Vinden gelovigen ongelovigen dwazen?

Enkele teksten uit De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007);

"Dwazen denken bij zichzelf: Er is geen God. Verdorven zijn ze, en gruwelijk is hun onrecht, geen van hen deugt"

"De woorden van een rechtvaardige zijn voedsel voor velen, dwazen sterven door gebrek aan verstand"

Hoe moet een ongelovige respect opbrengen voor gelovigen die dergelijke teksten als waarheid beschouwen?

Koran: "Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen"
http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?misc=search&subaction=showfull&id=1099068914&archive=&cnshow=news&ucat=2&start_from=&go=zoeken

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja, alleen de nieuwe bijbelvertaling zitten vol met menselijke fouten, onze gemeente accepteert deze vertaling niet (zie link). Er staat niet: "Dwazen denken bij zichzelf: Er is geen God. Verdorven zijn ze, en gruwelijk is hun onrecht, geen van hen deugt"" maar "De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet." En let vooral op de laatste zin, dus dat houdt in dat wij als gelovigen ook geen goed doen, terwijl de eerste zegt dat alleen de ongelovigen geen goed doen. Hier worden echte atheïsten me bedoelt. Elk mens heeft een ingeschapen Godskennis, atheïsten verloochenen dit. Het tweede vers is niet "De woorden van een rechtvaardige zijn voedsel voor velen, dwazen sterven door gebrek aan verstand" maar "De tong des rechtvaardigen is uitgelezen zilver; het hart der goddelozen is weinig waard." En ik (als een onbekeerde gelovige) ben nog zonder God dus ook (god)de(loos). Mijn woorden zijn ook weinig waard. Ik ben niet rechtvaardig. Ik hoop dat ik het duidelijk hebt verwoord voor je. Als je nog vragen hebt dan hoor ik het wel.

Bronnen:
http://www.morgenster.org/nbv.htm

Laat ik het zo zeggen: Ze geloven dat het dwazen zijn.

Al hebben ze geen gezamelijk geschrift, in mijn ervaring vinden de meeste ongelovigen juist gelovigen vrij dwaas.. Mensen krijgen al snel de neiging om hun eigen mening als de enige juiste te zien..

Natuurlijk heeft Krullenkoppie gelijk door te zeggen dat mensen vooral hun eigen mening geloven. Wat mij opvalt is dat er staat dat dwazen denken dat er geen God is. Vervolgens wordt er gezegd dat deze dwazen verdorven zijn en niet deugen. Dat vind ik wel erg hard geoordeeld. Er is geen bewijs dat er een god is, daarom wordt het ook een geloof genoemd. Omdat mensen die het niet geloven dwaas te noemen kan ik me nog voorstellen. Een dwaas is iemand die niet beter weet, denk ik dan. Maar om dat ook nog eens te zeggen dat die persoon verdorven is en niet deugt vind ik wel heel ernstig en weinig respectvol voor de (in hun ogen) wat dommige medemens. Misschien moet er eens een onderzoek naar worden gedaan. Ik denk trouwens wel dat het in het algemeen zo is dat mensen die wat minder intelligent zijn wat eerder denken dat anderen, die een andere mening hebben, dom of dwaas zijn. Dat geldt dan zowel voor gelovigen als ongelovigen. Ik denk dat als je dat onderzoekje zou doen dat je dan erop uit zou komen dat er onder gelovigen net zo veel mensen zijn die ongelovigen dwaas vinden als andersom. Goeie vraag trouwens +1 van mij!

Sommige geloven vinden ongelovigen dwaas. Volgens de Islam is iedereen ongelovige een Dhimmi dus eigenlijk een dwaas. In de bijbel wordt ook gesproken over dwazen maar Jezus heeft gezegd: "Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt".

Geloven op zichzelf is al dwaas, waarom niet gaan voor weten? Elk geloof is dwaas, weten is waar het om draait... Je hoeft nooit te twijfelen aan dat wat je werkelijk waar is... Geloof jij dat de zon opkomt? Geloof jij dat een appel niet ver van de boom valt? Als iedereen nu eens zou stoppen met geloven, dan zou de wereld een heel stuk toleranter en opener en verdraagzamer worden... Toegevoegd op 05-05-2009 22:06:02 Maar ik geloof dat dat een utopie is, helaas...

Ik heb wel het idee dat gelovigen zich superieur boven niet gelovigen achten. Voorbeeld: Beledigen mag vaak uit hoofde van je geloof, maar o wee als je beledigt en niet gedekt wordt door een geloof! Paus is daar treffend voorbeeld van (homo's!)

Ik kan begrijpen dat je het beledigend opvat Kweenie. Maar in vele Heilige Geschriften staan letterlijke dingen die niet bedoeld zijn om letterlijk te nemen, maar die neergezet zijn in de overdrachtelijke zin van het woord. Dit geldt overigens ook voor de vele mooie dingen die er te vinden zijn. "Keert uw andere wang toe" is ook zo'n voorbeeld maar wordt tevens niet letterlijk bedoeld. Met andere woorden, ze zijn bedoeld om iets door te laten dringen, je bewustzijn te prikkelen/activeren. En dan kun je inderdaad best discussiëren over de wijze waarop het beschreven staat. Je kunt alles persoonlijk en letterlijk nemen, maar waarom zou je dat doen als je je niet aangesproken voelt als ongelovige dwaas? Ik niet in ieder geval ;) En ik zou het pas persoonlijk opvatten wanneer iemand dit in mijn gezicht zegt, waarna ik het zal verdedigen wanneer ik het gevoel heb om dat te moeten doen. Niet wanneer het ergens geschreven staat.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100