Je mag van de bijbel niet op zondag werken. Waarom is dominee dan een betaald beroep?

Weet jij het antwoord?

/2500

omdat die in het huis van God is en ze worden gezien als zijn herders vroeger werden de geestelijken in kerken niet betaald voor wat hun deden, ze werden door de dorpsmensen onderhouden . tegenwoordig rijden zelfs de herders uit de kerken splinter nieuwe auto's rond.. ja je moet mee met de tijd hè

een dominee is niets meer de leider van de ouderlingen en diakenen (kerkenraad) die door de gemeente vrijwillig word onderhouden. het is geen beroep in die zin. een dominee word ook niet per uur betaald maar krijgt een vast bedrag plus evt. onkosten vergoeding.

Waar staat in de bijbel dat men zich als herder of leraar moet laten betalen door de staat? (Jesaja 55:1) . . .Hé daar, al GIJ dorstigen! Komt tot het water. En zij die geen geld hebben! Komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt wijn en melk zelfs zonder geld en zonder prijs.  (Openbaring 22:17) 17 En de geest en de bruid blijven zeggen: „Kom!” En laat een ieder die het hoort, zeggen: „Kom!” En een ieder die dorst heeft, kome; een ieder die wil, neme het water des levens om niet. Zich laten betalen voor herderlijke taken zou de goede beweegreden kunnen aantasten: (Micha 3:11) . . .Haar eigen hoofden spreken recht louter om steekpenningen, en haar eigen priesters onderrichten alleen om een prijs, en haar eigen profeten beoefenen waarzeggerij enkel om geld; . . . En verder:Rom. 10:4: „Christus is het einde van de Wet, zodat een ieder die geloof oefent, rechtvaardigheid verkrijgt.” (De sabbat was een onderdeel van die Wet. God heeft die Wet door bemiddeling van Christus weggedaan. Of wij een rechtvaardige positie voor Gods aangezicht innemen, hangt af van geloof in Christus, niet van het houden van een wekelijkse sabbat.) (Ook Galáten 4:9-11; Efeziërs 2:13-16.)

De bijbel leert niet dat je op zondag niet zou mogen werken hoor. Dit verzinsel is door MENSEN uitgevonden zoals zovele dingen en is geen zuivere bijbelse leer. Als je de sabbat bedoelt, deze viel niet op zondag, Ik zeg wel viel, want christenen staan niet meer onder de sabat. Waarom is dominee een betaald beroep ? Ook dit is niet bijbels, christenen hebben de opdracht om anderen te helpen God te leren kennen zonder ervoor betaald te worden. ;-)

noodzakelijk werk voor zwakkeren en dieren mag je wel doen. zoals op een boerderij werken, bejaarden verzorgen, in een ziekenhuis, bij de brandweer/ambulance/politie. en ook het andere werk wat bedoeld is om het evangelie te verspreiden mag. even ter correctie van de vraag: de bijbel verbied niets, God zegt ons dingen door middel van de Bijbel. als tweede: God heeft de zondag niet ingesteld om ons dingen te verbieden, maar juist om ons rust te geven, een dag waarop we kunnen rusten en Hem aanbidden! Hij wist dat wij mensen zo eigenwijs zouden zijn om ons, ondanks Zijn goede plan voor een rustdag, 24 uur per dag 7 dagen per week kapot te willen werken, totdat we eraan onderdoorgaan. God moest daarom wel een gebod maken om dat te voorkomen, puur uit liefde, voor het behoud van ons lichaam ( en onze ziel). dominee is geen beroep wat je kiest voor het geld, je doet het omdat je het evangelie wil brengen. het geld wat je krijgt is puur om rond te komen.

Bronnen:
zelf christen

Fout in de bijbel mag je op zaterdag niet werken de sabbath en dat is van de vrijdagavond en eindigt met de zonsondergang van zaterdagavond.” De katholieke kerk geeft andere leer , door de verandering van de sabath naar zondag door de romeinen is dit overgenomen door de katholieke kerk. Echt bijbels is het zaterdag Maar om te antwoorden op de vraag: sabath is en dag waar men niet werkt maar de heer dient (zondag of zaterdag), de dominee dient de heer door de mis te geven en mensen te leiden.

In de bijbel staat: 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen enz. Op zondag doe je alleen het werk wat nodig is. Koeien moeten gemolken worden en zieken verpleegd e.d. Een dominee gaat voor in de gemeente om uit Gods woord te vertellen. Hij krijgt voor zijn patorale hulp betaald. Dat lijkt mij logies. Hij kan niet van de lucht leven. Dit is overigens geen baan maar een roeping.

Wat de dominee doet wordt niet als werken beschouwd.

Voorde joden was de sabbat, de zaterdag dus, de rustdag, nergens in de bijbel staat dat dat zondag is geworden. de zwaar vervolgde christenen hebben het in de derde eeuw op een akkoordje gegooid met "'de wereld" . de vervolgingen waren voorbij, maar de zuiverheid ging verloren....Zo kan het natuurlijk nooit zo zijn dat een keizer die vrouw en zoon afslachtte in het PC symbool een overwinningsteken ziet en hierin de hulp van Christus gebruikt om met het zwaard volken te onderwerpen.Jezus is geen warlord, maar Vredevorst.sinds die dagen is het christendom doorspekt geraakt van heidense invloeden. Denk aan ritueel kinderdoop,kerstmis, mensenverering, hierarchie etc

De bijbel zegt helemaal niet dat je niet op zondag mag werken. In de bijbel staat wel dat je 1 rustdag moet nemen. dat is dus voor de dominee een andere dag dan de zondag.

het gaat erom dat je niet gaat werken en daardoor de kerkdiensten verzuimd. Tuurlijk zijn er beroepen waarbij je er niet omheen kan, maar in je hart zul je weten wat wel en niet juist is..heel simpel. God genas ook een man op de sabbath

hahaha ook erg leuk gevonden. Ik zeg,..Ook de dominee mag niet op zondag werken.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100