Wat is het nut van filosofie?

Wat is het nut van filosofie als je toch geen antwoorden kunt krijgen op filosofische vragen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het nut van filosofie is de waarheid te leren kennen... Filo is liefhebben en Sophia is de waarheid... Dus de filosoof was een waarheidsliefhebber... Dat was het van origine en wij hebben er iets heel anders van gemaakt, namelijk wijsbegeerte, dat is iets heel anders... Het nut is er in feite niet, want NIETS heeft nut... (Relax, nothing is under control) Maar als je de waarheid kent en ervaart is dat nuttig, dat kan ik je wel zeggen...

Het nut is dat we ons niet neerleggen bij bepaalde dingen, maar daar juist over nadenken!

het traint de hersenen. Als je alleen maar over feiten en dingen die je ziet praat zoals zo vreselijk veel mensen doen, worden je hersenen 'lui'.

Je krijgt wel antwoorden op filosofische vragen. Deze leiden echter tot nieuwe, dieper liggende vragen. Door deze wisselwerking wordt de kennis steeds groter.

Filosofie geeft geen antwoorden op vragen, maar het helpt je wel b.v. drogredenen op te sporen.

Omdat "de waarheid" niet valt uit te beelden in klanken, vormen of gebaren. De waarheid is immers de ruimte (de nietsheid) die het concrete (de ietsheid) er laat zijn. Naarmate wij ons bewust worden van de stilte waarin de vormen om ons heen ontstaan, zal dit bewustzijn onze aandacht verschuiven van het denken naar dit moment. Door aanwezig te zijn in het nu herken je de waarheid (jij bent in essentie één en hetzelfde) die je was vergeten door jezelf te identificiëren met het denken. Er zijn dus alleen wegwijzers die als het ware wijzen naar deze waarheid en er bestaan dus geen concrete antwoorden op dit soort vraagstukken.

Het nut van filosofie is dat je niet alles voor vanzelfsprekend aanneemt, maar nadenkt over de redenen van het bestaan. Bovendien kan filosofie leiden tot nieuwe inzichten. Filosofie maakt dat we allemaal niet als voorgeprogrammeerde robots gaan reageren.

Lieve jij, Lieve andere jij, In eerste instantie vraag ik me af wat jij met filosofische vragen bedoelt want dat is mijns inziens een heel ruim en omstreden begrip. Los daarvan zou ik willen antwoorden dat het antwoord op eender welke vraag als vanzelf op ons pad komt. Hetzij door een gesproken, een geschreven of een gezongen antwoord. Hetzij door een ingeving dat je als Kosmisch antwoord zou kunnen benoemen. In feite is het antwoord er bij wijze van spreken al vooraleer jij met volle bewustzijn de vraag hebt gesteld. In werkelijkheid zijn vragen en antwoorden een gelijktijdig gebeuren doch 'Het Leven' is nu eenmaal zodanig in scène gezet dat niet alles voor iedereen op hetzelfde moment en/of op dezelfde wijze duidelijk wordt. Net dat maakt het leven en het filosoferen zo interessant. Voor sommigen althans. Ook al is alles reeds voorbestemd, het is ingecalculeerd dat we ook daaraan twijfelen om de energie (energie = informatie-uitwisseling = communicatie) in beweging te houden. Geniet van jouw herinnerings-reis en/of bewustwording-reis die synchroon verloopt aan de onze en aan die van 'alles wat is.' Doe eens een paar dagen na elkaar de volgende test: Stel vlak voor het slapen gaan een vraag (al dan niet in stilte) en zorg dat je met een glimlach in slaap valt. Denk aan eender wat waar je vrolijk van wordt. Wees je bij het onwaken (op eender welk tijdstip) bewust van jouw gedachte en je zal merken dat het antwoord op jouw vraag in die gedachte verweven zit of je tenminste een stap dichter bij het antwoord brengt. Zo gaat het elk moment met de antwoorden op onze vragen doch hoe meer impulsen er op ons af komen hoe moeilijker het is om de signalen als het ware tot voor onszelf aanvaardbare antwoorden te decoderen. Vandaar dat velen zich on-bewust (hoe dan ook voorgeprogrammeerd) terugtrekken voor eender welke vorm van meditatie, slaapkuren, enz. Anderen zoeken dan weer hun heil in seks, drugs, alcohol, vreetbuien en eender wat hen uit de chaotisch informerende stress-zone houdt. Geniet met volle teugen want wat komen moet komt toch omdat het nu eenmaal vastligt volgens een Perfect Kosmisch Plan dat aan de oorsprong mede door onszelf in scène werd gezet. Alles is goed zoals het is en we zitten perfect op schema. Liefs en Big Smile van me Gerda Maria Hendrickx Glimlach-f-Luisteraar

Ook inhoudelijk is filosofie nuttig. Of je nu economie, medicijnen of juist natuurkunde gaat studeren, voor elke studie is het nuttig dat je de daar behandelde onderwerpen kan door-denken, verbanden kunt zien tussen de onderwerpen en verbanden kunt leggen met maatschappelijke thema's. Filosofie gaat over de fundamenten van de mens, van de samenleving, van de wet, van de wetenschap, van de kunst. Bij filosofie wordt op al die terreinen voortdurend getracht de cursist te laten zien - aan de hand van praktijkvoorbeelden (casus) - wat het praktische nut is van datgene wat de cursist leert. Filosofie is hip, filosofie is in! Steeds meer mensen zien het nut van filosofie, zowel voor bedrijven en organisaties als voor hun persoonlijke leven. Op basisscholen en middelbare scholen wordt filosofie aangeboden en ook op vervolgopleidingen (MBO, HBO, WO) worden modelus filosofie gegeven bij de meest uiteenlopende studies. Filosofie is eigenlijk niet slechts nuttig, maar onmisbaar. Daarom is filosofie in veel landen (zoals in Frankrijk en Duitsland) dan ook al decennia een verplicht vak op de middelbare school.

Bronnen:
http://www.filostart.nl/cms/cm/tpl/artikel...

Filosofie zorgt ervoor dat we onszelf ontdekken en herscheppen. Alles in een wijde cirkel wordt kleiner en kleiner. Vragen roepen nieuwe vragen op, en we komen dichter bij de kern.

Het nut van filosofie is: om de begeerte, die naar 'wijsheid' zoekt, te kunnen bevredigen; http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijsheid ook stimuleert het 'de denkende geest'. Filosofie is een 'theoretische discipline', waaruit soms/ vaak ook briljante ideeën, bewustwordingen, nuttige veranderingen, en 'praktische scheppingen' (kunnen) voortgekomen. Gezegend is dáárom de filosofie...

Het krijgen van inzicht en kennis.

Misschien krijg je geen antwoorden, maar wel een begripsverbreding en verdieping. Filososie betekent immers wijsbegeerte, je begeert het, ver langt er naar wijsheid te verkrijgen over een zeker vraagstuk of gebied. Wijsheid is een combinatie van kennis van feiten, inzicht in de onderlinge samenhang van deze feiten en het vermogen deze tactisch en moreel verantwoord toe te passen in het leven in je en om je heen. Filosofie bewaakt dus facetten uit wetenschap verkregen tegen onjuist, ongewenst en onethisch gebruik. Met wetenschap wijze dingen doen, zou je kunnen zeggen. Niet iedereen zal zich bij de uitleg aansluiten, toch is het woord filosofie als begrip hiermee wel juist omschreven Het heeft helaas ook denkrichtingen gegeven die meer de levensbeschouwelijke kant van inzichten duidt. Zelf beschouw ik dat echter als het beoefenen van religie, zij het dan als geloof in de wetenschap. Dat is echter nooit de bedoeling van wetenschap geweest, het is een middel om op hoogwaardige wijze kennis en inzicht te vergaren, het was nooit een doel op zich. Wetenschap is immers niet betrouwbaarder dan de wijze waarop het beoefend wordt. In de filosofie houdt men hier rekening mee en het is daarmee een van de meest zelfreinigende stromingen in de wetenschap, mits zuiver beoefend.

Dit is een filosofische vraag. Wat is nou het nut ervan?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100