Mag school e-mail adressen van leerlingen doorgeven aan detacheringsbureaus?

Hallo,

Ik en mijn mede klasgenoten worden tijdens onze afstudeerstage belaagd met e-mails van detacheringsbureaus. Heeft onze school het recht om informatie zoals e-mail adressen te verkopen/ door te spelen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een school mag niet zomaar de e-mailadressen van zijn leerlingen doorspelen aan een derde partij. E-mailadressen vallen onder Persoonsgegevens, en het doorgeven van Persoonsgegevens valt onder het verwerken van Persoonsgegevens. En daar zijn voorwaarden aan verbonden. Voorwaarden voor verwerking persoonsgegevens: rechtvaardigingsgronden Naast bovengenoemde algemene regels stelt de wet als eis dat voor elke verwerking van persoonsgegevens ten minste één van de in de wet genoemde rechtvaardigingsgronden van toepassing moet zijn (artikel 8 Wbp). De wet kent de volgende grondslagen: Toestemming De betrokkene (dit is degene wiens gegevens worden verwerkt) heeft voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming gegeven. Deze uitdrukkelijke toestemming wordt ook geïnformeerde toestemming of informed consent genoemd. Voor de verwerking van persoonsgegevens van een kind jonger dan 13 jaar is toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk. Een organisatie moet een redelijke inspanning verrichten om die toestemming te controleren. Uitvoering overeenkomst De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Wettelijke verplichting De gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen. Vitaal belang De gegevensverwerking is noodzakelijk om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden. Publiekrechtelijke taak De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak. Gerechtvaardigd belang De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van degene die de gegevens verwerkt (of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt). Dit betekent dat degene die de gegevens verwerkt zijn eigen belang moet afwegen tegen het belang en de rechten van de betrokken persoon. Ook moet de verwerker vooraf nagaan of hetzelfde resultaat niet kan worden bereikt met minder gegevens.

Bronnen:
http://www.justitia.nl/privacy/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100