werkgever betaald vakantiegeld niet uit. zegt dat hij dit niet in juni verplicht is. Klopt dit?

Ik weet dat het vakantiegeld wettelijk verplicht eind juni binnen moet zijn. Heb werkgever herhaaldelijk gevraagd hoe of wat. Zegt geen geld te hebben en hierdoor niet verplicht te zijn het nu al uit te betalen als hij dat0 niet kan
Dit klopt toch niet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Hij is verplicht dit in mei uit te keren, als je lid bent van een vakbond, bijv het CNV dan kunnen zij je helpen dit alsnog af te dwingen, er wordt dan 10% boete voor je werkgever bovenop geïnd, wat aan jou toekomt. Ben je geen lid van een vakbond schakel dan je rechtsbijstand in, of ga naar een rechtswinkel. Aan smoesjes heb je niets, je hebt hiervoor gespaard, dus je hebt er recht op.

Het vakantiegeld moet in principe in juni uitbetaald worden (zie WML art. 17, lid 1) maar schrifteijk kan overeengekomen worden het op een ander tijdstip te doen maar dan moet het nog steeds minimaal eenmaal per kalenderjaar gebeuren (WML art. 17, lid 2). In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) staat: "Artikel 17 (WML) 1. De vakantiebijslag, waarop de werknemer over het loon en de uitkeringen krachtens de Ziektewet, hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg en de Werkloosheidswet, voor zover een en ander tot en met 31 mei van het lopende jaar opeisbaar is geworden, aanspraak heeft verworven, wordt behoudens het bepaalde in de volgende leden in de maand juni uitbetaald. 2. Bij publiekrechtelijke regeling of schriftelijke overeenkomst kan ter zake van het tijdstip van uitbetaling van het eerste lid worden afgeweken, met dien verstande, dat uitbetaling ten minste eenmaal per kalenderjaar dient te geschieden. 3. Bij het einde van de dienstbetrekking wordt aan de werknemer het bedrag aan vakantiebijslag uitbetaald, waarop hij op dat tijdstip aanspraak heeft verworven." Er is een supermarkt die een alles-in-één-loon aan werknemers betaalt die hoogstens twaalf uur per week werken. Dat is na een kort geding goedgekeurd, waarschijnlijk omdat daarmee nog steeds voldaan wordt aan lid 2 van dit artikel. Toegevoegd na 6 minuten: En als de werkgever echte betalingsproblemen heeft, dan kan hij via een advocaat surseance van betaling aanvragen.bij de rechtbank om samen met de bewindvoerder uit de financiële problemen te geraken.

Het is een wettelijke regeling die geregeld is in de WML artikel 17. De volledig naam van deze wet is Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Er mag van de betalingsmoment af worden geweken in een publiekrechtelijke regeling of schriftelijke overeenkomst, maar de uitbetaling dient ten minste eenmaal per kalenderjaar dient te geschieden. En bij einde arbeidscontract dient het vakantie geld uit betaald te worden. Dit betekent praktisch dat de werkgever het geld in juni op de bankrekening dient te hebben staan om uit te kunnen betalen en met dat geld dient op de rekening te blijven staan. Dit geld ook voor de niet op genomen vakantie dagen. Ook de publiekrechtelijke regeling en schriftelijke overeenkomst dient aanwezig te zijn voor de maand 31 mei. Het vakantiegeld gaat om 8 procent van de totale aan loon dat de werkgever in een jaar uitkeert. De reden geen geld in huis te hebben is niet een wettelijke reden die voorkomt in het arbeidsrecht. Of je wel of niet lid bent van een vakbond maakt niet uit. Van dit soort situaties wil de vakbond graag op de hoogte zijn. Ook arbeidsinspectie en UWV zijn ook graag op de hoogte. De toeleveranciers van het bedrijf zullen graag willen weten dat het bedrijf betalingsproblemen heeft, maar het zal vallen onder het bedrijfsgeheim, dus je mag de bedrijfsnaam aan maar een selectieve groep mogen melden. Toegevoegd na 24 minuten: In artikel 18c staat de boete regelingen en deze spreken over een verhoging 5 procent per dag vanaf de 4e werkdag dat het recht op de vakantietoeslag ontstaat. In de CAO wordt soms in positieve zin afgeweken van de wet. Dus soms is handig om een uitstel toe te staan, want rente op rente gaat snel. Je zit vrij snel op 150% van 8% van je bruto loon. Let op dat wel binnen 2 jaar uitbetaald wordt, want na 2 jaar vervalt het recht. Uit dit antwoord kunnen geen rechten worden ontleed, maar ik zou zeker een arbeidsjurist naar deze situatie laten kijken.

Bronnen:
http://www.arbeidsrechter.nl/wml#17

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100