Wat is het verschil tussen spiritualiteit en spiritisme?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Spiritualiteit kan de betekenis hebben van gevoeligheid voor, of gehechtheid aan godsdienstige waarde of een geestelijke levenshouding. Termen als spiritualiteit, geestelijk ingesteld zijn of een geestelijke levenshouding kunnen dan ook min of meer synoniem zijn. Van iemand die overal handel in ziet, kan men zeggen dat hij commercieel ingesteld is. Zo wordt iemand die grote waarde hecht aan spirituele of godsdienstige zaken geestelijk ingesteld genoemd. Uit een enquete blijkt dat personen op hoog niveau, duidelijk onderscheid maken tussen religie en spiritualiteit. Sommigen bezagen religie als intolerant en verdeeldheid brengend, terwijl spiritualiteit werd gezien als universeel en niet discriminerend. Wat is spiritisme? Het is het in contact treden met geesten, hetzij rechtstreeks of via een menselijk medium. Spiritisme kan iemand onder de invloed brengen van kwaadwillige geesten, dit noemt men volgens de bijbel demonen. Dit is een reden waarom God ervoor waarschuwt. ;-)

spiritisme 1) Geloof in geesten 2) Het in contact trachten te komen met de zielen van de afgestorvenen 3) Occultisme 4) Richting in het denken 5) Telekinese http://www.encyclo.nl/begrip/spiritisme Het gaat dus vooral over het geloof dat je in contact kan komen met overledenen. Spiritisme gaat er van uit dat de dood geen wezenlijke verandering in de geest van de mens teweegbrengt. Door de dood scheiden lichaam en geest zich weliswaar, maar terwijl het lichaam achterblijft, leeft de geest verder. Spiritualiteit is je bezig houden met je eigen innerlijke geesteleven, je zieleleven, het bestaan, de oorsprong van het bestaan, etc. Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring. Toegevoegd na 27 seconden: http://www.encyclo.nl/begrip/spiritualiteit

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spiritisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spiritualiteit

Spiritisme heeft met geesten te maken buiten jezelf, waar bij spiritualiteit de aandacht op jezelf gericht is.

Met spiritisme bedoel ik; ”Het geloof hebben dat wij mensen na onze dood als geest voortbestaan en dat de overledenen onder bepaalde omstandigheden in contact kunnen komen met de aardbewoners ( nabestaanden). We kennen allemaal de kreet : “is er leven na de dood?” Een groot deel der Nederlanders gelooft in een leven na de dood. Dat geloven is meestal niet gebaseerd op feiten maar meer een hopen op leven na de dood. Het spiritisme is een levensovertuiging, die gebaseerd is op feiten". Spiritisme staat tegenover animisme. Het animisme betekent volgens het woordenboek:” De leer waarbij de ziel de oorzaak is van alle levensfuncties en daarbij de opvatting hebben dat alle dingen een “Ziel” hebben”. Mijn interpretatie van spiritualisme is: "Het spiritualisme is een stelsel waarbij men zich schikt in het onvermijdelijke waardoor alles tot de geest teruggebracht kan worden en de stof slechts een verschijningsvorm van de geest is”. Spiritualisme staat tegenover materialisme. Het materialisme, betekent volgens het woordenboek:"De leer dat de stof de grondoorzaak is van alle verschijnselen". Volgens de gangbare betekenis van het woord spiritualisme zijn alle aanhangers van godsdiensten, spiritualist!. Maar beslist niet iedereen, die zich om die reden een spiritualist noemt, is spiritist. Meestal bestrijdt men het spiritisme. Het spiritisme behoort ook tot het spiritualisme; maar het begrip spiritisme is veel enger omgrensd.

Bronnen:
http://www.anahata-assen.nl/spiritisme-spi...

Spiritisme is geloof in geesten. Sommige beoefenaren van spiritisme trachten die op te roepen. Iets wat niet aan te raden is en kan leiden tot vervelende situaties. Spiritualiteit is weten dat er alleen eenheid is. Dit kan het beste beseft worden door bijv. meditatie. Vaak leidt dit besef tot ontspanning.

Spiritisme is een geloof dat stelt dat de mens na zijn dood als geest voortbestaat, en dan in staat is om met andere, nog levende mensen te communiceren. Deze communicatie gaat meestal via de tussenkomst van een medium. Spiritisme gaat er van uit dat de dood geen wezenlijke verandering in de geest van de mens teweegbrengt. Door de dood scheiden lichaam en geest zich weliswaar, maar terwijl het lichaam achterblijft, leeft de geest verder. Een aanhanger van het spiritisme wordt spiritist genoemd. Het spiritisme werd reeds aangehangen in bijvoorbeeld het Oude India, Tibet en Egypte. Spiritisme ontleent ook bepaalde denkbeelden uit het platonisme en het christendom over de eeuwige ziel. In de Middeleeuwen werd van heksen soms beweerd dat zij contacten hadden met geesten. Wetenschappers die spiritisme beschreven of bestudeerd hebben zijn onder andere Emanuel Swedenborg (1688-1772), Jakob Lorber (1800-1864), Isaac Newton, Nobelprijswinnaar professor Charles Richet, Cesare Lombroso, Sir Oliver Lodge, professor Julien Ochorowicz, Camille Flammarion, professor Théodore Flournoy en William Crookes. Een bekende spiritist was bijvoorbeeld Arthur Conan Doyle. Halverwege de 19e eeuw ontstond het "moderne" spiritisme. Als spiritistische verschijnselen worden bijvoorbeeld aangemerkt: automatismen (automatisch gaan schrijven, tekenen, spreken) . Geestverschijningen, psychometrie, teleplasmavorming of ectoplasmavorming. Spiritualiteit In strikte betekenis wordt er het bewustzijn mee aangeduid, dat de menselijke ziel of het menselijke innerlijke zijn oorsprong in een Goddelijke of andere transcendentie heeft of in relatie staat tot een hogere werkelijkheid. Daartoe behoren alle vormen van religie, maar ook het bovennatuurlijke. Spiritisme is dus een onderdeel van Spiritualiteit, net zoals alle andere vormen van geloven in een hogere werkelijkheid. Spiritisme is gericht op het contact tussen de levenden en doden. (Via helderhoren, waarnemen, stemmen vastleggen op bandstemmen, foto's met geestverschijningen. )

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100