Mag een werkgever zomaar een contract veranderen?

Mijn vriend is monteur en heeft 2 jaar een vast contract bij zijn wergever. Deze wil zijn personeel een ander contract laten tekenen waarbij ze niet 5x8 uur maar 4x10 moeten gaan werken en dan de vrijdag vrij zijn, omdat dat makkelijker is voor hem. (geen overuren meer en dergelijke)

Mag dit zomaar? (even buiten het feit of dit wel of niet beter is)

Weet jij het antwoord?

/2500

Er hoeft geen nieuw contract te worden ondertekend als er een verandering in de werktijden wordt doorgevoerd. De diensten moeten wel toegestaan zijn binnen de CAO (m.b.t. rusttijden enzo). Bovendien moet de OR hierbij betrokken worden, indien aanwezig.

nee, verandering van arbeidsvoorwaarden, waaronder ook de werktijden vallen, mogen niet zomaar worden doorgevoerd.. Zomaar wijzigen: mag dat? Arbeidsvoorwaarden kunnen in principe alleen met instemming van de werknemer worden gewijzigd, behalve als in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen. De werkgever kan op een dergelijk beding een beroep doen als hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft, dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, hiervoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken (artikel 7:613 BW).

Als in het oude contract expliciet staat dat het over 5x8 uur gaat, is dat waar beide partijen aan gebonden zijn. Werknemer en werkgever zijn verplicht zich eraan te houden. Natuurlijk mag je altijd (proberen te) onderhandelen over een nieuw contract maar tot die tijd blijft de oude gewoon geldig.

Nee, dit kan niet zomaar! Een arbeidscontract is een samenvatting van destijds gemaakte afspraken tussen werkgever EN werknemer en kan NIET eenzijdig door de werkgever worden veranderd. Hij zal of hierover afspraken moeten maken met de Ondernemingsraad of indien deze niet aanwezig is met de individuele werknemers. In dit geval moet er overeenstemming bestaan over de nieuwe afspraken. Indien medewerkers niet accoord gaan met de voorgestelde wijzigiging (van in dit geval de werktijden), zal dit voor de werkgever nimmer een reden voor ontslag kunnen zijn van de werknemers die hieraan niet mee willen werken.

Bronnen:
mijn vriend, manager hrm

Ik zou een concept vragen van het contract wat hij aangeboden krijgt en daarmee naar een juridisch loket gaan (laagdrempelige juridische hulp; ff googelen voor een vestiging in je buurt) Je zult toch techt eerst moeten weten wat de addertjes onder het gras zijn waarvan je vermoed dat die er zijn voordat je overweegt te gaan tekenen!! Teken dus niet voordat je zeker weet wát je tekent!

Dat kan je niet zomaar met ja of nee beantwoorden. Men mag best werktijden wijzigen indien de werkgever aantoonbaar kan maken dat dit moet voor de uitvoer van het werk. Alleen mag hij het niet zomaar voor 1 persoon doen. Verder kan hij het doorvoeren als het moet om economische reden of aanpassingen in de klanten behoefte. Zou mooi zijn als je een bedrijf hebt waar door marktveranderingen men in enee op vrijdag nooit iest nodig heeft. En je moet open blijven omdat personeel dat wil. Verder is de vraag hoe hard komt het binnen bij de prive sfeer van een werknemer. en hoeveel tijd krijgt de werknemer om zich er op in te stellen. Ineens alle weekenden werken zal lastiger hard te maken zijn dan 4 dagen werken 3 vrij.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100