Mag je als minderjarige Nederlander een thuisstudie doen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat hangt van de leeftijd en omstandigheden af. Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Totdat ze een startkwalificatie hebben of tot ze 18 jaar zijn geworden. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Een kind mag alleen thuisonderwijs volgen wanneer het is vrijgesteld van de plicht om ingeschreven te staan op een school. Zonder vrijstelling is thuisonderwijs een overtreding van de Leerplichtwet en dus strafbaar. Vrijstelling is aan te vragen, en dat moet jaarlijks gebeuren - als er psychische of lichamelijke redenen zijn. Dit geschiedt voor 1 juli bij de leerplichtambtenaar in de woongemeente. Hiervoor is een verklaring van een arts of andere deskundige nodig. - wegens bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van elke school binnen redelijke afstand. Ook dit geschiedt voor 1 juli bij de leerplichtambtenaar in de woongemeente, waarbij aangegeven staat dat een beroep wordt gedaan op vrijstelling vanwege richtingsbedenking. Leerplichtige kinderen mogen geen privéonderwijs volgen tijdens uren waarop ze op school aanwezig moeten zijn.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/le...
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/le...

Mag je in Nederland thuisonderwijzen? In Nederland is de leerplicht geregeld in de leerplichtwet. In deze wet is in 1969 opgenomen dat ieder kind verplicht is om een school te bezoeken. Er zijn een aantal uitzonderingen, namelijk: je leidt een trekkend bestaan (artikel 5a) er is geen school met jouw levensovertuiging (artikel 5b) je kind is lichamelijk/geestelijk niet in staat om een school te bezoeken (artikel 5c) De meeste ouders doen voor vrijstelling van de leerplichtwet beroep op artikel 5b van de leerplichtwet. Hier staat o.a. vermeld dat ouders die "tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning - of, indien zij geen vaste verblijfplaats hebben, op alle binnen Nederland - gelegen scholen onderscheidelijk onderwijsinstituten waarop de minderjarige geplaatst zou worden, overwegend bezwaar hebben" vrijstelling kunnen krijgen van de leerplicht. Om vrijstelling te kunnen verkrijgen dien je een verzoek in te dienen bij de burgemeester en wethouders van je woonplaats. Dit verzoek moet één maand voordat je kind de leerplichtige leeftijd heeft bereikt ingediend zijn. Je kind mag in het jaar daar voorafgaand nog geen school of onderwijsinstituut hebben bezocht! De regels voor thuisonderwijs gelden dus voor iemand die niet eerder op school heeft gezeten.

Bronnen:
Thuisonderwijs.nl

Ja hoor, zolang je ook maar naar school gaat.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100