Waarom accepteren mensen de NBV (nieuwe bijbelvertaling) terwijl deze vol met fouten zitten?

In vergelijking met: http://www.statenvertaling.net/

Zie hier een paar voorbeelden: http://www.morgenster.org/nbv.htm

Zie ook mijn antwoord op: http://www.goeievraag.nl/vraag/vinden-gelovigen-ongelovigen-dwazen.8221

Vooral omdat er staat geschreven:
Deut. 12:8
hy en sult niet doen nae alles, dat wy hier heden doen: een yeder, al wat in sijne oogen recht is: Al dit woort, welck ick ulieden gebiede, dat sult ghy waer nemen om te doen: ghy en sult daer niet toe doen, ende daer van niet af doen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik ga toch een poging doen de vraag te beantwoorden. Misschien is er een vrij algemene misvatting die gaat over het 'moderne' taalgebruik in deze vertaling. Het lijkt mij erop dat men denkt dat het strikt noodzakelijk is om de Bijbel zo te vertalen om de inhoud beter te laten aansluiten bij de belevingswereld van de tegenwoordige mens. Als die misvatting inderdaad bestaat dan kan dat heel goed een verklaring zijn voor de populariteit van dit soort moderne vertalingen. Waarom noem ik het een misvatting? Dit doe ik omdat het taalgebruik in de NBV op mij zeer 'populair' overkomt in de zin van veel gangbare uitdrukkingen en dergelijke die gebruikt worden in de vertaling. Bij wat ik zelf gelezen heb uit de NBV valt het me op dat door het gedwongen modern willen zijn er dingen wezenlijk veranderen in de tekst. Kijk bijvoorbeeld het stukje in mijn link eens na, ik heb hier vier vertalingen naast elkaar laten zetten door de website. Alleen al bij dit tamelijk willekeurige stukje dat ik toevallig geopend had zie je dat er een heel verschil zit tussen de vertalingen. Ik denk dat de misvatting er ook een heel klein beetje uit bestaat dat men denkt door nieuwe vertalingen tot nieuwe inzichten te kunnen komen. De Bijbel is echter in die zin een gesloten boek dat alles wat er 2000 jaar geleden in stond er nu nog in staat, wat voor wending je er ook aan wilt geven door middel van vertaling of hertaling. Natuurlijk kun je bewust of onbewust verkeerd vertalen, maar dat lijkt me zeker niet de bedoeling. Zelf dweep ik ook niet bepaald met de Statenvertaling overigens, de Statenvertaling is zeer zeker een waardevolle vertaling, maar ik heb begrepen dat er na de oorspronkelijke vertaling, de afgelopen 400 jaar zeg maar, nog wel degelijk ook in de Statenvertaling fouten in de vertaling / interpretatie aan het licht gekomen zijn. Zelf geef ik de voorkeur om meerdere vertalingen naast elkaar te gebruiken. Overigens wordt er hier bij de antwoorden gesproken over een vertaling van een vertaling. De goede Bijbelvertalingen zijn echter over het algemeen genomen vanuit de grondtalen Grieks en Hebreeuws vertaald, dus niet met als bron een vorige Nederlandse vertaling. Toegevoegd op 08-05-2009 12:35:12 P.S. er schijnt ook een Bijbel in SMS'taal gemaakt te zijn. Zo zie ik sommige andere vertalingen ook een klein beetje,

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=jesaj...

Elke bijbelversie is een kopie van een kopie van een kopie en open voor intrepetatie. Mensen zullen deze accepteren omdat deze intrepetatie beter past in deze tijd. Ik ben niet op de hoogte van deze versie, maar elke versie lijkt mij bedoeld om zelf te intrepeteren en de wijsheid er uit te halen zoals je dat zelf goed dunkt.

Ik accepteer geen van beiden. Jij accepteert alleen de oude. Dus waarom mag er niet iemand zijn die de nieuwe alleen accepteert? Waarom men deze accepteert? Misschien omdat iemand er zelf veel werk aan heeft gehad hem te maken. Misschien omdat het taalgebruik (hoe grammaticaal of spellingsgewijs fout ook) toch aansluit bij de belevingswereld van de persoon. Denk maar aan veel allochtone Nederlanders die over veel fouten heen lezen, maar de algemene tekst misschien toch lekkerder vinden lopen.

Om het leesbaar en begrijpbaar te houden wordt de Bijbel vertaald. Ik vind overigens dat dit toch vrij nauwkeurig gebeurd is. ik snap dat sommige gedeelten elkaar tegen lijken te spreken, maar de rode draad doet dit niet. Dat maakt de acceptatie gemakkelijker. Overigens denk ik dat elke (her)vertaling van een boek, of het nu om Bijbel, Hersenschimmen of IKEA-gids gaat, noodgedwongen dingen moet veranderen, waardoor zaken elkaar lijken tegen te spreken.

Zit niet elke bijbel vol met fouten? Elke bijbel zit vol met fouten, zoals elk boek dat beweert iets te beschrijven, te verklaren... Ook wat ik hier schrijf is niet waar... en ook de NBV... Wat heeft de beschrijving van een appel met een appel te maken?

Mijn theorie is dat elke nieuwe versie een kopie van een kopie van een kopie is, net als Pikkebaas zegt. Bij elke nieuwe versie verandert er steeds weer iets (een soort mutatie). Dus als je vele generaties bijbels terugleest, zal je dus andere teksten tegenkomen. Door de evolutie van de bijbel zijn de teksten zoals ze nu zijn dus ontstaan. Ik durf daarbij nog een stap verder te gaan door te zeggen dat de huidige bijbel en de huidige koran gemeenschappelijke voorouders hebben, die uiteindelijk parallel aan elkaar zijn doorgeëvolueerd. God en Allah zouden daardoor dus 1 en dezelfde persoon moeten zijn. Op zich wel een interessante theorie: de evolutie van de bijbel.

Het evolutieverhaal van de bijbel is wel interessant, maar incorrect; evolutie is willekeurig. Kopiisten zullen er, in extreme gevallen, hun eigen draai aan geven en proberen het verhaal zo aan te passen dat het naar hun standaard klopt; meer dan de "originele" versie, waar hetzelfde al meerdere keren is gedaan door alle generaties kopiisten daarvoor. Daarom kan je, mijns inziens, de conclusiee trekken dat de echte schrijvers van de bijbel de middeleeuwse monniken en dergelijke zijn; van het originele bijbelverhaal zal niet veel meer kloppen. Zie het als de misinterpretatie van de vele antwoorden hier op goeievraag.nl; alles wordt uit zn verband gerukt, en oorspronkelijk was de bijbel gewoon een boodschappenlijstje.

er zijn mensen die "geloven" dat ze het goed hebben vertaald... ;) lekker een avondje zeitgeist kijken :) link naar de legale torrent: http://www.zeitgeistmovie.com/dloads.htm

Dag BVB, Sluit mij aan bij de anderen, de Bijbel is een kopie van een kopie,van een kopie, er is op deze aarde ook niets volmaakt. Maar! Ik heb zelf ook moeite met de NBV, omdat ik ben grootgebracht met de NBG vertaling 51, de nieuwe is anders, kijk naar het gebed wat Jezus ons geleerd heeft, is ook anders, de inhoud zal het zelfde zijn. Maar stel als wij nou geen Bijbel zouden hebben, wat zou dan het belangrijkste zijn in het leven! God liefhebben, en, Heb UW naaste lief gelijk U zelf, en als wij dat allemaal zouden doen, zou het een paradijs zijn op aarde. Wat hebben wij nog een keus in ons kleine landje, wat Bijbels betreft. Nieuwe vertaling, oude vertaling, editie 1977, vertaling 1951,Willibrordvertaling 1995, Groot Nieuws Bijbel 1996 enz. enz. God heeft ons een vrije wil gegeven om te kiezen.

Niet alles letterlijk nemen wat er in de bijbel staat. De kern blijft hetzelfde en daar draait het toch om.

Ha, die BvB; Welke vertaling je ook prefereert, het blijft een menselijke interpreatatie van het (vermeende) woord van God. Laat maar eens een oogetuigenverslag van mond tot mond doorvertellen; je hebt echt geen jaren nodig om tot een heel andere versie te komen van de feitelijke gebeurtenis. Heel veel bijbelverhalen zijn in eerste instantie ook overleveringen. En de evangelies zijn door de jaren heen zo vaak herschreven dat er van het oospronkelijke werk inmiddels flink zal zijn afgeweken. Ik denk dat je meer moet kijken naar de betekenis van de teksten; die hebben volgens mij veel eerder tot taak een wijze levensles en een bron van inspiratie te zijn dan een nauwkeurige geschiedschrijving.

De bijbel is pas 350 jaar na Christus bij elkaar geschreven. Toegevoegd op 09-05-2009 11:33:05 Ik bedoel niet bij elkaar geschreven, maar alle goed in het geloof liggende verhalen werden bij elkaar gedaan.

Voor elke vertaling is wat te zeggen, en in elke vertaling staan fouten. Zelf heb ik het bijvoorbeeld niet zo op de statenvertaling. Naast dat het 400 jaar geleden geschreven is, eigenlijk in een taal zoals in de uitleg van jouw vraag, en de SV die nu gebruikt wordt dus eigenlijk een vertaling van een vertaling is, vind ik het gewoon lastig om de teksten te lezen. Ik heb er wel een, en het is mooi, dat oude Nederlands - maar als ik de bijbel lees wil ik begrijpen wat er staat, en niet lezen omdat ik nou eenmaal bijbel hoor te lezen. Er zijn voor de NBV trouwens andere - oudere - grondteksten gebruikt, namelijk de dode zee rollen, wat verschillen met de SV kan verklaren. Voor een vertaling gebruiken ze het liefst natuurlijk de oudste grondteksten die ze hebben, omdat die het meest oorspronkelijk zijn. Ook ik ben met de NBG '51 opgegroeid, en leg meestal deze naast de NBV, met nog een Engelse vertaling ernaast. Als ik niet zeker weet hoe ik iets moet interpreteren leg ik zo veel mogelijk vertalingen naast elkaar...

De bijbel wordt vanuit de grondtekst vertaald. Hebreeuws en Grieks... Ook worden externe geschriften zoals de septuaginta (Griekese bijbelvertaling) en vulgata (Latijnse bijbelvertaling) gebruikt. De NBV vertaling is dus geen vertaling van de statenvertaling. Elke bijbel zit met schrijf fouten maar niet met inhoudelijke fouten. De dogmatische calvanistische traditie redeneert vanuit het wettisisme. Maar wat deze traditie vergeet te doen is te contextualiseren en daarnaast richt deze traditie zich niet op kerkgroei/kerkstichting. Om de bijbel te kunnen begrijpen is meer nodig dan alleen de grondtekst van duizenden jaren geleden. Men is tot nieuwe inzichten gekomen. Men doet theologie d.m.v. drie pijlers. Het woord van God als absolute autoriteit, kerkgeschiedenis en persoonlijke ervaringen van mensen. Dus als er een bijbel wordt herschreven zal men deze pijlers ook in acht nemen. De bijbel is een boek van God maar geschreven door mensen handen. God is niet stil blijven staan 2000 jaar geleden. Het doel van de bijbel/van God is dat mensen tot een levend geloof tot Christus komen en worden hersteld in het beeld van God. Mensen moeten mensen worden zoals voor de zondeval; dat is Gods doel. Ik las 1 reactie van BvB waar hij aanhaalde dat vrouwen niet gelijk zijn aan de man. Maar is deze uitspraak nog wel geldig in deze maatschappij. Hoeveel begaafde vrouwen zijn er tegenwoordig op onze aardkloot? Vele mannen kunnen daar niet aan tippen. En als deze vrouwen ondergeschikt worden gemaakt aan minder begaafde mannen waar gaat onze aardkloot dan naar toe? Daarnaast, als vrouwen zich niet kunnen ontplooien volgens de bijbel om dat de man het hoofd is, dan is dat discriminatie. Ik heb over dit onderwerp een aardige essay geschreven. Maar mijn uitkomst is niet dezelfde die BvB aanhangt. Ik heb zowel voor- als tegenstanders gelezen. Maar de tegenstanders hadden geen goede argumentatie voor de samenleving waarin wij wonen! Voor 2000 jaar geleden was het prima. Is de aarde rond of plat? Dit was vroeger een issue. Er zijn mensen vermoord omdat ze niet in de bijbel geloofde waarin verkondigd staat dat de aarde plat is. De aarde staat op 5 pijlers, is plat en heeft een hemel spansel waar de sterren schitteren. Mensen zijn vermoord door mensen, dus niet door God. Kennis is hier dus de grondslag. Ook kom je in het Nieuwe Testament de filosofie van Plato en Aristotles tegen!!

Er bestaan geen 'foute' bijbels. Elke bijbel verteld het verhaal in een interpretatie van de vertaler(s), en dat is echt nooit anders geweest. Al helemaal niet toen er nog geen geschreven versie bestond, maar alleen in de vorm van verhalen die verteld werden. Zodra je vindt dat je een fout ziet, wijkt het verhaal wat je voor je hebt af van het verhaal dat voor jouzelf 'het juiste' is. De bewerker van die versie kan hetzelfde van jou versie beweren, dat je het 'fout' en 'ouderwets' ziet. En waar haal je de moed vandaan om te stellen dat jouw oordeel beter is dan een ander zijn oordeel? wat DOET het verhaal voor je? Wat BETEKENT het verhaal voor je? Helpt het je? Handel je anders door die betekenis? DAT is de BETEKENIS van ELK bijbelverhaal.

En wie zegt dat de statenvertaling het altijd bij het juiste eind heeft? Een vertaling brengt altijd een interpretatie met zich mee. De vertalers van de NBV hebben dit zo objectief mogelijk proberen te doen, maar geen mens is werkelijk objectief.

Hoe kun je bepalen welke versie de juiste of onjuiste is ? Kan het niet gewoon zijn dat voortschrijdend inzicht een nieuwe vertaling beter is. Ouder taalgebruik kan wellicht minder goed de juiste dekking van een stuk tekst weergeven of minder uitgebreid of... of... Ook op religieus gebied wordt onderzoek gedaan en komen er nieuwe inzichten over bijvoorbeeld de oude schrift waarin de evangelieen origineel zijn opgetekend. Daarnaast kun je je afvragen waarom er slechts 4 evangelieen in de bijbel terecht zijn gekomen, wetende dat alle discipelen een evangelie hebben geschreven. Er zijn er slechts vier 'goedgekeurd' door de kerk. Dan vraag ik mij persoonlijk af waarom de andere evangelieen verboden zijn door de kerk. Kwamen die vier beter uit ? Ondermijnden de anderen het gezag van de kerk ? Kortom juist of onjuist is maar net wat je invalshoek is.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100