Geheimhoudingsovereenkomst, om welke geheimen gaat het?

In mijn contract staat Geheimhouding en Boeteclausule, om welke geheimen gaat het? geldt dit ook als de werkgever de regels overtreedt, en het buiten de deur word gebracht door de werknemer(s)?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Geheimhoudingsplicht in een arbeidsovereenkomst gaat meestal over de plicht van de werknemer om over 'het bedrijf aangaande zaken en belangen' naar buiten toe te zwijgen. Dat moet breed opgevat worden. Zo mogen er door de werknemer geen mededelingen aan derden (familieleden, buitenstaanders of concurrenten) gedaan worden over het bedrijf die de zakelijke belangen direct of indirect kunnen schaden. Reclame of promotie maken voor het bedrijf mag daarentegen wel. Ook de ter kennis genomen (privé) informatie van klanten van het bedrijf mag nooit in de openbaarheid worden gebracht door een werknemer van het bedrijf. Overtreding van zo'n clausule kan een direct opeisbare boete rechtvaardigen en in sommige gevallen zelfs leiden tot ontslag. Een uitzondering kan zijn dat de werknemer toestanden of omstandigheden in het bedrijf signaleert die onwettig zijn. Bijvoorbeeld uitbuiting of structureel onveilige werkomstandigheden. De werknemer kan dan, als intern pogingen zijn gedaan om deze wantoestanden op te heffen en dit niet is gelukt, als een 'klokkenluider' in de openbaarheid treden. Maar ook de werkgever heeft een zekere geheimhoudingsplicht t.a.v. zijn/haar werknemers. De werkgever mag niet de hem/haar ter beschikking staande informatie over een werknemer misbruiken of gebruiken in bijv. de persoonlijke levenssfeer van de werknemer of diens familie en kennissenkring. Ook mag de werkgever de ter hem/haar bekende persoonlijke informatie van de werknemer niet zonder diens toestemming openbaar maken in enige vorm. Als de werkgever dit overtreedt dan is de werknemer die daardoor geschaad is in zijn/haar belangen, gerechtigd dit via een advocaat aanhangig te maken bij de kantonrechter en daarvoor een schadevergoeding te eisen.

Het lijkt mij dat de geheimhouding de spullen betreft die jij door het verhuizen allemaal ziet dat iemand of een bedrijf in bezit heeft. Dat jij niet rond gaat bazuinen dat die op dat adres zulke dingen heeft staan, en daardoor misschien inbrekers op het idee brengt daar wat weg te gaan halen.

Gezien dat je verhuis medewerker bent zal dit gaan over wat je bij de mensen thuis ziet of kan lezen

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100