mag je les geven met een strafblad ?

Toen ik 13 was had ik een keertje ruzie met iemand.
Vechtpartijtje, voor de rechter gekomen en veroordeeld tot 40 uur woedebeheersing cursus en 40 uur taakstraf.
Ik heb trouwens mijn taakstraf en woedebeheersing afgerond toen ik 15 was.
Inmiddels heb ik mijn mbo opleiding niveau 4 afgerond en zit ik er aan te denken om het pabo te doen.
Maar mag ik later dan voor de klas te staan met mijn ´verleden´

Weet jij het antwoord?

/2500

dit verleden ligt al zolang achter je tegen dat je zo ver staat dat niemand daar nog rekening zal mee houden.

Veel onderwijsinstelling vragen bij sollicitatie een bewijs van goed gedrag te overleggen. Je wordt geacht van onbesproken gedrag te zijn. Het ligt er dus aan, of er destijds een strafblad is opgemaakt, of niet. Een verklaring omtrent het gedrag (zoals het officieel heet) is te bekomen op het gemeentehuis.

Jongeren (en ouderen) met een strafblad kunnen vanaf eind 2012 sneller een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgen. In plaats van na vier jaar komen zij nu na twee jaar weer in aanmerking voor deze verklaring. Het weigeren van een VOG stond in het het verleden vaak niet in verhouding tot het vergrijp. Zo kon een vermogensdelict tijdens de tienertijd leiden tot het weigeren van een VOG voor een stage in het onderwijs, de kinderopvang of in de zorg. De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt of iemand een Verklaring Omtrent het Gedrag kan krijgen of niet. Als je een verklaring krijgt betekent het dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd die negatief van invloed kunnen zijn op een beoogde baan of voor vrijwilligerswerk dat iemand wil gaan doen. Voor jongeren én ouderen is die terugkijktermijn nu teruggebracht van 4 naar 2 jaar. Een aanvraag voor een VOG wordt niet zomaar afgewezen als iemand een strafblad heeft. De naam van de aanvrager wordt door een database met alle justitiële gegevens gehaald. Als er een hit is, wordt er handmatig gekeken of de overtreding mogelijk van invloed kan zijn op de functie die de aanvrager gaat uitoefenen. Voor iemand die in het onderwijs gaat werken en een keer een diefstalletje heeft gepleegd zal de VOG waarschijnlijk afgegeven worden. Toegevoegd na 10 minuten: De taakstraf die je hebt gekregen ligt dus zover in het verleden dat die geen belemmering zal zijn voor het afgeven van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Bronnen:
http://www.nrcnext.nl/blog/2012/12/07/next...

Stel dat je de verklaring omtrent het gedrag nodig hebt voor welke baan dan ook, dan is het in jouw situatie het belangrijkste ervoor te zorgen dat je die ook kunt krijgen, door bijvoorbeeld niet meer met Justitie in aanraking te komen, zelfs niet voor het moeten betalen van een boete. Jouw probleem is daarbij dat al vanaf je 12e jaar strafbare gedragingen op je strafblad terecht komen zoals je zelf hebt ondervonden, deze gegevens blijven tien jaar geregistreerd als men veroordeeld is tot een taakstraf. Moet je de verklaring nodig hebben voordat je 23 jaar oud bent dan krijg je in principe altijd een VOG mits je in de twee voorgaande jaren, aansluitend aan de aanvraag niet bent veroordeeld of een boete hebt moeten betalen. Iedereen ouder dan 23 jaar moet in principe vier voorgaande jaren niet met justitie in aanraking zijn gekomen. Heb je strafbare feiten op je naam staan, dan kijkt de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of deze een risico vormen voor je werk. Zo kan rijden met alcohol op een risico zijn als je piloot wilt worden. Voor het lesgeven op scholen worden weer andere criteria gehanteerd. Mocht men besluiten geen VOG uit te reiken dan krijg je een Voornemen tot afwijzen van je VOG-aanvraag en je kunt als je dat wenst, je aanvraag intrekken, maar je kunt ook binnen twee weken een zgn. Zienswijze indienen bij de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie waarin je hem gaat overtuigen de er geen enkele relatie bestaat tussen een vechtpartij op 13jarige leeftijd en jaren later een baan hebben in het onderwijs. Volgens de kinderrechtenorganisatie Defence for Children, heeft het heel vervelende gevolgen als men als minderjarige geen VOG krijgt. Bijvoorbeeld voor je opleiding of je eerste serieuze baan. Het Kinderrechtenverdrag zegt dat anders dan bij volwassenen, jouw belang voorop moet staan. Een VOG mag daarom niet zomaar worden geweigerd als dat niet in jouw belang is. Bovendien hoor je als jongere altijd een tweede kans te krijgen. De VOG is in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie verplicht voor en dient bij overlegging van benoeming of aanstelling niet ouder te zijn dan zes maanden. Zijn er al tien jaren verstreken na de ingangsdatum van het strafblad en ben je totaal niet meer in aanraking geweest met Justitie dan kunnen er op grond van deze feiten geen bezwaren zijn om een VOG uit te reiken. Ik wens je alle succes bij het volgen van de Pabo.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100