Moet religie worden afgeschaft?

Religie is vaak één van de belangrijkste danwel belangrijkste oorzaken van conflicten. Veel gelovigen zijn niet voor reden vatbaar als je een discussie met ze aangaat, want het geloof vertelt altijd de waarheid. Daarnaast is zo dat in de bijbel 'god' meer moorden begaat dan 'de duivel'. Alweer een teken dat geloof niet zo vredelievend is. Zou het niet beter zijn om het af te schaffen, of in ieder geval de bevoorrechte positie binnen de wet af te nemen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Mee eens. Ik vind je religie buitenshuis zou moeten verbieden. Thuis mag je doen wat je wilt en in je hoofd mag je denken wat je wilt. Maar daarbuiten zie ik geloof als iets dat een onderscheid maakt tussen mensen. En ik vind dat iedereen gelijk is. Dus niks moslim niks christen niks jood. Iedereen is hetzelfde ..dus niet meer het stimuleren van in hokjes plaatsen van mensen. Toegevoegd op 26-04-2009 16:17:47 Nog eens wil ik benadrukken dat ik niks tegen het geloven zelf heb. Dus iedereen mag zijn eigen ideeen voor zichzelf houden.

U heeft groot gelijk. Afschaffen van religie raakt mijn liberale instelling, maar een bevoorrechte positie in wetgeving dient te verdwijnen.

ach ik vond boeddhisme anders wel erg vredelievend overkomen hoor. misschien alleen die geloven die het hebben over hemel en hel.

Mee-eens. Ik vind het zo dom dat mensen niet gewoon zoals de rest kan doen, omdat ze ergens in geloven. Toegevoegd op 26-04-2009 16:10:04 Het zal waarschijnlijk ook heel wat conflicten stoppen enzo.

Niet mee eens. Door religie af te schaffen los je het probleem niet op. Mensen zullen altijd wel zaken vinden om voor te vechten. Nu heet het voor jouw gevoel misschien God (ook daar ben ik het niet mee eens maar dat is een andere zaak), maar economie, expansie en grondstoffen zijn toch ook factoren die vaak, en misschien wel vaker tot oorlog geleid hebben.

Elke civilisatie, ethiek en moraal zijn gebaseerd op religie en mythologie en uit die beschavingen ontstaan. Moeten ze nou ook allemaal worden afgeschaft? Doe dat dan maar met je eigen ouders... AWant als je ziet alleen maar negatieve tekens ligt het niet aan de wereld :) Nee hoor, het ligt aan jou...

VOC mentaliteit

Hoe 'schaf je religie af'? Dus per 1 januari 2010 mogen mensen geen religie meer hebben? Wat lost dit op? Wanneer religie zou worden afgeschaft, wat onmogelijk en onwenselijk is, blijven er honderdduizenden andere conflicten over en misgun je iemand een religie waarin hij/zij steun vindt. Dit zorgt voor nieuwe problemen/conflicten :) Het is uiteindelijk een kleine groep die conflicten opzoekt en zijn/haar religie (mis)gebruikt op een manier waarop het niet bedoeld is. Dus de goeden moeten weer lijden onder de kwaden... En dan komt artikel 1 van de grondwet daarmee dus ook te vervallen? Waar blijf ik met mijn keus om voor een religie te kiezen en deze uit te dragen? 'Art 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

Afschaffen zou denk ik niet kunnen, maar het stoppen van bouwen van kerken en zeker van moskeeën zou misschien een hoop goed kunnen doen.

Het is niet per definitie de religie waardoor de problemen ontstaan. Het is het vormen van groepjes met verschillende visies die maakt dat mensen elkaar gaan aanvallen. Men wil zijn gelijk halen. Als je religie afschaft krijg je conflicten over andere zaken dan: mijn god is beter dan jouw god. Daarnaast zijn er zat mensen die juist door hun geloof op het rechte pad worden gehouden, dus afschaffen lijkt me niet handig.

Ze zouden elke religie moeten ontkennen en in de taboesfeer laten belanden... Helemaal mee eens... Maar afschaffen is geen optie... dat lukt je niet... Ik zou zeggen verbeter de wereld en begin met jezelf met elke religie in jou te stoppen...

Nee, religie moet absoluut niet verboden worden. De overheid mag namelijk niets te zeggen hebben over de privé-gedachten van welk persoon dan ook. Iedereen heeft het recht om te stemmen op de politieke partij die hij wil, ook als dit een partij is die algemeen niet geaccepteert wordt. Iedereen heeft het recht om te denken over mensen wat hij wil, zolang hij niet actief deze mensen het leven zuur gaat maken. En iedereen heeft het recht op het geloof dat hij wil, zolang hij dit niet op andere mensen gaat opdringen. Let wel; ik ben overtuigd atheïst, en ben ook van mening dat de wereld er een stuk beter uit zou zien zonder dogmatisch geloof. Echter, ik weet zeker dat de wereld er een stuk slechter uit zou zien zonder persoonlijke vrijheid, en zal deze vrijheden dan ook zo goed ik kan verdedigen.

Waar het verstand tekort schiet grijpen mensen gewoonlijk naar wapens. Dat is natuurlijk niet erg handig want na een tijdje bloedvergieten is er meestal weinig opgelost, maar het is wel erg menselijk. Waar het om gaat is dat men een verschil van mening niet tot een conflict zou moeten laten uitgroeien; dat te leren lijkt me erg moeilijk, maar om nu een soort Oostblok-situatie te creëren door het geloof ondergronds te dwingen? Daar zijn ze zelfs in Moskou vanaf gestapt. Als je een tweedeling in de maatschappij wil vergroten moet je zoiets doen en dat het niet helpt hebben we al in het oude Rome kunnen zien waar het christendom eeuwenlang ondergronds is gedwongen. Overigens zou ik met de vraagsteller graag zien dat er in de grondwet niet wordt gediscrimineerd: een verbod op discriminatie dus en verder geloofsvrijheid voor iedereen, maar niet die malle subsidie voor andersdenkenden die er in 1917 is ingesjacherd.

Ik ben het alleen eens met je laatste zinnetje: de bevoorrechte positie in de wet afnemen. Ik denk dan vooral aan de bescherming tegen belediging die gelovigen in de praktijk krijgen ten koste van de rechten van niet-gelovigen. Een gelovige mag het van mij achterlijk vinden dat ik niet in zijn ene waarheid geloof, maar alleen als ik ook hardop mag zeggen dat ik de bijbel een sprookjesboek vind, en dat ik niet begrijp dat moslims massaal de teksten van een pedofiele intolerante krijgsheer aanhangen. Toch is de kans een stuk groter dat ik in de problemen kom door dat soort uitspraken, terwijl gelovigen veel verder mogen gaan in niet alleen het beledigen van anders- of ongelovigen, maar zelfs het toewensen van enge ziektes, of het aansporen tot geweld. Ik ben sterk voorstander van religieuze vrijheid. Zolang die vrijheid maar niet alleen de vrijheid om openlijk te geloven is, maar ook de vrijheid om openlijk niet te geloven. Zoals bijvoorbeeld zelfs maar zoiets simpels als de vrijheid om gewoon op zondag je winkel open te doen...

als je dit doet neem je de vrijheid van meningsuiting weg van alle gelovige, dan heb ik het ook nog niet eens over de consecenties (ik hoop dat ik het zo goed schrijf). er zullen nog veel meer oorlogen komen en een goloof kan j niet zomaar loslaten zeker niet als je heel streng gelovig bent, er zouden misschien wel miljoenen illegale "cults" komen. ook zou het extreem lastig worden voor moslima's enzo. Toegevoegd op 26-04-2009 18:01:02 er zijn trouwens ook een boel geniale computer/playstation spelletjes die dan ook verboden zouden moeten worden. want ALLES wat ook maar iets met religie te maken heeft zou vernietigd moeten worden. -ook alle mensen dus, want in op een bepaalde manier kan iedereen worden gelinkt met geloof en religie.

Nee, dat moeten we niet willen, want hiermee zou je de vrijheid van het individu inperken. Nee, dat kunnen we niet, want je kunt het niet handhaven. Hoe kun je iemand straffen voor wat hij denkt? Je kunt niet weten wat iemand denkt. Ik denk wel dat discriminatie van ongelovigen strafbaar moet worden gesteld.

Het verschil maken tussen verschillende groepen is een onderdeel. Religie is iets totaal anders dan de excessen waar bepaalde leden zich schuldig aan maken. Niet de religie maar de mensen die het misbruiken zijn de oorzaak. Die mensen zou je dan moeten afschaffen. Doe je precies hetzelfde, lijkt mij.

religie dient (zeker niet door de staat) NIET gestimuleerd te worden, maar verbieden hoort niet in een semi-vrij-landje. educatie educatie educatie is de oplossing. als de nieuwe generatie eens goed krijgt uitgelegd waarom de mens vatbaar is voor geloof en schaperig gedrag, dan kiezen ze hopelijk niet voor een geloof, maar voor redelijkheid, intelligentie en humor :) het gevaar is nog altijd de ouders... religie/geloof is een virus dat van ouder/voorbeeldfiguur op kind overgaat... kip en het ei verhaal, angst, dreigementen en rituelen die ingespeeld zijn op het brainwashen van mensen. probeer dat maar te stoppen, want op de een of andere mysterieuze wijze lijkt religie en geloof respect te verdienen... onzinnig! we hebben geen religie meer nodig om dingen te verklaren en/of een volk onder controle te houden... althans, ik hoop het niet.

kan je niet afscaffen denk, net als verdriet en verliefdheid, moeten we dat ook afschaffen?

Onderzoek de Bijbel voordat je er commentaar op geeft, dan weet je ook dat duivel geen moorden kan plegen. Lees vooral de 10 geboden, de wet zoekt geen conflicten. Die zoeken we zelf!

Bronnen:
http://www.statenvertaling.net/bijbel/exod/20.html

Indien je alle religies zou afschaffen bij wet, heb je binnen een week een golf van protesten van fanatiekelingen, heb je een golf van nieuwe hedonistische religies om geld te ontfutselen aan alle goedgelovigen , heb je terug een ondergrondse beweging zoals het christendom in de beginfase. Conclusie: één warboel, chaos alom , heel veel splinterbewegingen en heel veel ONVERSCHILLIGHEID. neen; geef alle bestaande religies een kans om eerlijk te groeien of te ontwikkelen in functie van de hedendaagse moraal of omgekeerd. Als de kerk zich even progressief had ontwikkeld als tijdens Johannes XXIII, zouden we nu een jonge kerk beleefd hebben ipv deze terugkeer naar een conservatieve instelling.

Ja, religie is overbodig en ouderwets gebleken dus kan het afgeschaft worden.

Als ik terug denk aan de Romeinse tijd waar Christen zijn op dat moment "a matter of life or death" was, waar ze "stiekem" naar Christen bijeenkomsten gaan en daar gaan bidden omdat de wet het verbood. De wet aanpassen of religie afschaffen zal precies dit effect hebben. Je legt dan druk op mensen, zij voelen zich beperkt in waar ze in kunnen geloven. Dit zal alleen maar 1 resultaat opleveren: Mensen gaan door de druk die ze voelen in het geheim bijeenkomen en daarmee zal het uiteindelijk veel meer conflicten opleveren dan dat de mens gewoon openbaar zijn religie kan uitoefenen. En dan nog iets: Hoe leg je dit uit aan de rest van de wereld? Je neemt een stukje hoop van mensen weg, iets waar ze altijd al in hun leven mee bezig waren. Zondag naar de kerk, vrijdag naar de moskee etc. Ik denk dat je heel veel moois afneemt van mensen als dit wordt afgeschaft.

In mijn geloofsovertuiging is iedereen gelijk ! Wij doen niet aan politiek! We helpen mensen ongeacht welke overtuiging ze hebben. We prediken aan mensen die interesse tonen en vallen niemand lastig.

Bronnen:
www.kerkvanjezuschristus.nl

Ja, niet over wanneer want het kan niet. Maar als het zou kunnen..

Een religie kan mensen veel levens-kracht geven. Alleen als een religie vereist dat je anderen overtuigd van jouw visie, gods-beelden, en vooral gedragsregels, dan ben je dus fout bezig. En heeft het al niks meer met spiritualiteit te maken, maar met machts-uitoefening.

Religie moet je niet willen afschaffen omdat het mensen houvast geeft. Er zit altijd een positieve en negatieve kant aan iets. Zo ook aan religie. Maar wat betekent religie, wat is religie? Over welke religie (geloofsleer) praten we dan? Als je alle religie wil uitbannen wat hou je dan over? En als je het zou willen verbieden, dan gaat het toch ondergronds. Alles wat niet mag geeft de mens een trigger om wel te doen... dus verbieden heeft geen zin!? denk ik dan... Maar als ik je motivatie van je vraag lees dan heb ik het idee dat je niet goed weet wat het christelijk geloof inhoud. Ik heb niets tegen mensen die tegen religie zijn integendeel, maar doe het dan om goede redenen en niet om de verkeerde. Dat vind ik nu keer op keer zo verdraaid jammer. Ondanks alles kan ik je wel begrijpen dat je het niet leuk vindt dat christenen zo verdraaid eigenwijs zijn. Maar als dat het probleem is dan zou ik zeggen, ga met hen dan geen discussie meer aan mits je jezelf getriggerd voelt omdat wel te doen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100