Kan verkoper auto koopovereenkomst ontbinden?

Mijn ouders hebben vanmiddag een auto gekocht. Beide partijen hebben de overeenkomst ontertekend. Belt de verkoper vanmiddag op met de mededeling dat de verkoop niet doorgaat omdat hij een rekenfout heeft gemaakt van 2000 euro. (te weinig) Kan dit wel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, dat kan niet. De koopovereenkomst is bindend, zeker als deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door beide partijen. Nu heeft iedere koopovereenkomst wel ontbindende voorwaarden maar die zijn meestal alleen van toepassing als een van de partijen in gebreke is bijv. ten aanzien van de levering door de verkoper of de betaling van het geleverde door de koper. In alle gevallen van ontbinding kan dan een schadevergoeding worden gevorderd van ca. 10% van de koopsom. Aangenomen mag worden dat voorafgaande aan de koop er een degelijk (verkoop) gesprek heeft plaatsgevonden tussen de verkoper en je ouders. Hierbij zal ongetwijfeld de prijs van de gekochte auto inzet van gesprek zijn geweest, de eventuele inruil of de bedongen kortingen. Een verkoper gaat zo'n gesprek nooit aan zonder rekenmachine. Tijdens het verkoopgesprek wordt meermalen een berekening gemaakt. Uiteindelijk wordt men het dan eens en worden de zaken in een overeenkomst op papier gezet en ondertekend. De verkoper heeft deze zaak met zijn volle aandacht en verstand gedaan net zoals je ouders dat hebben gedaan. De koop is daarmee definitief gesloten en is voorwerp van een bindende afspraak. De verkoper heeft zich gewoon te houden aan de overeenkomst en moet zonder enig beding leveren. Wat dacht je dat de verkoper zou zeggen als je vader of moeder na ondertekening de verkoper op zou bellen met de mededeling dat ze er vanaf zien omdat ze de prijs achteraf toch 2000,- te hoog vinden.... Juist, dan zegt de verkoper: "da's dan jammer maar dan had u beter uit moeten kijken. De koop gaat gewoon door." Je ouders moeten zich dus gewoon zo opstellen: Of de verkoper levert tegen de afgesproken prijs, of de verkoop gaat niet door maar alleen tegen betaling door verkoper aan je ouders van 10% van de overeengekomen koopsom als schadevergoeding. Gaat de verkoper niet akkoord met de schadevergoeding dan kun je met de koopovereenkomst in de hand de koop en levering afdwingen via BOVAG (mits de garage/dealer bij de BOVAG aangesloten is ) en zonodig via de rechter.

Het ziet ernaar uit dat de verkoper de koopovereenkomst wil ontbinden. Maar dit kan niet 'zomaar' tenzij er sprake is van een 'kennelijke fout'. (Een dermate groot verschilbedrag dat ook een niet-autokundige consument meteen had moeten begrijpen dat de afgesproken prijs wel op een vergissing móest berusten.) Geef duidelijk aan de verkoper door dat je naleving wilt van de koopovereenkomst. Waarschijnlijk zal de verkoper hiermee niet akkoord gaan en zal hij de auto niet leveren. Deel hem schriftelijk mede dat hij niet correct gepresteerd heeft, door middel van een ingebrekestelling, waarin je hem een laatste kans geeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Noem daarn een termijn van bijv. 14 dagen. Als dan nog steeds niet gepresteerd wordt, kun je juridische hulp inroepen om schade vergoed te krijgen. En schade is geleden bijv. wanneer je bij een ander bedrijf diezelfde auto alleen voor een hoger bedrag kunt krijgen. Maar goed, met heel dit 'gedoe' heb je nog steeds niet de auto die je wou. Je kunt ook de gulden middenweg behandelen en opnieuw in onderhandeling gaan met de verkoper. Als die nou eens geen euro 2000.- extra vraagt maar bedrag X maar er dan wel nog wat extra accessoires bij doet die niet bij de oorspronkelijke ovreenkomst hoorden. Zeg maar: de koehandel waar nogal wat autobedrijven toe bereid zijn.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100