worden al je zonden vergeven al zijn ze nog zo erg?

Toegevoegd na 1 uur:
Op christelijk gebied, je kan toch niet levenslang zondig zijn, en steeds datje zonden vergeven worden.
Welk gebed gebruik je voor vergeving.

Weet jij het antwoord?

/2500

Als je vraag de God van het christendom betreft: ja, al je zonden worden vergeven. Veel mensen denken dat God “kleine” zonden zoals liegen, boosheid en onreine gedachten vergeeft, maar geen “grote” zonden zoals moord en overspel. Dit is niet waar. Er is geen zonde zo groot dat God die niet kan vergeven. Toen Jezus stierf op het kruis, stierf Hij om de boete te voldoen voor alle zonden van de hele wereld (1 Johannes 2:2). Wanneer iemand zijn (of haar) vertrouwen in Jezus Christus plaatst voor zijn verlossing, zijn al zijn zonden vergeven. Daar horen alle zonden uit het verleden, het heden en de toekomst bij, groot of klein. Jezus stierf om de prijs voor al onze zonden te betalen, en als ze eenmaal vergeven zijn, blijven ze allemaal vergeven (Kolossenzen 1:14; Handelingen 10:43). Toegevoegd na 1 uur: Als voorbeeld van een gebed voor vergeving vond ik: “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.” Maar... het is veel belangrijker dat je in je eigen woorden persoonlijk aangeeft dat je echt spijt hebt van hetgeen je hebt gedaan en dat je geprobeerd hebt het goed te maken. Hoe je het zegt maakt niet uit, het gaat erom dat je oprecht berouw toont.

Bronnen:
http://www.allaboutgod.com/dutch/gebed-van...
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergeving_(c...
https://www.gotquestions.org/Nederlands/Go...

Het ligt eraan vanuit welk perspectief je de vraag stelt. Als je de vraag vanuit geloofsoogpunt stelt, dan is het antwoord van geloofsoogpunt: dat ligt eraan waar je in gelooft. Als jij gelooft dat al je zonden vergeven worden, dan wel. Als jij gelooft dat niet al je zonden vergeven worden, dan niet. Als je de vraag vanuit maatschappelijk en strafrechtelijk oogpunt stelt: nee, niet al je zonden worden vergeven. Voor sommige zonden zul je worden gestraft. Je kunt dus niet doen waar je zin in hebt zonder dat dat gevolgen heeft. Als je de vraag vanuit medisch oogpunt als patient stelt: door de eed van Hippocratus zullen artsen je helpen als elke andere patient. Een arts zal niet oordelen over je daden, vergeeft niet en straft ook niet. Een arts helpt een gewonde dader dus net zo goed als een gewond slachtoffer. Zo zijn er nog veel meer perspectieven te bedenken.

Ja! Als jij spijt hebt van je zonden en deze belijdt, zullen ze vergeven worden. Dan doe je nog steeds zonden maar als je God met je hart dient, zal Hij je zonden steeds opnieuw vergeven. Als je gewassen bent in Jezus' bloed, ziet Hij je als Zijn kind. 1 Johannes 1:9 - "Belijden we onze zonden, dan zal Hij, Die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad". Ik weet niet of je al christelijk bent, maar ik raad je hoe dan ook aan de Bijbel te bestuderen en eens met een dominee of christen te praten als je met deze vragen loopt.

Niet volgens christelijk dogma: Matteüs 12:31-32 zegt: "Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de Heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende." http://www.allaboutgod.com/dutch/onvergeeflijke-zonde.htm

Bronnen:
https://www.gotquestions.org/Nederlands/on...

Nee niet alle zonden worden vergeven. Zonde tegen de heilige geest is een onvergeeflijke zonde.(Mattheus 12:31,32) Moedwillige kwaaddoeners die blijven zondigen zonder berouw te hebben worden niet vergeven door God. (Hebreeën 10:26,27) (Wanneer ze wel berouw krijgen kunnen ze wel vergeven worden, maar er komt meer bij kijken wil je God zijn vergiffenis krijgen)

Bronnen:
https://www.jw.org/nl/publicaties/tijdschr...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100