Is de normering van 2,5 fout/pnt een geldige normering bij 28 punten maximaal?

Ik heb vandaag een 4,2 teruggekregen voor mijn schriftelijke toets Engels. De toets was vrij goed gemaakt (gem. ±7). Alle vragen waren open vragen. Ik heb 13,5 pnt behaald van de 28.

Ik heb mij verbaasd over de normering.
Volgens de normering: cijfer= (behaalde pnt/totale pnt)*9+1 kom ik op een 5,3 uit: cijfer = (13,5/28)*9+1=5,3 Deze normering wordt bij ons bij ieder ander vak toegepast. Tot zover ik weet, wordt deze methode ook elders altijd toepast o.a. bij het CSE.
Deze cijferbepaling kan worden aangescherpt tot (behaalde pnt/totale pnt)*10.
Nu heeft de sectie Engels besloten om de volgende normering toe te past: cijfer= 10-((totale pnt-behaalde pnt)/2,5).

Een medeleerling van mij had een 8,0 gehaald voor diezelfde toets, volgens de toegepaste normering. Hij had 23 pnt behaald. In zijn geval wordt de berekening: 10-((28-23)/2,5)=8,0.
Zijn cijfer met de formule: cijfer= (behaalde pnt/totale pnt)*9+1, wordt cijfer= (23/28)*9+1=8,4

Ik
Cijfer= 10-((28-13,5)/2,5)=4,2
Cijfer= (13,5/28)*9+1=5,3
Het verschil tussen beide cijferbepalingen is 5,3-4,2 =1,1pnt op het cijfer.
Leerling 2
Cijfer= 10-((28-23)/2,5)=8,0
Cijfer= (23/28)*9+1=8,4
Het verschil tussen beide cijferbepalingen is 8,4-8,0 =0,4punt op het cijfer.

Ik heb beide methodes in een grafiek gezet (zie bijgevoegde foto’s). Op de x-as staat het aantal behaalde pnt en op de y-as staat het behaalde cijfer. Hoe lager het cijfer, des te groter het verschil tussen de cijfers van beide methodes.

Klopt het dat dit vreemd is?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als je net zo hard voor Engels zou leren als voor wiskunde, zou die normering je verder worst wezen ;) Het zou vreemd zijn als het beoordelen van een toets altijd simpele wiskunde was, en het aantal vragen altijd gedeeld zou moeten worden door het aantal punten, waarbij het percentage juiste antwoorden uiteindelijk overeen zou komen met je cijfer. En nee, het is niet altijd een wiskundige formule. Soms is ook op vijftig vragen elke fout een punt er af, als de stof simpel genoeg is. Soms laten leraren zelfs een heel klein ieniemieniebeetje in hun beoordeling meetelen of een leerling er duidelijk met de pet naar heeft gegooid, al is het voldoendde, of zijn stinkende best heeft gedaan, al is het net niet voldoende. En niet elke leraar geeft cijfers van 1 tot 10 ; als zijn 'cijferreeks' van maximaal negen tot minimaal 3 loopt, spreek je al van heel andere percentages. In landen waar het zestallig/letterig beoordelingsstelsel wordt gebruikt (Duitsland, Engeland, Amerika) zijn vaak helemaal geen objectieve criteria, maar is het aan de leraar om te bepalen of het werk uitstekend, goed, voldoende, matig of slecht is. Met eventueel een nuance in een plus of een min. Toetsen nakijken en beoordelen en cijfers geven is geen wiskundige formule ,geen logica, maar mensenwerk. Of dat nu 1 punt per fout, 2,5 fouten per punt of 30 fouten voor een punt is.

Ja, ik heb ook wel eens proefwerken met 20 vragen -> 20 punten en 1 fout 1 punt aftrek. Als de normering streng is gaan docenten er vanuit dat de stof makkelijk is, of je de stof al eerder hebt gehad. Ik verbaasde me in de eerst vaak over de normering ('maar dan hoor ik toch hoger te hebben?') maar nu niet meer, bij de schoolexamens kun je ook zulke normeringen verwachten. Mijn leraar Grieks zegt trouwens altijd als we klagen over de strenge normering: Tienen zijn voor goden en leraren. ;)

Ik heb ooit geleerd dat normale VWO-normering is 80% goed is een 6, dus je mag maximaal 20% fout maken zonder dat je een onvoldoende krijgt. In dat licht zou je voor je Engelse toets 22,4 vragen (80% van 28) goed moeten hebben voor een 6. De normering mag dus soepel genoemd worden volgens de normering die ik geleerd heb. Nu weet ik niet zeker of deze normering nog geldt, maar vind je zelf dat je een voldoende, of zelfs slechts een krappe onvoldoende hebt verdiend als je minder dan de helft van de punten hebt gehaald?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100