groei je spiritueel als je veel hindernissen moet doorstaan?

Ik ben bezig om een spirituele groei door te staan. Maar sinds ik hier mee bezig ben hoe meer hindernissen ik tegen kom. Dit vooral op lichamelijkheid (gezondheidsklachten) en op mijn werk loopt het ineens ook niet soepel. Is dit een leerproces van je spirituele groei of zit ik aan de verkeerde kant te zoeken?

Weet jij het antwoord?

/2500

dat kan maar het hoeft niet. je kan tegenslagen ook zien als een negatief iets zodat je er geen lering uit trekt. (je kan dan zelfs mentaal aftakelen) als je leert van de overwinning groei je. dit kan spirituele groei zijn als jij het als zodanig ziet, maar je kan het ook levenservaring noemen. het antwoord is dus het kan wel, maar het hoeft niet. ook van het zoeken aan de verkeerde kant kan je leren, dus verkeerd hoef niet verkeerd te zijn al lijkt dit op het moment misschien wel zo.

Wat versta je onder spirituele groei? Probeer toch gewoon een goed mens te zijn en ga daar geen zweverige benamingen aan geven. Als je veel hindernissen op je pad tegenkomt, kun je je beter wapenen tegen de komende belemmeringen. Maar waarom dat nu spiritueel te noemen.

Ik ben het eens met eucalypje: het kan, maar het hoeft niet. Ik kan me daarnaast ook voorstellen dat wanneer je bezig bent met spirituele groei, je je meer bewust wordt van dingen. Je verandert en dat heeft effect op jezelf en je omgeving. Ik hoop voor je dat je snel de positieve effecten gaat merken.

Ik ben het eens met mijn voorgangers. Als iemand te maken krijgt met problemen dan kan dat een stimulans zijn om dieper te gaan kijken, maar niet iedereen doet dat.

Je voelt of je nog erg jong bent. Je hebt het over spirituele groei, dat is een erg mooi woord, waarvan de meeste mensen niet eens weten wat het inhoud. Hoe weet jij of je een spirituele groei nu mee maakt? Als er toevallig iets meer gebeurd dan anders, wat meer droomt dan anders, wat meer voelt dan anders, dan wil dat niet betekenen dat je een groei meemaakt. En dan direct dat dan te koppelen aan gezondheidsklachten en werkomstandigheden. Als de asbak van de auto vol is en de auto start slecht, dan heeft dat niets te maken met die volle asbak, je haalt hier twee dingen door elkaar heen. Spiritualiteit heeft te maken met de spirit, de geest. Dat staat volkomen los van je lichaam en zeker van deze klachten. Dus ja, je zoekt aan de verkeerde kant. Als je echt een spirituele groei zou mee maken, dan zou je deze vraag niet stellen, dan wist je het.

hallo, Ik ben momenteel ook bezig in een proces van spirituele groei.Dwz.het volgen van sessies van de innerlijke reis en energetische behandelingen.Voor mezelf brengt dit alles heel veel inzichten en geeft het richting in je leven die je wordt aangereikt vanuit je eigen wijze wezen!Je gaat aan de slag met je kernwaarden enz. Wanneer je uit balans bent kan ik je aanraden om je zoveel mogelijk te aarden!En blijf bij jezelf! Veel kracht licht en liefde Miranda

Door moeilijkheden en hindernissen kun je inderdaad een spirituele groei doormaken, mits je dit maar met een positieve blik doet. Door jouw groei kun je meer van je problemen bewust worden, die vragen om opgelost te worden, zodat je versneld je karma kan doorleven, om het vervolgens achter je te laten. Onderga je hindernissen, en besef dat je het op een goede manier kunt oplossen, zonder daarbij in het negatieve te schieten, en dan zul je in wijsheid toenemen, en vernieuwd inzicht verwerven.

Ik heb het meeste geleerd van mijn negatieve ervaringen . Als iets goed gaat namelijk ,denk je dat het zo hoort , en vraag je jezekf niet af waarom . Als het tegenzit , bijt je op je tanden en rust niet voor je uitgevonden hebt waar het aan ligt . Dus ben je spiritueel gegroeid.

nee, dat geloof ik (spiritueel) niet. Die problemen zou je ook hebben meegemaakt als je niet bewust met spirituele groei bezig was. Het enige verschil nu is, dat jij heel nauwlettend alles observeert en dan lijken dingen vaak uitvergroot en groot. Je geeft ook een betekenis aan 'niet soepel lopen', terwijl zonder die spirituele loop, je het als een off-day had bestempeld. Ik denk dat je juist voor die spirituele groei hebt gekozen, omdat je problemen te groot werden en je vond dat dit niet meer zo door kon gaan. Je problemen groeien momenteel omdat je nog niet zodanig bent gegroeid dat je ook daadwerkelijk emotionele blokkaden hebt weggenomen en hebt opgelost. Daardoor hebben de lichamelijke problemen nog niet de vrijheid om te verdwijnen. Ga vooral door, want uiteindelijk is je groei groot genoeg om de effecten in positieve zin waar te nemen. Eventueel kan je Taichi of QiGong doen om je hierbij te ondersteunen.

Er is een groot verschil tussen 'groeien' en 'van volharding blijk geven', hoewel ze rechtstreeks met elkaar in verband gebracht (kunnen) worden. Het tweede heeft eerder te maken met het 'steviger geworteld raken' ten gevolge van tegenstand onder beproevingsvolle omstandigheden; Het eerste, 'groei' zelf, is een gevolg van het in je opnemen van 'voedingsstoffen', waardoor het voor iedereen ook zichtbaar wordt dat je onder alle omstandigheden in staat bent tot uitdrukking te brengen op alle domeinen van je leven dat die wortelstructuur ook werkelijk de 'draagkracht van je bestaan' is. Petrus, die zelf een dergelijk proces had meegemaakt, en op een bepaald ogenblik ernstig in gebreke was bevonden (in Getsemane, toen hij de Christus verloochende) wijst op dit proces en wat er kan gedaan worden om het in de enige goede baan te houden: (2 Petrus 1:5-8) 5 Ja, juist om deze reden moet GIJ, doordat GIJ als weerklank van UW zijde ernstig elke krachtsinspanning bijdraagt, bij UW geloof deugd voegen, bij [UW] deugd kennis, 6 bij [UW] kennis zelfbeheersing, bij [UW] zelfbeheersing volharding, bij [UW] volharding godvruchtige toewijding, 7 bij [UW] godvruchtige toewijding broederlijke genegenheid, bij [UW] broederlijke genegenheid liefde. 8 Want indien deze dingen bij U bestaan en overvloedig zijn, zullen ze U beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn . . . Je 'groeit dus niet', maar je wordt rijper en standvastiger. Je krijgt kleur' ahw... (Zie ook (Jakobus 1:2-4) 2 Beschouwt het een en al vreugde, mijn broeders, wanneer U velerlei beproevingen overkomen, 3 daar GIJ weet dat deze beproefde hoedanigheid van UW geloof volharding bewerkt. 4 Maar laat de volharding haar werk voltooien, opdat GIJ volkomen en in alle opzichten ongeschonden moogt zijn en in niets te kort schiet. . .

Ik sluit me voor een groot deel aan bij eerdere antwoorden; het kan, maar hoeft niet. Het is maar net hoe je omgaat met de hindernissen en obstakels die je op je pad aantreft. Het heeft dus alles te maken met bewustwording. De mens heeft in principe de vrijheid om te denken, te handelen en te kiezen tot doen en laten. De oorzaken en gevolgen van deze daden vinden we dus dagelijks terug in onze levens. Waarom bepaalde dingen (goede en slechte) ons overkomen kunnen niet altijd worden herleidt naar gebeurtenissen binnen hetzelfde leven, maar kunnen dus heel goed een gevolg zijn van onze eigen keuzes die in vorige incarnaties (levens) werden gemaakt. Karma is een keuze, iedereen maakt zelf zijn eigen keuzes en schept daarmee dus zijn eigen karma (Iedere actie geeft een reactie!). Indien de steeds bewuster wordende mens de mogelijkheid krijgt geboden om in een van zijn levens te kiezen voor een kortere weg naar boven, kan het leerproces (het groeien door loutering, door vallen een opstaan), daarmee worden versnelt. Het vergt een volledige inzet en moed om zich los te maken van oude patronen, die vaak allang niet meer bij de persoon horen, maar dit is inherent aan het groeiproces.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100