Wat is de opzegtermijn voor een werknemer met een contract voor bepaalde tijd?

Wat zijn de regels die door werknemer en werkgever gevolgd dienen te worden wij bij het tussentijds opzeggen van een contract voor bepaalde tijd?

Volgens de CAO is de wettelijke regeling van artikel 7:672 BW van toepassing.
In het BW staat:
- lid 2a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;
en
- lid 3. De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand.

Dit geldt toch voor contracten voor onbepaalde èn bepaalde termijn?

ps. in het arbeidscontract wordt alleen verwezen naar de CAO.

Alvast bedankt!

Weet jij het antwoord?

/2500

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe alleen worden opgezegd als dat in de arbeidsovereenkomst of CAO is overeengekomen. Dat geldt dan zowel voor de werkgever als de werknemer. Zo niet, dan eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch als de termijn voorbij is waarvoor ze werd aangegaan en is (dus) geen opzegging nodig. Ontbinding door de kantonrechter is mogelijk in bijzondere situaties. Beeindiging met wederzijds goedvinden, kan natuurlijk ook tussentijds. Is tussentijdse opzegging wel mogelijk dan is de opzegtermijn voor de werknemer een maand. Voor de werkgever hangt de opzegtermijn af van de duur van het dienstverband. Hij heeft dan een ontslagvergunning nodig van het UWV. Wel geldt voor tijdelijke contracten van langer dan 6 maanden een aanzegtermijn. Uiterlijk een maand voor het einde moet de werkgever aan de werknemer laten weten of het wordt voortgezet of niet. Als dat laatste het geval is en de aanzegging was te laat, dan heeft de werknemer recht op een aanzegvergoeding ter hoogte van een maandsalaris (naar rato van het aantal dagen dat de aanzegging te laat was). Heeft het dienstverband minstens 2 jaar geduurd, dan is er recht op een transitievergoeding. Tegenwoordig kunnen er max. 3 tijdelijke contracten worden gegeven met een gezamenlijke maximumduur van 2 jaar. Uitzendbureaucontracten en uitzonderlijke situaties voorbehouden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100