Hoe kan ik medisch getest worden bij het UWV? Wat is de procedure van zo'n medische test?

Ik krijg een bijstandsuitkering en door veel ziektes, handicaps kan ik niet zo maar elke baan aannemen.
Mijn contactpersoon van de gemeente wil niks doen, sterker zo wilde ik de medische keuring en zij niet.
Ik wil dit regelen zodat ik (beter) weet hoeveel ik kan werken. Zo frustrerend als ik op banen moet solliciteren van 40 uur, terwijl ik maar net 20 uur kan werken(denk ik).

Weet jij het antwoord?

/2500

Bijstandsuitkeringen worden verstrekt door de gemeente. Daar heeft het UWV niets mee van doen. Wel verricht het UWV bijv. een keuring voor mensen een WIA-uitkering krijgen. Maar dit zijn in de regel mensen die als werknemer ziek zijn geworden, van wie de werkgever max. 2 jaar hun loon heeft doorbetaald en die uiteindelijk via het UWV een WIA-uiktering krijgen. Bijstand is een vangnet, bedoeld voor mensen die voor geen enkele andere uitkering in aanmerking komen (bijv. wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid), in principe dus 'gewoon' kunnen werken maar ondanks alle moeite geen werk kunnen vinden. Bijstand is dus bedoeld als een 'overbruggingsuitkering' tussen twee banen. Toegevoegd na 59 minuten: Ter aanvulling: Stel dat je 'ziek' bent terwijl je bijstand ontvangt. Dit heeft in principe geen gevolgen voor de uitkering behalve als je denkt door die ziekte niet meer aan je arbeidsplicht te kunnen voldoen ('te ziek om te solliciteren'). Dan moet je dit melden aan de gemeente. Die kan beoordelen of je tijdelijk of gedeeltelijk kunt worden vrijgesteld van de arbeidsplicht. De gemeente kan dan gebruik maken van een medisch advies. Als u vindt dat u door uw ziekte niet meer aan de arbeidplicht kunt voldoen, dan bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk melden bij uw gemeente. Uw gemeente kan dan beoordelen of u (tijdelijk) kunt worden vrijgesteld van de arbeidsplicht. Vaak zal uw gemeente bij de beoordeling gebruik maken van een medisch advies. De gemeente maakt hiervoor vaak gebruik van onafhankelijke adviesinstanties zoals de GGD, Argonaut of de MO-zaak. Dat medisch advies "wordt opgesteld door een arts. De arts kan zich daarbij baseren op een (medisch) rapport dat door een andere deskundige van de organisatie waar hij werkt, is opgesteld. U heeft dus niet altijd persoonlijk contact met een arts. Als u het niet eens bent met de beslissing die uw gemeente neemt op basis van het medisch advies, kunt u bezwaar maken bij de gemeente." (Citaten uit aanvulling afkomstig uit: http://www.rechtopbijstand.nl/inhoud/index/pid/686)

Er is bij UWV wel de mogelijkheid een zgn. deskundigenoordeel aan te vragen.Dit kan zowel door werkgever als werknemer. Of het echter ook kan door een bijstandsgerechtigde weet ik niet.

Bronnen:
http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/i...

Hallo U kunt bij deze site contact opnemen Om u zelf te laten keuren en om informatie te vragen naar het hoe en wat en ook of u verzekering dit betaalt ?? http://www.mediplus.nl/html/particulieren-vragen.htm Tevens kunt u bij u in de woonplaats contact opnemen met de sociale raadslieden van u gemeente/stad !! Zij kunnen u precies uw rechten en plichten helpen uitzoeken

Als je in de Bijstand zit, heb je met het UWV niets te maken. Je krijgt immers pas Bijstand als je géén recht hebt op een werknemersverzekering of op Wajong die door het UWV worden verstrekt en beoordeeld. Ook een indicatiestellen voor een SFB-status (de status van structureel functioneel beperkte, wat feitelijk geen 'status' is maar een indicatie waarmee je toekomstige werkgever in aanmerking komt voor dezelfde premiekorting en no-risk polis als wanneer je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zou zijn), wordt door de gemeente geregeld als je onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt. Ik zie dus niet goed hoe je bij het UWV terecht zou moeten/willen komen. Ténzij je van mening bent dat je recht hebt op een andere uitkering, bijvoorbeeld omdat je recent bent goedgekeurd voor de WIA en nog binnen de bezwaartermijn zit, of omdat je jonggehandicapt bent en mogelijk in aanmerking zou komen voor Wajong. In dat geval is de procedure redelijk simpel: je download een aanvraagformulier van de website, en je vult het in en stuurt het op. Dan word je vanzelf uitgenodigd voor een verdere beoordeling, of je krijgt een brief thuis met uitleg waarom de aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen. Als het er puur om gaat dat je wilt weten hoeveel je kunt werken en wat voor werk geschikt voor je is, dan valt dat bij een WWB-uitkering onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente kan je eventuele arbeids(on)geschiktheid laten beoordelen door een onafhankelijk arts. Sommige gemeentes laten dit doen door een arts van de GGD, andere maken gebruik van een extern adviesbureau. De gemeente kan hier laten beoordelen in hoeverre ze jou een sollicitatie- en arbeidsverplichting op kunnen leggen, en mogelijk kunnen ze je ook helpen door via een reïntegratiebedrijf verdere begeleiding te regelen. Gemeentes hebben hier echter weinig geld voor, maar als jij van mening bent dat je niet effectief kunt solliciteren door ziekte of handicap, of als je vindt dat het hierdoor niet reëel is dat de sollicitatieplicht volledig op jou van toepassing is, moet je zit aangeven bij je klantmanager. Die kan beoordelen of het noodzakelijk is dat er een externe arts ingeschakeld wordt om jouw mogelijkheden verder te beoordelen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100