Wie kan mij uitleggen wat een humanist is?

Ik kan geen goede definitie vinden. Is het een geloof, een overtuiging of een filosofie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Humanisme is een 'levensbeschouwing'. dus het komt denk ik het meest in de buurt van een overtuiging. Ze geloven niet in een god, maar in de mens zelf, en het vermogen van de mens om zelf een zin aan zijn/haar leven te geven.

Bronnen:
Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO)...

Humanisme is een levensbeschouwing die zich niet beroept op religieuze waarden, maar uit gaat van het vermogen van de mens om zelf zijn leven zin te geven, gebaseerd menselijke waardigheid, mondigheid, vrijheid, tolerantie en verantwoordelijkheid. Toegevoegd na 3 minuten: Het is dus een filosofie over het leven.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Humanist

Het humanisme is een levensbeschouwing waarin de mens centraal staat. Humanisten gaan ervan uit dat mensen zelf zin en vorm aan hun leven geven. Zij hechten bijzonder aan zelfbeschikking: de vrijheid om op een manier te leven waar je zelf achterstaat. Deze individuele vrijheid gaat samen met verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij anderen en je omgeving. Menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en vrijheid staan centraal. Humanisten hechten veel belang aan zelfontplooiing, vorming en cultuur. Ze geven bovendien de voorkeur aan dialoog in plaats van dogmatiek. Humanisten zetten zich in voor een humane samenleving, waarin iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Zij richten zich op de schoonheid van dít leven en déze wereld, met al zijn diversiteit en mogelijkheden. Een groot aantal humanistische organisaties zet zich in om de samenleving humaan in te richten en een betekenisvol leven mogelijk te maken.

Humanisme is een levensbeschouwing. Erasmus bijvoorbeeld, was én humanist én gelovig. het een sluit het ander niet uit. het motto van het Humanistisch Verbond in Nederland is: Zelf Denken Samen Leven zie verder http://www.humanistischverbond.nl/specials

Bronnen:
http://www.humanistischverbond.nl/specials

Je hoort weleens uit humanistische overwegingen, dus vanuit een menselijk standpunt gezien...etc Een definitie van een humanist is een beetje van alle drie wat, want je gelooft in de mens op basis van kennis/wijsheid, begeerte, (filosofie) om jezelf te over tuigen en te geloven in de mensheid met eigenschappen die waardevol zijn voor het vertrouwen op/in de mens zelf. Het wereldbeeld van een humanist is een visie op het leven met de uitgangspunten die je omschrijft in je vraag. Met geloof bedoel ik geloven in jezelf en niet gebaseerd op religie, alhoewel er wel verschillende stromingen zijn in het humanisme.

Onder humanisme verstaat men: een teruggrijpen op voornamelijk de Griekse oudheid als cultuur- en vormingsideaal een levensbeschouwing die zich niet beroept op een goddelijke openbaring, maar vertrouwt in het vermogen van de mens om zelf zijn leven zin te geven, zich baserend op westelijke universele waarden zoals menselijke waardigheid, mondigheid, vrijheid, tolerantie en verantwoordelijkheid. dus een humanist is een iemand van de humanisme

ik denk dat een humanist een persoon is die geen enkele religie aanneemt. Een humanist ziet de fouten in de religies die tegen de Liefde zijn en met het gezonde verstand dat men van God heeft gekregen ziet dat religies dingen beweren en naleven die niet goed zijn, daar niet bij willen horen en daarom geen enkele religie aan willen nemen en kiezen puur vanuit de ware Liefde leven wil. De grap is wel dat God Liefde is. Dus leeft een mens vanuit ware Liefde, dan leeft men zoals God verlangt en zo mogelijk wel de bevolkingsgroep zijn die God het meest gelukkig maken.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100