Wat moet er in een verklaring van goed werknemersschap?

Naast mijn opleiding ben ik opzoek naar een bijbaan. Vorig schooljaar heb ik, voor mijn stage, bij een advocatenkantoor gewerkt. Nu ik weer opzoek ben naar een bijbaan hoor ik vaak de vraag; "Waarom ben je daar dan gestopt?" en "Waarom ga je niet meer terug?". Nu heb ik mijn ex-werkgever bereid gevonden om een soort verklaring te ondertekenen dat ik me altijd netjes heb gedragen en goed mijn werk heb gedaan. Hij vroeg mij wel om hiervan een opzet te sturen welke hij dan aan kon vullen, ondertekenen en terugsturen. Maar wat moet er eigenlijk in een dergelijke verklaring? Is daar een officiële benaming voor?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat is een getuigschrift. Op verzoek van de voormalige werknemer moet de werkgever er een afgeven. Alleen een neutraal en een positief getuigschrift zijn toegestaan. Er moet in staan van wanneer tot wanneer je er gewerkt hebt en welk werk je daar hebt gedaan. Op verzoek van de werknemer kan er verder in worden opgenomen de manier waarop je het werk hebt uitgevoerd en de manier waarop aan de arbeidsovereenkomst een einde is gekomen. Toegevoegd na 18 uur: Even de wettekst erbij, Burgerlijk Wetboek 7. "Artikel 656 1 De werkgever is verplicht bij het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer op diens verzoek een getuigschrift uit te reiken. 2 Het getuigschrift vermeldt: a de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week; b de begindatum en de einddatum van het dienstverband; c een opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan; d een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd; e indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden daartoe. 3 De in lid 2, onderdelen c, d en e, genoemde gegevens worden slechts op verzoek van de werknemer in het getuigschrift vermeld. 4 Indien de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en hij deswege schadeplichtig is geworden, is de werkgever gerechtigd dit in het getuigschrift te vermelden. 5 De werkgever die weigert het gevraagde getuigschrift af te geven, nalaat aan een verzoek als bedoeld in lid 3 te voldoen, in het getuigschrift door opzet of schuld onjuiste mededelingen opneemt of het getuigschrift van een kenmerk voorziet of op een bepaalde wijze inricht om daarmee aangaande de werknemer enige mededeling te doen die niet in de bewoordingen van het getuigschrift is vervat, is zowel jegens de werknemer als jegens derden aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. 6 Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100