Mag een werkgever bepalen dat je maximaal 5 vakantiedagen mag meenemen naar het volgende jaar?

Mijn werkgever heeft in het bedrijfshandboek opgenomen dat er maximaal 5 vakantiedagen meegenomen mogen worden naar het volgende jaar. Maar in de nieuwe wetgeving is opgenomen dat opgebouwde vakantiedagen binnen 6 maanden van het begin van het nieuwe jaar opgenomen moeten zijn voordat zij vervallen. Mag een werkgever mij dan verplichten om maximaal 5 dagen mee te nemen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja dat mag de werkgever daarnaast is in een aantal cao's dit al opgenomen.

Ja dat mag zeker. Je bent zelfs verplicht om de wettelijke uren op te maken in een jaar. Dat is 4 x je contracturen. Doe je dat niet kan je werkgevér je verplichten vrij te nemen.

De nieuwe regel ('vakantiedagen moeten zijn opgenomen uiterlijk 1/2 jaar nadat ze zijn opbouwd') geldt met ingang van kalenderjaar 2012 en heeft dus betrekking op het vakantiedagenrecht dat in kalenderjaar 2012 zelf is opgebouwd. De regel geldt dus niet voor de eventuele 'voorraad' niet opgenomen vakantiedagen die op 01-01-2012 al bestond. Verder heeft die nieuwe regel alleen betrekking op de wettelijke vakantiedagen (= 4 keer het aantal overeengekomen werkdagen per week, ofwel 20 vakantiedagen bij een volledige werkweek.) De meeste werknemers hebben er meer. Die bovenwettelijke van 2012 ben je dus niet kwijt als ze voor 01-07-2013 niet zijn opgenomen. Nu terug naar de werkgever met zijn 'maximaal 5 werkdagen meenemen', een heel gebruikelijke bepaling in arbeidsovereenkomsten. Maar wat lezen we in de wet? "BW 7:642 Onverminderd artikel 640a verjaart een rechtsvordering tot toekenning van vakantie door verloop van vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. BW 7: 645 Van de artikelen 634 tot en met 643 kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken, tenzij zodanige afwijking bij die artikelen is toegelaten." Kortom, geen 5 dagen maar 5 jaar (althans: voor alle vakantiedagen die zijn opgebouwd vóór 2012). Verder: "De werknemer kan tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst geen afstand doen van zijn aanspraak op vakantie tegen schadevergoeding. Indien een aanspraak op vakantie is verworven die het in artikel 634 bedoelde minimum te boven gaat, kan voorzover die aanspraak dat minimum te boven gaat, bij schriftelijke overeenkomst van lid 1 worden afgeweken." Kortom, zolang je bij de huidige baas in dienst bent, kun je geen afstand doen van je wettelijke dagen (bijv. door ze te laten uitbetalen). De bovenwettelijke mogen wel worden uitbetaald. De baas kan (op grond van CAO of arbeidsovereenkomst) verlangen dat je er maar maximaal een bepaald aantal meeneemt, maar de suggestie dat je de opgebouwde dagen 'kwijt' bent als je er meer mee zou nemen klopt niet. Dat geldt echter wel voor de wettelijke die zijn opgebouwd in 2012 en die niet voor 01-07-2012 zijn opgenomen, tenzij de baas weer met een gunstigere regeeling komt. Stel dus dat je op 01-01-2012 uit dienst zou zijn gegaan en nog 20 dagen zou hebben staan van voor 2012, dan zouden ze allemaal moeten worden uitbetaald, ondanks de 'maximale meeneemregel'. Behalve uiteraard wanneer ze worden opgenomen tijdens de opzegtermijn ('de uitwerkmaand').

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ve...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100