Wanneer je een déja vu hebt, herken je dan iets uit je vorige leven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Een deja vu is niets meer of minder dan een kortsluiting in de hersenen, waardoor het beeld eerder opgeslagen is dan dat de hersenen zich bewust worden van het beeld, in plaats van andersom, wat de normale gang van zaken is. Geen geesten, vorige levens, reïncarnatie, etc.

Nee, dat heeft niets met spiritualiteit te maken. Als gevolg van vermoeidheid of afleiding heb je een situatie niet bewust waargenomen. Als je even later weer bij je positieven bent en de omgeving met heldere ogen ziet, kan je daardoor het idee krijgen dat je het al eerder gezien hebt. Dat is wat een 'déja vu' genoemd wordt.

Bij een deja vu, denk je iets te herkennen wat je al eerder beleefd hebt. Uit een vorig leven kun je niets herkennen, omdat je maar één leven hebt en dat is NU. Het antwoord is dus m.i. nee!

Bij een deja vu herken je iets dat je al in een andere parallelle dimensie hebt gezien. Dit hoeft niet perse iets te zijn uit een vorig leven, maar dat is wel mogelijk. Natuurlijk heb je meer dan één leven gehad, anders zou je geen enkele wijsheid bezitten. Wijsheid neem je mee uit je vorige levens en de ervaringen die je daarin opgedaan hebt.

Je kent het gevoel vast wel. Je loopt ergens binnen en weet bijna zeker dat je op diezelfde plaats al eerder bent geweest. Of je bent met iemand in gesprek en weet ineens precies wat de ander gaat zeggen, alsof je het gesprek al eens gevoerd hebt. Maar tegelijkertijd weet je dat dit helemaal niet kan. Dit psychologische verschijnsel noemen we déjà vu (uit het Frans: al eens gezien). Sommige mensen ervaren dit fenomeen zo sterk, dat ze denken op paranormale wijze contact te maken met ervaringen uit bijvoorbeeld een vorig leven. De gemiddelde hersenwetenschapper denkt er wat nuchterder over: de oorzaak van een déjà vu ligt in het brein. Maar hoe of waar precies, daar zijn de onderzoekers het nog niet over eens. Je kent het vast wel. Ineens weet je zeker dat je ergens eerder bent geweest. Dit gevoel, dat heel sterk kan zijn, noemen we déjà vu. De term komt uit het Frans, en betekent letterlijk: al eens gezien. Een populaire theorie is dat er bij een déjà vu kortsluiting ontstaat in de hersenen. Normaal gesproken wordt wat we zien in de hersenen doorgesluisd naar een gebied dat ons bewust maakt van wat we waarnemen. Zo weten we waar we naar kijken. Pas daarna wordt onze waarneming in het geheugen opgeslagen. Bij de kortsluiting (en dus de déjà vu, volgens deze theorie) gaat er iets mis: wat we zien komt eerst in ons geheugen terecht, en daarná worden we ons er bewust van. Daardoor denk je dat je je iets herinnert, terwijl je er eigenlijk gewoon naar kijkt. En zie daar: een déjà vu is geboren. Toch zijn niet alle wetenschappers het hier mee eens. Critici van de ‘kortsluitingstheorie’ denken dat een déjà vu ontstaat als je situaties en herinneringen in je brein fout combineert. Het idee hierachter is heel simpel: je hersenen zitten vol met onthouden gebeurtenissen en plaatsen. Soms kom je in een nieuwe situatie die erg lijkt op iets dat je eerder hebt meegemaakt of gezien. Je hersenen maken dan de ‘denkfout’ dat iets echt voor de tweede keer gebeurt. Soms kom je ergens waar het erg lijkt op een plek waar je eerder bent geweest. Het ‘plaatje’ dat je in je hersenen hebt van die twee plaatsen overlapt dan in zo’n grote mate, dat je het idee hebt dat het hetzelfde is. Je brein trekt dan de conclusie: ik ben hier al eens eerder geweest. Toegevoegd na 2 minuten: http://www.kennislink.nl/publicaties/een-deja-vu-zit-tussen-je-oren

Deja-vu betekent letterlijk: reeds gezien. Een gevoel van herkenning hebben wanneer men op een bepaalde plaats zich bevindt terwijl men er nog niet eerder geweest is. Of het gevoel hebben een bepaalde gebeurtenis al eens eerder te hebben meegemaakt terwijl de gebeurtenis plaats vindt. Uiteraard zijn alle vorige antwoorden ook mogelijk. Wanneer ik er nu eens vanuit ga dat vorige levens bestaan, dan kan een deja vu inderdaad ook een herhaling zijn van wat je al eens eerder hebt meegemaakt in dit (maar je hebt de gebeurtenis vergeten) of een vorig leven. Ook het herkennen van een plaats is mogelijk, daar waar je eerder leefde/was in een vorig/ander leven. Daarbij is het voor sommige mensen mogelijk om tijdens zo'n deja vu precies te weten welke wegen men moet bewandelen om op een bepaalde plek te komen. Terwijl men in een ander land is waar men nooit eerder was. Maar ja, alweer niet te bewijzen natuurlijk. Nadat het is gebeurt, is herhaling niet meer mogelijk. Maar op je vraag terug te komen: het is mogelijk ja. Toegevoegd na 11 uur: Ja, Widar en Cryo, jullie hebben gelijk in jullie reacties, dit is een cirkelredenering. Ik heb dat niet juist omschreven. Blijft voor mij overeind staan: Ja, het is een mogelijkheid dat, als je een deja vu hebt, het een herkenning is van iets uit een vorig leven. Volgens mij is dat mogelijk omdat ik (en heel veel anderen op deze aarde) ervan overtuigd ben dat wij reincarneren. Waardoor het dus volgens mij ook mogelijk is om een deja vu mee te maken die een herinnering, herkenning betreft van een vorig leven.

Heb even getwijfeld, of ik antwoord zou geven, maar ik zou de vraagstelster tekort doen, het niet te doen. Een deja vu, is op veel manieren te verklaren, zie ook de andere antwoorden en reactie's. Een van de verklaringen is de herkenning uit een vorig leven. Dus nogmaals mijn ervaring in Australië, twee jaar geleden. Ik liep daar met onze zoon in een badplaats, om eens te bekijken hoe een strand er in dit land uit zag. Onze zoon wilde graag emigreren naar dit land en woont er inmiddels ook. We waren net uit de trein gestapt en liepen door een soort van hoofdstraat met winkels. Het was er gezellig druk en het weer was geweldig mooi. Ik werd aangesproken door een Australiër, of ik ook de kortste weg wist naar het strand. Ik schoot in een lach, natuurlijk wist ik dat en vertelde de man hoe hij moest lopen. Ik was hier immers hier heel goed bekend. Pas toen de man weg was, ging er een soort van schok door me heen, ik kon dat niet weten, was hier nooit eerder geweest, kende de plaats niet en al helemaal niet de weg naar het strand. Ik keek mijn zoon aan en zei, dat is gek, het voelt alsof ik hier heel erg bekend ben,ik keek nog eens om me heen en zag opnieuw dat de omgeving me zeer bekend voor kwam. We liepen verder en volgde de weg naar het strand, het was inderdaad de weg naar het strand en kortste weg. Maar ik was hier nog nooit eerder geweest, niets over gelezen, helemaal niets. Maar hoe kon ik dit anders verklaren, dan het een ervaring was uit een vorig leven.

Nee. Bij een deja vu heb je het heel sterke gevoel dat je een bepaald momentje al eens eerder op exact dezelfde manier beleefd hebt. Meestal zijn het maar fracties van gesprekken of belevenissen, waarvan je hersenen heel even heel zeker weten dat je het al eerder precies zo hebt meegemaakt. Gesteld dat je zou geloven in vorige levens, dan zou je in zo'n vorig leven nooit of te nimmer exact datzelfde fragmentje op dat moment exact hetzelfde meegemaakt hebben (want dan was je iemand anders, en was de wereld 100 jaar jonger, en zou je nooit die persoon tegenkomen). Het is een kleine miscommunicatie in de hersenen, jouw onderbewuste brein heeft iets al eerder geregistreerd dan jouw bewuste brein, en je bewuste brein krijgt het door als een herinnering in plaats van als een eerste waarneming.

Dit wordt wel vaak gezegd. Maar wie kan vertellen dat het uit je vorige leven wel of niet klopt? Het kan best zijn dat dat zo is. Maar dan is nog de vraag.... Hoe kan het dat je exact op dat moment, weer op dezelfde plek bent van je vorige leven? Want je had ook een mier kunnen zijn die liep in het gras op de canarische weilanden, nee effe serieus. Ik denk dat het inderdaad even een kortsluiting is, het is misschien even een raar gevoel, maar het geeft ook wel weer dat het leven erg interessant kan zijn. ;) En het kan ook zijn dat je eerder zoiets hebt gedroomd misschien? Je verwerkt zoveel in je onderbewuste dat je zelf nooit in de gaten hebt, totdat je momenten hebt dat je je daadwerkelijk wordt geseind door je sub-concious mind.

Bij een deja vu heb je het gevoel van herkenning terwijl je verstand zegt dat dat niet waar kan zijn. Er zijn twee redelijke verklaringen hiervoor: je gevoel zit ernaast of je verstand maakt een foutje.

Een déja vu is dat je in een situatie bent, die erg lijkt op een situatie die je al eerder hebt meegemaakt. Daardoor herken je de situatie in een flits. Het is dus niets bijzonders. Je denkt dat je dit misschien in een vorig leven zou kunnen hebben meegemaakt. Maar hoe kan dan de informatie die je toen hebt opgedaan in je huidige hersenen komen?? En als het mogelijk is om informatie van de ene hersenen over te brengen naar andere hersenen, waarom herinner je je dan niet voortdurend wat miljoenen mensen al hebben meegemaakt?? Er zijn trouwens onderzoeken geweest of het mogelijk is informatie met telepathie over te brengen. Dat was militair topgeheim, dat snap je wel. Maar het blijkt dus niet te kunnen. Wees gerust: jouw bolletje is van jou alleen, en helemaal niemand kan erin zonder jouw toestemming. En al helemaal geen dode mensen.

Een aantal weken of paar maanden geleden had ik een droom. Ik droomde over Jennifer Hoffman, dat haar iets vreselijks overkwam. Waarom Jennifer Hoffman??? Geen idee, ik heb geen serie of films van haar gezien, niets over gelezen in de krant of roddelblad, maar gewoon gedroomd. Een dag later bleek hier in Rotterdam een meisje te zijn vermist....Jennifer! Dan wel niet die Jennifer waar ik over gedroomd heb, maar het feit dat ze beiden dezelfde naam hadden vond ik niet meer dan toeval. Ik denk dat situaties die jij denkt al eerder meegemaakt te hebben niets te maken hebben met een vorig leven omdat jij het niet kan verklaren of herinneren, "Stof zijt Gij en tot stof zult gij wederkeren". Gelijktijdig als lichaam ophoudt te leven, houden je hersenen (gedachten....geest) er ook mee op te bestaan....door een gebrek aan bloedtoevoer. Het kan dus niet dat als jou lichaam geen bloed meer pompt dat je geest in een ander lichaam opnieuw geboren wordt en jij daar weer rustig verder leeft, in dat geval zou je je de hergeboorte moeten kunnen herinneren (wat je niet kan). Geloof dus niet in meerdere levens, het enige andere leven dat je hebt is je droom, hierin kan alles, die situatie die jij meegemaakt hebt was in je droom, die droom kan je je niet meer herinneren, maar die situatie komt je wel bekend voor.

Deja Vu heeft op de meeste gevallen te maken met vorige levens. Elke mens komt ongelooflijk veel terug op aarde we zijn al paar duizenden keren geëvolueerd met cel leven inbegrepen. Dus redleijk wat plaatsen ben je ooit wel eens geweest en als je op die plaatsen dan komt waar je nooit bent geweest zou het wel eens een vorige leven kunnen zijn. In somigge gevallen is het zo erg veranderd dan 100 tot 200 jaar geleden maar kan je wel voelen dat je die plaats kent maar niet kan plaatsen. We leven meer dan 1 keer, zoals Einstein het zegt energie is massa en massa vergaat niet. Zou ook vrij eigenaardig zijn dat er niets meer is. Bewijzen zijn er genoeg en over 20 jaar zal het een feit zijn. Dus als jij voeld dat het te maken heeft met een vorige leven dan is jou gevoel toch voor 99 % juist, dan vertrouw daar en en indien je nog eens naar die plaats kan gana zou ik het volgende proberen. Zet je op de grond tegen de oudste boom in de buurt porbeer een soort van ene meditatie te doen wie weet krijg je nog wat beelden binnen en weet je iets meer. Vele groeten Ritchie Toegevoegd na 1 uur: Wil nog ene link bij voegen voor mensen die graga bewijs hebben van leven na de dood. Een advocaat die zelf skeptisch was heeft ene boek geschereven die bwijst van leven na de dood zie link

Bronnen:
http://www.victorzammit.com/book/dutch/index.html

ik denk...... van niet. anders zou je het wel zeker weten, danwel hiervan overtuigd zijn om welke reden dan ook. zelf zou ik alleen ervan overtuigd zijn als ik een woonhuis, straatnaam, geboortedatum met naam, kinderen, ouders etc. kon geven/beschrijven die na het checken ook exact blijken te kloppen zo zijn er vast nog meer manieren om het te bewijzen zodat men niet ergens van uit hoeft te gaan of er op andere wijze van overtuigd hoeft te zijn/worden waarmee je andere opties voor het verschijnlijk uitsluit op voorhand. maar goed, omdat niemand het met zekerheid kan zeggen geef ik enkel mijn persoonlijke gedachten weer (waar men wat mij betreft gewoon een min voor kan geven, als zou enige motivatie gewaardeerd worden)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100