De bodem verandert van de evenaar naar de pool door de wisselwerking tussen geofactoren. Wat is hiervan de oorzaak?

Geofactoren zijn klimaat, ondergrond, mens, dier, planten etc.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Belangrijke elementen met betrekking tot bodemgesteldheid zijn : temperatuur , water en vochtigheid , menselijke activiteit (landbouw , drooglegging , waterhuishouding , ontbossing….) , vegetatie , ondergrond , hoogte en reliëf. Daar waar de ondergrond bijna de ganse Aardse geschiedenis veranderd is (miljarden jaren) is de bodem een zeer jong verschijnsel ….dat zelfs in één jaar kan veranderen (overstroming , ontbossing) Doorgaans is de bodem , niettegenstaande de vochtigheid en de humuslaag in de tropen vrij arm en verzuurd (Amazone ), behalve op de vruchtbare plaatsen die al lang cultuurgrond zijn of van vulkanische oorsprong zijn Rond de keerkringen is het klimaat zeer aride ( steppe en woestijngronden zijn arm en bodem ontbreekt soms) Het gematigd klimaat wordt op vele plaatsen al vele eeuwen bewerkt en is vruchtbaar. Daar waar de landbewerking en veeteelt onoordeelkundig was-is (bijv.Turkije ) zijn veel problemen met wegspoeling grond (erosie) In de gematigde zone zijn er ook ‘slechte verzuurde gronden (moeras) , arme gronden (heide) , ontbreken bodem (gebergtes) of zwarte arme bodems (podsols –löss) Meer in het noorden zijn er toendra en taiga (onbewerkte bosgordel). In de toendra is alleen het bovenste deeltje 30cm ontdooid ….zodat het vele smeltwater niet kan doordringen door de permafrost laag en dus moerassen ,kreken en verzuurde gronden tot gevolg. Nog meer noordwaarts zijn er permanente ijskappen , die vgeen enkele economische betekenis hebben (bodem , niet ondergrond)

Er zijn er heel veel. Breedte- en hoogteligging (indirect door middel van planten en dieren, denk aan bijv. humuslaag), afzettingen van vroeger, aanwezigheid van een zee of meer, wind, gebruik door mensen

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100