Moet Immateriële activa per se bovenaan de balans?

Mijn docent zegt dat immateriële activa boven aan de balans moet, maar als ik bijvoorbeeld het jaarverslag van Heineken bekijk dan hebben hun materiële activa eerst boven aan staan. Maakt dit uit?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er is een "Besluit modellen jaarrekening" en hierin staat: "Artikel 1 1 De balans van een naamloze of besloten vennootschap moet zijn ingericht overeenkomstig model A of model B, de winst- en verliesrekening overeenkomstig model E of model F. Deze modellen zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd. 2 Is artikel 396 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, dan kan de vennootschap voor de balans ook model C of model D kiezen en voor de winst- en verliesrekening model I of model J. Deze modellen zijn bij dit besluit gevoegd. 3 Dit besluit is niet van toepassing op een rechtspersoon als bedoeld in artikel 395a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek." Bij model A is de voorgeschreven volgorde: van de vaste activa A. Vaste activa • I. Immateriële vaste activa o 1. kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen o 2. kosten van ontwikkeling o 3. concessies, vergunningen en intellectuele eigendom o 4. goodwill o 5. vooruitbetaald op immateriële vaste activa • II. Materiële vaste activa o 1. bedrijfsgebouwen en -terreinen o 2. machines en installaties o 3. andere vaste bedrijfsmiddelen o 4. vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa o 5. niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar • III. Financiële vaste activa o 1. deelnemingen in groepsmaatschappijen o 2. vorderingen op groepsmaatschappijen o 3. andere deelnemingen o 4. vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen o 5. overige effecten o 6. overige vorderingen • IV. Som der vaste activa Ook model B begint met de immateriële vaste activa. Dus ja, als artikel 1, lid 1 van dit besluit van toepassing is op de onderneming moeten de immateriële vaste activa bovenin de balans worden opgenomen, in de volgorde van het gekozen model. Toegevoegd na 17 minuten: Voor beleggingsmaatschappijen zijn er de modellen Q en R. Daar begint men de debetkant van de balans met de beleggingen en binnen de beleggingen met terreinen en gebouwen.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003648/2015-11-01

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100