Kan je na 1 x werk weigeren ontslagen worden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja, op staande voet zelfs want het kan een 'dringende reden' zijn. (En van een dringende reden moet sprake zijn voor een ontslag op staande voet). Het moet dan wel om 'redelijke bevelen of opdrachten gaan' die de werkgever geeft en die de werknemer 'hardnekkig weigert' om uit te voeen bij volle verstand. Probleem is, dat de werkgever heeft bepaald wat 'redelijke bevelen' zijn als hij je op staande voet ontslaat en jij hebt geweigerd. Er tegen protesteren + zeggen dat je je beschikbaar houdt voor werk is wel van belang op zo'n moment. Achteraf kun je nog bezwaar maken bij de kantonrechter en als door de rechter vastgesteld is dat het ontslag op staande voet onterecht was, draait het in veel gevallen uit op een schadevergoeding voor de werknemer maar je baan ben je kwijt. Voor een 'staande voet' moet sprake zijn van 3 regels: 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden. 2. De dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden. 3. Ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden. Werkweigering is zo'n dringende reden. Zie BW 6:678: Artikel 678 1. Voor de werkgever worden als dringende redenen in de zin van lid 1 van artikel 677 beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. 2. Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden: (...) j. wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt;

Wat valt precies onder werkweigering? 17 oktober 2012 - Als werkgever mag u een werknemer opdragen om werkzaamheden te doen die buiten zijn normale takenpakket vallen. Is een werknemer het met een redelijk verzoek van u oneens, dan betekent dat niet dat hij de opdracht mag weigeren uit te voeren. In bepaalde omstandigheden kan dit namelijk worden uitgelegd als werkweigering, wat een dringende reden voor ontslag kan zijn. Bij werkweigering verricht een werknemer opzettelijk geen arbeid omdat hij het bijvoorbeeld oneens is met het werk dat u van hem verlangt of omdat hij vindt dat hij ziek is terwijl de bedrijfsarts van oordeel is dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is. De vraag is dan waarom de werknemer een andere mening heeft over zijn mogelijkheden om te werken. Een werknemer heeft een gerechtvaardigd belang om werk te weigeren als zijn veiligheid of gezondheid in het geding is, bijvoorbeeld als hij wordt blootgesteld aan enorme hitte. Als werkgever is het uw taak en verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, zodat werknemers veilig hun werk kunnen doen. Ontslag wegens werkweigering Is er sprake van een meningsverschil over arbeidsongeschiktheid en weigert de werknemer om passende arbeid uit te voeren, dan kan dit onder bepaalde omstandigheden niettemin een dringende reden voor ontslag zijn. Het is wel belangrijk dat u werkelijk passende arbeid aanbiedt. Het ontslag van een productiemedewerker die wegens ziekte niet zijn eigen werk kon doen maar weigerde om veegwerkzaamheden in de bedrijfshal te doen, hield bij de rechter bijvoorbeeld geen stand, omdat de opgedragen (veeg)werkzaamheden geen passende arbeid waren. Zoek dus altijd goed uit welke werkzaamheden als passende arbeid gelden.

Toch denk ik als deze aanvraag bij het uwv of de rechter komt dat dit ontslag niet per definitie goedgekeurd wordt. De reden, omstandigheden, gevolgen en het verleden (dossier)van de werknemer bij een bedrijf zullen dan wel meegewogen worden. Zo zal iedereen beseffen dat weigeren koffie te halen niet een reden is om te ontslaan , maar weigeren om je vast te zetten als je een toren van 100 meter in klimt wel. Als de vraagsteller eventueel kan aangeven welke weigering het om gaat zal er al iets beter geantwoord kunnen worden. Op deze vraag is zo geen feitelijk directe ja of nee te antwoorden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100