Mogen werkgevers boetes heffen wanneer een werknemer een fout maakt?

Ik heb eens een artikel gelezen in de krant dat tuinders Poolse werknemers boetes gaven als ze een fout maakte of te traag werkten of hun rommel niet opruimden. Dit ging soms om een boetebedrag dat hoger dan het dagloon was. Is dit toegestaan onder het Nederlandse recht?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een werkgever kan inderdaad - schriftelijk - een boetebeding overeenkomen in de arbeidsovereenkomst (maar niet wanneer de cao er een standaardregeling voor heeft). Het geld van de boete mag echter niet ten gunste komen aan de werkgever. Bovendien heeft de boete een maximale hoogte (niet meer dan het loon van 1/2 werkdag per week (als de werknemer niet meer verdient dan het minimale geldend dagloon) en moet nauwkeurig omschreven staan wanneer het van toepassing is. "De werkgever kan met de medewerker overeenkomen dat de medewerker een boete verschuldigd is, als hij bepaalde voorschriften overtreedt. Dit boetebeding ziet dus op de situatie dat een medewerker zich misdraagt tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst, oftewel het dient als disciplinaire maatregel. Een dergelijk boetebeding wordt schriftelijk in het arbeidscontract opgenomen. De hoogte van de boete moet in geld vastgelegd worden, terwijl ook de voorschriften die de medewerker niet mag overtreden uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen (art 7:650-1-2 BW). Het overeenkomen van een boetebeding is niet mogelijk wanneer een cao een standaardregeling voor een boetebeding met zich meebrengt (1.5.2.). Het boetebeding moet aan de volgende eisen voldoen: A. De boete mag de werkgever niet ten goede komen (art 7:650-3). B. Het bedrag dat een medewerker per week aan boeten verschuldigd is mag niet meer zijn, dan het loon over een halve werkdag per week (art 7:650-5). C. De bestemming van de boete moet zijn overeengekomen en behoort op geen enkele wijze aan de werkgever zelf ten goede te komen. Het gaat bijvoorbeeld om een goed doel of om een geblokkeerde rekening die wordt opgebouwd en gebruikt voor (alle) medewerkers (art 7:650-3 BW). Van de punten a t/m c kan afgeweken worden als de medewerker meer loon ontvangt, dan het minimum geldend dagloon (art 7:650-6-7 BW) (4.1.6.). Een rechter heeft dan wel steeds de bevoegdheid de hoogte van de boete te matigen op verzoek van de medewerker (art 7:650-8 Jo 6:94 BW). (...) Een door een medewerker verschuldigde boete kan de werkgever verrekenen met het loon dat hij verschuldigd is. (...) Er is ook sprake van een boetebeding, als partijen overeenkomen dat het loon wordt ingehouden als sanctie op het overtreden van bepaalde voorschriften of ingeval de medewerker wanprestatie pleegt (art 7:650-8 BW). Ook in dat geval moeten bovenstaande voorschriften in acht genomen worden."

Bronnen:
http://www.arbeidsrechter.nl/boetebeding-i...

Nee dat mag niet. Een werknemer is verplicht zich te conformeren aan de regels van het bedrijf. In een functie omschrijving moet staan wat er van hem verwacht wordt. Als hij zich daar niet aan houd kan het middels een functioneringsgesprek aan de orde gebracht worden. Als dit geen verbetering oplevert zal de werkgever ontslag kunnen aanvragen. Alles moet dan wel goed gedocumenteerd zijn. Met handtekeningen van de werknemer dat hij zichzelf zou verbeteren.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100