Mijn dochter van 10 heeft vanmiddag haar treiteraar een pak slaag verkocht,na 4 jaar pesten.wat nu?

Ze heeft dit nog nooit eerder gedaan,maar het licht ging bij haar uit,ze was het erg zat.ze hield er lichamelijke klachten aan over en loopt nu zelfs bij een neuroloog.Het pesten werd haar te veel en nu heeft ze dus een pak slaag uitgedeeld!wat nu?

Toegevoegd na 1 dag:
mijn wat nu?vraag kan dus beter gezien worden als een wat vinden jullie ervan? vraag!Naar aanleiding van de antwoorden op mijn vraag hebben er hier goeie gesprekken plaats-gevonden.het gaat mij niet om mijn gelijk te halen,maar om het feit hoe ermee om te gaan dat er nu een ommezwaai heeft plaats gevonden bij mijn dochter.En nee ik ben absoluut geen voorstander van geweld,maar men kan met woorden ook iemand(in dit geval mijn dochter) helemaal kapot maken.Ik hoop dat dat nu is afgelopen.Iedereen heeft recht op een eigen mening en wie een vraag stelt moet het antwoord respecteren.ongeacht of het antwoord je bevalt!

Toegevoegd na 2 dagen:
ik heb inmiddels van mijn dochter vernomen dat er vanmorgen over gepraat is in de klas,mijn dochter voelde zich wel gesteund door haar klasgenoten(das voor het eerst).de pester heeft weinig tot niets gezegd.Straf hebben ze geen van beide gekregen omdat de dochter van de (vervangende)onderwijzeres het zielig vond voor de pester,(zij schijnen met elkaar op te trekken).Mijn dochter komt voor het eerst sinds tijden opgelucht over.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De informatie die u hebt gegeven over de situatie is natuurlijk te weinig om een passend antwoord te kunnen geven: daarom hier een zeer korte samenvatting over ontwikkelingspsychologie: gebruik wat u gebruiken kunt :) ---- Levensfasen (Maryke Tieleman, 2007) Kinderen van zes tot twaalf jaar, het schoolkind Schoolkinderen krijgen door hun lengtegroei een andere motoriek. Dit is vaak even wennen. De school is voor het kind een belangrijk instituut, waar het zijn zelfbeeld ontwikkelt. Dit is het beeld van hoe het kind is en wat het kan en niet kan. Het is heel belangrijk voor het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van het kind dat het niet ondervraagt of overvraagd wordt. Kinderen vinden ratio en logica belangrijk, evenals presteren en bij de groep horen. Het moreel oordelen van het schoolkind en de ontwikkeling van het geweten krijgt een plaats in de beleving en het denken van het schoolkind. Het geweten heeft een absoluut karakter: wat fout is, is onder alle omstandigheden fout. Orde en regelmaat zijn belangrijk, maar ook de gevoelens en intentie van iemand bepalen of een gedrag als juist kan worden beoordeeld. Door het ontstaan van allerlei verschillende groepen waarvan het kind deel kan uitmaken, vindt een uitbreiding plaats van het aantal sociale ervaringen van het kind. Jongens en meisjes begrijpen elkaar niet en vinden elkaar oninteressant. In de meeste klassen komt het zondebokfenomeen voor: met name in autoritair gestuurde klassen kan dit een hardnekkig verschijnsel zijn. Dit heeft onder andere te maken met frustraties van kinderen die ze niet elders kunnen uiten. Ook komt het doordat kinderen alles doen om bij een groep te kunnen horen. Dit betekend per definitie dat er ook kinderen buiten de boot zullen vallen. Het is belangrijk dat het verschijnsel wordt aangepakt in verband met de schade die aan de ontwikkeling van het slachtoffer van de pesterijen wordt toegebracht. ----

Heel goed, en prijs haar... En moedig haar aan de volgende het nog harder te doen... (Ik ga ervan uit dat het verhaal totaal klopt...) En laat iedereen maar komen, dan kun je als ouder ook nog eens je dochter laten zien hoe je van je afbijt... Daar leert ze ook van... Dat zijn overwinningsmomenten voor zo´n kind... Toegevoegd na 2 minuten: Pesten is nu (hopelijk) verleden tijd voor je dochter... Ze weet nu WESP te zijn... En iedereen heeft respect voor wespen, jong en oud, groot en klein... Steek zo hard je kunt als je ECHT vast komt te zitten...

Een doorbraak! Geef haar een compliment dat ze eindelijk voor zichzelf kan en durft op te komen. Hopenlijk zal ze het voortaan niet zover laten komen dat de stoppen weer gaan doorslaan. Maar wel een goede eerste stap dit.

Perfect, en als hij/zij maandag er wat van zegt of doet. Moet ze nogmaals hem zo aanpakken, Daar kan geen neuroloog tegen op. Wellicht heeft de neuroloog het zelfs wel geadviseerd.

Wees blij dat ze eindelijk eens van zich afgemept heeft. Bravo voor je dochter! Tracteer haar op iets als beloning.

Hoe is het mogelijk dat er gedurende die vier jaar niets ondernomen werd om die pestkop te stoppen? De emmer is overgelopen en het kind kan nu haar zelfvertrouwen terug opbouwen.Verdedig haar op alle fronten als er reacties komen.

Een groot compliment geven lijkt me de beste optie!

Nu? Vertellen dat je trots op haar bent! Pedagogisch verantwoord nog eens uitleggen dat het niet de bedoeling is dat ze voor iedere verkeerde blik een klap uitdeelt, kan later nog, áls het erop lijkt dat ze die neiging krijgt. Nu moet ze alleen weten dat haar ouders vierkant achter haar staan bij dit duidelijke geval van zelfverdediging.

Ontzettend goed van dr! Ze laat nu zien dat er nt met haar te spotten valt! Laat zien dat je trots op dr bent.

Hehe, EINDELIJK! Geweldig van die griet van je. Geef haar een dikke knuffel en vertel haar dat het goed is dat ze laat merken wat ze wel en wat ze niet wil. Als alle andere methoden falen, is een goed pak rammel het enige wat nog helpt. Ik wou dat ik het JAREN eerder gedaan had! En dan inderdaad over een paar dagen maar weer eens vertellen dat het natuurlijk niet de bedoeling is dat ze iedereen die vervelend is, in elkaar mept...

Dit is een grote overwinning voor haar,ik zou haar een heel groot compliment geven. Ik hoop voor haar(en voor U) dat het pesten nu voorgoed is afgelopen.

Maak haar niet onzeker maar zorg er wel voor dat ze beschermd wordt tegen eventuele tegenacties van die pestkop, die het er waarschijnlijk niet bij zal laten zitten. Mag ik vragen waarom ze al 4 jaar gepest kan worden? Geen verwijt maar ik vraag me dat af. Ik heb namelijk een paar keer zelf ingegrepen bij een jongetje dat een van mijn kinderen wilde pesten. En de moeder van het mormel eens even "bijgepraat". Leraar deed niets, helemaal niets, stond erbij en zei niets. Toen heb ik tegen mijn kind gezegd, met het bovenstaand zootje erbij, de eerst volgende keer vol op de neus te meppen + zo hard als mogelijk tussen de benen te trappen. Toch idioot dat je zo'n advies aan je kind moet meegeven omdat het onderwijzend personeel geen reet uitvreet ! Dit heb ik gedaan nadat ik 2x had gehoord van pesten. Ik heb het geen weken laten duren. En dat lijkt mij een fout die veel ouders maken, ze durven niets te zeggen en grijpen niet in. Meteen erop af en zorgen dat het stopt. Ook als het jouw kind niet is dien je iets te zeggen. Spreek zo'n onderwijzer erop aan en als hij niets doet gewoon naar school en die etterbakken zelf aanpakken. Kinderen kunnen zich vaak niet zelf verdedigen.

Wat heerlijk bevrijdend van je dochter om dat te doen. Al die frustraties er in een keer uit. Dit geeft haar zelfvertrouwen, dus je mag haar zeker prijzen.

Ik kan alleen maar hopen dat het echt geholpen heeft. Dat haar zelfvertrouwen er echt door is opgekrikt. Dat ze niet terugvalt. En dus: Heel goed in de gaten houden het verder gaat!!!

En terecht. Zeg haar dat ook. Maar prijs haar niet te hard. Want kinderen op die leeftijd doen er alles om, een complimentje te krijgen. Vertel haar wel dat niemand zomaar over haar heen moet lopen.

Gefeliciteerd ! Ik weet niet op wat voor basisschool ze zit, maar op de basisschool van mijn kinderen kreeg je voor dergelijke voorvallen een ' oepsblad' . Dat had ik in dat geval in een mooi lijstje gedaan en in de woonkamer opgehangen. Heel goed dat ze eindelijk heeft laten weten dat ze NIET met zich laat sollen, of althans niet langer. Mijn dochter is niet echt ernstig gepest op de basisschool, maar wel bijna vier jaar lang min of meer genegeerd, buitengesloten en incidenteel geplaagd. Daar heeft de onderdirecteur ook altijd gezegd : als ze OOIT van zich afbijt, krijgt ze van mij persoonlijk een lijstje om haar oeps-blad. Gelukkig is het na de basisschool op de middelbareschool helemaal goed gekomen, tussen totaal andere kinderen in een totaal andere omgeving. Ik hoop dat het bij jouw dochter ook zo voorspoedig verder gaat vanaf nu. Da's in elk geval twee jaar eerder adan de mijne ; twee dikke vette jaren winst. Gefeliciteerd, petje af, en geef haar nog maar eens een dikke knuffel, want die heeft ze meer dan verdiend !

Heel goed, want je heeft voldoende geduld gehad met haar treiteraars en valt dus niet in de categorie kort lontje. Soms lost geduld niet alles op, en niet alles kun je blijven tolereren. Prijs haar actie, maar houdt het binnen de perken, opdat ze niet naar de andere kant doorslaat (het kan makkelijk worden om iedereen die een verkeerde opmerking geeft, klappen te geven). Maar als ze deze balans houdt is dit bewonderenswaardig!

Vaak is niets doen beter, maar soms moet je tot actie over gaan. Dit lijkt mij een perfect moment voor actie, dus hulde!

TOP! Als iedereen 4 jaar zou wachten met slaan, zou deze wereld er een stuk beter uit zien!

Goed zo! Ik heb mijn kinderen altijd geleerd om nooit iemand te pesten of geweld te gebruiken maar als ze geslegen werden, drie keer zo hard terug te slaan.Heel goed van je dochter. Wees trots op haar.

Go Girl!!! wat ongelooflijk dapper van haar... je mag het natuurlijk niet goed keuren maar ik vind dat ze er goed heeft aangedaan, waarschijnlijk is ze er nu vanaf. Al die opgekropte woede na 4 jaar, wie neemt het haar kwalijk. Zeg wel goed tegen haar dat geweld niet alles oplost. Ik ken namelijk iemand die na de lagere school helemaal zo is `doorgeslagen`omdat ze het pesten zo voor wilde zijn met helaas alle gevolgen van dien en nu onder toezicht van buro kinderzorg staat etc Hou haar dus wel goed in de gaten, ook al wil dit niet zeggen dat dat met jouw dochter ook gebeurd maar als ze merkt dat dit heeft geholpen is de kans natuurlijk groot dat ze de gelegenheid weer aangrijpt om er maar van af te zijn.

echt top voor haar ze gaat nu waarschijnlek een makelijker leven tegemoet echt top dat ze die stap heeft gezet

Bekijk het als een positief iets. Eindelijk is ze voor zichzelf op gekomen. Boontje komt om zijn loontje. Een mens kan ik weet niet hoeveel geduld hebben, maar op een goede dag is ook aan dat geduld een einde gekomen. Steun haar en laat er zo langs neus en lippen een kleine waarschuwing op volgen. Doe net alsof je kwaad op haar bent, voor de buitenwereld, zodat iedereen denkt dat je serieuze ouders bent, en neem haar vervolgens mee naar McDonalds.

Ga mogelijk vandaag met haar bijvoorbeeld naar een leuke film van haar keuze. ga daarna met haar naar een juwelier waar ze een moei (maar betaalbaar ) sierraad uit mag zoeken, omdat ze ook een juweel is en wees trots op haar. Inderdaad is het wel gewenst dat je haar vertelt dat er zoiets als "gepast geweld"bestaat en zelf nooit een bully ( kind met pestgedrag en losse handjes) moet worden. Juist dat sierraad helpt haar samen met een relativering, haar zelfvertrouwen en respect voor anderen in evenwicht te houden. Nu zijn niet alle kinderen gelijk maar in een vergelijkbaar geval heb ik deze methode gebezigd en dit pakte prima uit. Het sierraad draagt ze dagelijks ondanks dat het voorval zich geruime tijd geleden heeft voorgedaan. Het pesten is afgelopen en zelf pest ze niet. Problem solved. Gefeliciteerd met zo een dochten en dochter, gefeliciteerd met ze een moeder!

Ik ben het deels eens met de eerdere reageerders. Ja complimenteer haar met deze overwinning, want het is heel goed om van je af te bijten en in dit geval mag een beetje geweld ook wel. Maar praat ook met haar en leg uit dat het over het algemeen niet een goede oplossing is om te vechten. Maar laat wel merken dat je het nu een goede keuze vind (en je mag haar vertellen dat ik dat ook vind ;-) )

Toon begrip. Prijs haar voor haar reactie. Geef haar hetvertrouwen dat dit na 4 jaar pesten de enige optie nog was. Verwen haar! Maar houd haar ook in de gaten (evt. waarschuwen) voor de mogelijke gevogen.

Ze laat niet meer over zich heen lopen! Heel goed van haar dat ze dit duidelijk heeft laten merken. Na 4 jaar pesten kun je alleen maar trots zijn op haar! Ik ben zelf vroeger heel erg gepest, door een groot deel van de klas en heb daar nog lang last van gehad. Gelukkig ben ik nu een krachtige vrouw die niet over zich heen laat lopen, mijn eigen mening durf te geven, er mag zijn etc. Het had ook anders kunnen lopen als mijn ouders mij niet hadden gesteund. Grote kans dat het pesten nu ophoudt, die treiteraar zal zich rot geschrokken zijn. Ik heb mijn dochter (11) een zelfverdedigingstraining laten doen zodat zij weet hoe ze met vervelende en agressieve mensen om moet gaan. Dat geeft mij en mijn dochter een prettig gevoel omdat ze weet wat ze in benarde situaties kan doen. Kinderen hebben helaas geen benul wat ze met hun gepest kunnen aanrichten. Je straalt iets heel liefs en kwetsbaars uit voor die pestkoppen en dat geeft hen macht. De oplossing is vaak om het kind zelf sterker te laten worden in vertrouwen in zichzelf.

Bronnen:
eigen ervaring als slachtoffer

perfect, wat een overwinning uit ervaring weet ik hoe moeilijk het is. laat haar maar van haar afbijten en zich niet op haar kop laten zitten nogmaals gefeliciteerd

Goed gedaan!!! Dit laat weer eens zien dat geweld niet altijd zinloos is.

mensen moeten zich altijd twee dingen leren. afschermen ( je grenzen leggen) en opkomen voor jezelf.... ze heeft lang genoeg geprobeerd met afschermen, waardoor je dochter er aan ten onder ging. en dan is er maar een optie... opkomen voor jezelf.. en als dat nu in de vorm van een pakje rammel gebeurde, dan is dat zo. ze heeft de viceuze cirkel op deze manier doorbroken en duidelijk gemaakt waar haar grens ligt. zij heeft iets bijgeleerd :) en de pester ook, dat zo'n gedrag niet eeuwig getolereerd word, en je de consequenties ervan moet dragen ;) ( karma enzo hihi )

Je slotvraag luidt: Wat nu? Mijn antwoord luidt: Er is een dikke kans dat je dochter straf krijgt, want ze heeft een schoolregel overtreden. Dat is een straf die de school haar oplegt. Laat blijken dat ze volgens jou de juist keuze tussen twee kwaden heeft gemaakt (tussen gewelddadige eigenrichting en weerloos over zich heen laten lopen). Maar breng haar onder ogen dat ze die eventuele schoolstraf manmoedig zal moeten dragen. Zonder berouw over haar daad en zonder wrok jegens de school.

Goed dat zij van zich afbijt. Laat wel duidelijk weten dat egweld nooit een oplossing kan zijn, maar dat je wel voor jezelf op moet komen. Als het kon een duimpje voor jouw dochter +1 (en houdt haar een beetje in de gaten. Wraak is niet ondenkbaar. Anderzijds mag zij ook niet het idee krijgen dat geweld een oplossing biedt, welk idee versterkt zou kunenn worden door haar te belonen voor het gedrag).

Nu pas heeft de treiteraar je dochters grenzen gevoeld ,dat mag wel toch na 4 jaar ? Ik denk dat het treiteren over is. Fantastisch !

Slaan is nooit een oplossing. je bent dan nl geen haar beter. Zoek het meer in een goed gesprek en laat de boosdoener zijn gruwelijke gedrag dmv argumenten inzien. Agressie nooit aanmoedigen, sociaal gedrag wel! Geef altijd het goede voorbeeld en de rest volgt uiteindelijk vanzelf. Volhouden, succes en sterkte!

Als een kind 4 jaar gepest wordt is er veel en veel te laat ingegrepen. Heeft ze eerder dit pesten al doorgegeven aan jullie en op school/club? Je dochter zelf heeft nu alleen maar recht op volle instemming, support en steun van zowel jullie als van de schoolleiding. (En ook van mij complimenten voor het overwinnen van zichzelf om op die manier een eind proberen te maken aan dat gepest). Mijn jongste zoon (nu 11) zou ik ook complimenteren bij zoiets. Als er al maatregelen getroffen worden (op school) vanwege haar optreden dan moet dat richting pester(s) gebeuren. Oftewel geen enkele straf/maatregel jegens je dochter accepteren. Zeker niet als dat pesten eerder gemeld was. Denk er daarbij aan dat niemand jullie dochter, jonger dan 12 jaar per slot, strafrechterlijk ook maar iets kan maken. Wel kan de schoolleiding verantwoordelijk gesteld worden voor alle gevolgen omdat ze dit op hun beloop hebben gelaten. ps . Ik heb GEEN 4 jaar gewacht (op het VO overigens) met de school begeleiders inseinen. Heeft school serieus genomen en op die school dus geleid tot een laatste waarschuwing aan enkele kinderen, welke overigens grotendeels een paar klassen hoger zaten als mijn kind. Die kinderen is ook verstaan gegeven dat als andere kinderen het pesten zouden overnemen dat hun aangerekend zou worden omdat kinderen in staat zijn een ander op te hitsen.... Toegevoegd na 33 minuten: Inmiddels bij andere reacties gelezen van je dat er inderdaad eerder al gepraat is met school. Zou voor mij een reden kunnen zijn om die school, afh. van hun werkelijke inspanningen die ik dus niet ken, met een negatief rapport op de onderwijs site van trouw te verblijden.

1) Complimenteren dat ze voor zichzelf is opgekomen 2) Wel duidelijk maken dat geweld niet de oplossing is voor alle problemen 3) Voorstellen dat ze een assertiviteitscursus doet, zodat ze haar woorden net zo pijnlijk kan laten zijn als haar vuisten.

Uitleggen dat grenzen aangeven goed is, maar dat dit niet de juiste manier is. Zo verlaag je je naar het niveau van de pester en ze is veel beter dan de pester. Geef ook aan of je haar actie je kunt voorstellen of indenken en de reden hiervan. Ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat je na jaren van treiteren van je af slaat of iets dergelijks. Wat je verder met de school wilt doen, zou ik niet kunnen adviseren. Wel weet ik dat je de stappen die je zou kunnen doen, het beste van te voren aan je dochter kan vertellen. Zo heeft ze toch ook een gevoel van controle over deze vervelende situatie.

Goed zo! Je dochter leert voor haar zelf opkomen en krijgt zelfvertrouwen. Het zou mooi zijn als ze op deze weg doorgaat en niet terugvalt. Dat kun je faciliteren. Zorg er voor dat ze op les gaat: judo, karate of een andere vechtsport. Laat haar naar boksen (via gemeentesport) gaan. Ze leert daar haar krachten op een beheerste en gedoseerde manier en vooral zelfvertrouwen opbouwen.

Je moet haar een compliment geven! Het is erg goed van der dat ze laat zien wat ze wil en niet wil.Ja oké het is niet supergoed dat je gaat slaan, maar erg goed dat ze dat durft .

het is goed want hij moet ook zijn lesje leren maar je moet oppassen dat ze het zelf niet word

Ik vind het heeeeel dapper van haar!

Bij mijn dochter, ongeveer dezelfde leeftijd toen, was het resultaat dat ze daarna door niemand meer gepest werd op school! Ze had laten zien (de halve klas was erbij) dat ze geen gewillig slachtoffer meer was, maar dat ze iets terug deed, en dus kregen de pestkoppen ontzag voor haar en zijzelf een enorme boost aan zelfvertrouwen :-) Overigens ging het bij haar nog ietsjes verder dan een klap: Zij zat toen met haar slotjesbeugel vast aan het dure bomberjack van haar belager, lol. Ze zwom graag en ging ook ongeveer op die leeftijd bij de reddingsbrigade, waar je veel grepen leert. Als brugpieper werden zij en haar vriendinnetje eens aangevallen door 2 veel oudere, grotere jongens. Ze heeft ze toen dankzij die grepen van het zwemmen allebei "eventjes" gevloerd: Daar valt geen klap bij, maar vanaf toen was het helemaal over met lastigvallen enz. Gepest word je als je laat zien dat je bang bent, met gebogen hoofd loopt (proberen jezelf onzichtbaar te maken), probeert via vluchtroutes zo snel mogelijk thuis te komen. Niet gepest word je als je laat zien dat je niet bang bent, en dat je voor jezelf op durft te komen !!! Overigens is dit voor een meid echt heel belangrijk: Dan komt ze later hopelijk ook voor zichzelf op als ze bv door een partner (vriendje, echtgenoot) mishandeld wordt....

Op de eerste plaats ben ik erg blij met de afloop. Ik ken je dochter niet maar uit jou woorden ( 4 jaar lang laten gaan) denk ik op te kunnen maken dat jou dochter niet geleerd hoeft te worden zaken niet met geweld op te lossen. In dit geval kan een stukje positieve bekrachtiging dan ook helpen haarzelfvertrouwen op te bouwen. In mijn werk als groepsleider bijzondere doelgroepen weet ik maar al te goed wat het kan betekenen voor een kind of jongere om gepestte worden, en voor opvoeders om hiermee om te gaaan want te veel beschermen of straffen van de pester gaat leiden dat het in hetgeniep gebeurd en dat je het zicht kwijt raakt. er zijn ook trainingen voor (hoewel ik in dit stadium niet geloof dat jo dochter dat nodig heeft, voor het geval er terugslag komt kun je altijd nog overwegen hier iets mee te doen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100