelijke, aardige en uiterst behulpzame mensen zijn. Het zijn meestal geen doordrammers en geen vooroplopers. Ze zijn in veel gevallen een aanwinst in de maatschappij en dat kan je van veel hetro's niet zeggen! Zou dit voordeel ook het voordeel zijn voor de evolutie?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100