Wat doe je op normale middelbarescholen in de les?

Ik zi t op een montesori school, we hebben voor het hele jaar al een lijst met taken die we af moeten hebben en wanneer.
Dus in de klas gaan we gewoon aan ons werk, als je vragen hebt kan je die gewoon stellen en dan word het aan je uitgelegd. Als je eerder een toets wil maken omdat je het hoofdstuk al af hebt kan dat ook.
Maar wat doen ze op normale scholen? Ik weet niet hoe ik het moet noemen, ik bedoel dus scholen waarbij je elke les huiswerk opkrijgt.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Op de meeste reguliere scholen is het zo dat je per vak een andere docent en een ander klaslokaal hebt. Je gaat naar het lokaal van het vak dat op je rooster staat, met je schoolboeken (die neem je op reguliere scholen zelf mee naar de les, sommige vormen van ander onderwijs, zoals montessori en Jenaplan hebben wel eens dat de boeken al in de klas liggen). Als iedereen er is zal de leraar (na het afwerken van de presentielijst ^_^) meestal eerst het huiswerk wat gemaakt moest worden vóór deze les door nemen. Heeft iedereen het gemaakt en heeft iedereen het begrepen of zijn er nog vragen? Eventuele vragen worden behandeld, soms worden alle antwoorden klassikaal (dus met zijn alle) besproken etc. Nadat het huiswerk is besproken gaat de leraar verder met het behandelen van de nieuwe stof. Dit gebeurt eigenlijk altijd klassikaal, dus met zijn alle. Af en toe vind er interactie plaats tussen de leraren en de leerlingen doordat leerlingen vragen stellen over de stof en de leraar deze behandeld en andersom doordat de leraar vragen over de stof stelt aan willekeurige leerlingen om te zien of ze het begrepen hebben wat hij allemaal heeft verteld. Aan het eind van de les wordt het nieuwe huiswerk opgegeven, dat gemaakt moet worden voor de volgende les. Je hebt dus geen overzicht van het hele jaar zoals bij montessori onderwijs, maar hoort per les wat je moet doen voor de volgende les. Als er nog tijd over is mag er alvast aan het huiswerk voor de volgende les gewerkt worden. Elke les duurt 1 of 2 les uren (meestal duurt een les uur 50 minuten, maar dit verschilt per school), en na het lesuur ga je naar de volgende les voor een ander vak, in een ander lokaal. Proefwerken en schriftelijke overhoringen (S.O.) worden wel eerder van te voren aangegeven dan 1 les van te voren. S.O's ongeveer 2 weken, proefwerken 4 weken, maar dat is gemiddeld genomen. Er bestaat geen overzicht van (wel voor de leraar natuurlijk, maar niet voor de leerlingen). Sterker nog, als de klas erg vervelend is heeft de leraar zelfs de mogelijkheid om een onverwacht S.O. te geven, dus spontaan, zonder aankondiging en dus zonder mogelijkheid om van te voren te leren. Met proefwerken mag dit niet. Cijfers voor S.O.'s tellen minder zwaar dan de cijfers die je haalt voor een proefwerk. Toegevoegd na 2 minuten: Oh, er moet nog bij dat na de klassikale uitleg, en voor het opgeven van het huiswerk, er vaak opdrachten moeten worden gemaakt over de net behandelde stof. Hier is ook tijd voor individuele uitleg als dat nodig is.

Bij ons wordt er in de les uitleg gegeven over de paragraaf die we moeten gaan maken. Dan wordt er dus uitgelegd hoe je het moet doen en vervolgens ga je dat dan maken/leren. En wat je niet af krijgt in de les is huiswerk!

Montessori-onderwijs Maria Montessori ging ervan uit dat ieder kind een 'gevoelige' periode heeft: dan leren ze bepaalde dingen het makkelijkst. Ze ontwikkelde speciaal materiaal waarbij de zintuiglijke ervaring voorop staat, zoals cijfers van schuurpapier. Ieder kind werkt zelfstandig of in een groepje, onder het motto 'Help mij het zelf te doen'. Kinderen met verschillende leeftijden zitten bij elkaar. Iedereen is met iets anders bezig. Kinderen kiezen zelf wat ze gaan doen, maar de leerkracht begeleidt ze wel. Sociale vaardigheden, samenwerken en zelfstandigheid zijn heel belangrijk. Jenaplan-onderwijs Ook op Jenaplan-scholen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas. Peter Petersen, grondlegger van deze methode, wilde zo veel mogelijk verscheidenheid binnen de 'stamgroep', die drie jaar bij elkaar blijft. De nadruk ligt op inzicht, verbanden leggen en het vormen van een eigen mening. Er is een ritmische afwisseling van spelen, leren, het kringgesprek en vieren. Hier ontstond het inmiddels populaire kringgesprek en het vak 'wereld-oriëntatie'. Dalton-onderwijs Bij de Dalton-methode, ontwikkeld door Helen Parkhurst, staat 'de taak' centraal. Het is een afspraak tussen leerkracht en leerling over wat er moet worden gedaan. De kinderen mogen zelf bepalen wanneer en met wie ze eraan willen werken. Er zijn kerntaken die iedereen moet doen, herhalingstaken voor wie het moeilijk vindt, en verrijkingstaken voor snellere leerlingen. Zo kan het onderwijs echt op ieders talenten worden aangepast. Vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking zijn ook hier belangrijk. Het 'strenge' element van afspraken maken, spreekt ook meer 'traditionele' ouders aan. Freinet-onderwijs Célestin Freinet oordeelde dat leerlingen, leerkrachten en ouders samen de baas moeten zijn. Een leerkracht die de lakens uitdeelt, kweekt passieve kinderen, die later passieve volwassenen worden. Kinderen moeten kritisch naar de wereld kijken en hun lot in eigen hand nemen. De school als een soort 'kinder-zelforganisatie'. Belangrijk uitgangspunt is de 'vrije tekst', waarin het kind opschrijft wat hem of haar bezighoudt. Die vormt de basis voor het onderwijs; van lezen en rekenen tot kennis van de natuur. Dat vraagt behoorlijk wat creativiteit van de leraar. De kinderen werken zoveel mogelijk zelfstandig.

Bronnen:
ouders.nl

Bij mij op school wordt er in de les de stof van die les uitgelegd. Meestal krijgen we eerst een tijdje uitleg over nieuwe dingen en daarna gaan we aan de slag. Of we maken dingen gezamenlijk, zodat kinderen die er moeite mee hebben er wat meer van begrijpen. Soms wordt er de hele les alleen maar uitgelegd. Een andere keer oefenen we gezamenlijk de hele les. De laatste mogelijkheid is dat we geen nieuwe stof krijgen, maar gewoon de hele les domweg werken. Aan het eind van de les geeft de docent huiswerk op. Meestal gaat op dat moment de bel. Soms hebben we nog even de tijd om eraan te werken. Het verschilt per vak, maar dit is ongeveer de norm.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100