Mag de levering opgeschort worden zonder herinnering?

Mag een bedrijf de levering opschorten als een factuur niet betaald is binnen het gestelde termijn?
Daarbij gaat het om een andere factuur dan de levering, zonder het sturen van herinneringen of aanmaningen.

Toegevoegd na 7 minuten:
Het zou gaan om de opschorting van een andere levering dan waar de (nog niet betaalde) factuur over gaat.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er zijn in principe veel voorwaarden aan opschorten verbonden. Zo moet er sprake zijn van voldoende samenhang tussen de nakoming van de verbintenis (de levering) en de vordering (wat jij ze moet betalen). Dat is bijvoorbeeld zo wanneer de verbintenissen over en weer voortvloeien uit de dezelfde rechtsverhouding (artikel 6:52 e.v. BW). Het gaat om regelend recht, dus er kan van worden afgeweken. Kijk de algemene voorwaarden na, want op dit punt wijken bedrijven in de praktijk vaak af van de wet. Als er niks anders geregeld is in de voorwaarden/overeenkomst, lijkt het mij dat opschorten in dit geval niet kan aangezien de verbintenissen niet voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding. Immers, het gaat kennelijk om twee aparte overeenkomsten. Als jij de factuur voor de tweede overeenkomst wel betaalt, zullen zij ook moeten presteren in die overeenkomst door daadwerkelijk te leveren. Maar, een kanttekening: in de rechtspraak wordt artikel 52 geregeld (m.i. te) breed geïnterpreteerd. Dan kan het zijn dat de rechter opschorting toch toestaat, ook al gaat het om twee aparte overeenkomsten. Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Kortom, zo zwart-wit als soms wordt gedacht, werkt opschorten niet. Toegevoegd na 7 uur: Een herinnering/aanmaning/ingebrekestelling sturen is in principe niet vereist om het opschortingsrecht te mogen uitoefenen. Van belang is dat de vordering opeisbaar is, dat wil zeggen dat de uiterste termijn om te presteren (de vervaldatum van de factuur) is verstreken. Blijft de prestatie na het vervallen van die termijn uit, dan mag de wederpartij haar prestatie in beginsel opschorten, mits aan de andere voorwaarden ook voldaan. En uiteraard alleen indien die wederpartij niet degene was die (conform contract) als eerste diende te presteren.

Bronnen:
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100