Heeft Jezus ooit opgedragen andersdenkenden te vervolgen ?

Jezus is volgens de bijbel het hoofd van zijn volgelingen, de christenen.

Heeft Hij christenen ooit aangespoord niet christenen te vervolgen of ter dood te brengen omdat zij het evangelie niet aanvaarden ?

Heeft Jezus of 1 van zijn apostelen ooit in hun brieven ook maar enig aanleiding gegeven dit ooit in de toekomst te doen ?

Deze vraag naar aanleiding van een eerder gestelde algemene vraag van
MrTomaat.

http://www.goeievraag.nl/maatschappij/religie/vraag/577481/bijbel-opgeroepen-ongelovigen-andersgelovigen-vermoorden

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Jezus heeft nooit zoiets geboden. Integendeel! In zijn Bergrede zei hij: ‘Gij hebt gehoord dat er werd gezegd: “Gij moet uw naaste liefhebben en uw vijand haten.” Ik zeg u echter: Blijft uw vijanden liefhebben en blijft bidden voor hen die u vervolgen, opdat gij er blijk van moogt geven zonen te zijn van uw Vader, die in de hemelen is, want hij laat zijn zon opgaan over goddelozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen’ (Matth. 5:43-45). Als aanbidders van Jehovah moeten we leren ‘onze vijanden lief te hebben’, hoe ze ons ook behandelen.

nee dat heeft hij nooit gedaan want in de bijbel staat ook heb u vijanden lief

Bronnen:
DeBIJBEL

Niet direct, maar Jezus heeft aangegeven dat de wet in het oude testament aangehouden moet worden en daar staat het wel in. Toegevoegd na 4 minuten: Daarnaast is het lot van ongelovigen nog veel erger dan dood gaan volgens Jezus. Niet geloven zou namelijk eeuwig branden in de hel betekenen. Toegevoegd na 1 dag: Over wat de profeten zeiden: http://herzienestatenvertaling.nl/teksten/handelingen/3/ 23 En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. of 1 van zijn apostelen ooit in hun brieven ook maar enig aanleiding gegeven dit ooit in de toekomst te doen ? Dus daarop zou ik zeggen "Ja".

Nee, geen enkele profeet heeft ooit de opdracht gegeven andersdenkenden kwaad te doen, laat staan vervolgen. Vooral in het oude testament en koran zien we terug dat we elkaar lief moeten hebben. Wat er wel in staat is dat 'mensen van het boek' het meest vredelievend zijn tegenover gelovigen. Dus mensen die een religie hebben en dit ook praktiseren.

Neen de essentie van het fenomeen Jezus heeft nooit opgedragen om andersdenkenden te vervolgen, nooit. Dat is niet waar het fenomeen Jezus voor stond of staat. Niet in woord en niet in daad. Of Jezus zelf kon lezen of schrijven? Dat betwijfel ik ten zeerste. Wat er later na het overlijden van Jezus gebeurd is laat zich raden. Wij kunnen ons enkel baseren op hetgeen ons ter ore of ogen kwam. Indien Jezus naar oudere bestaande leringen zou hebben verwezen, en indien er zich in die leringen meldingen of aanmoedigingen zouden bevinden om andersdenkenden te vervolgen dan heeft Jezus daar geen weet van gehad. Jezus was geen theoreticus die zich met boeken of geschriften bezig hield. Jezus leefde en leerde in Liefdevolle overgave vanuit de praktijk, met door en tussen het volk. Het staat iedereen vrij om hier anders over te denken of te schrijven. Uiteindelijk moeten wijzelf en enkel wijzelf in het reine zien te komen met de wijze waarop wij omgaan met hetgeen op ons pad komt. Wie de essentie van het fenomeen Jezus kan/wil/durft zien als een zuiver Liefdevol iemand en wie vervolgens zelf kan/wil/durft te leven naar dat voorbeeld die twijfelt geen seconde aan zijn integriteit. Wie dermate zuiver Liefdevol leeft voelt geen enkele behoefte om andersdenkenden anders te behandelen dan gelijkgestemden. Wie zuiver Liefdevol leeft zoals het fenomeen Jezus die hoeft anderen niet te vervolgen of te bekeren... die bekeert zichzelf en heeft daaraan genoeg om anderen te overtuigen dat er maar één lonende levenswijze bestaat. Met name: Heb jezelf zuiver Lief en behandel dan je naaste zoals jezelf!

Ik ben persoonlijk overtuigd van niet, en wat ik je kan aanbieden zijn indicaties gebaseerd op Jezus' handelen die anders of zelfs het tegenovergestelde suggereren. Jezus predikte liefde, en stond woord na daad klaar: om andere te genezen, andere met liefde te beantwoorden. Ik denk dat de menselijke perceptie van zulks geaardheid zelfs in de moderne tijd als destijds iets is om jaloers op te zijn, en zelfs wantrouwig op te worden. Bovendien ik denk dat mensen de persoonlijkheid van Jezus niet zo goed kunnen begrijpen door alleen aan het Woord van de Bijbel vast te houden, het is om die reden dat ik geen verzen citeer. We missen nu ook een hoop van Jezus leven en leringen die we gewoonweg niet met overdenkingen kunnen naspeuren. Probeer even in ogenschouw te nemen, wat de zending van de Geest der Waarheid wel niet geopenbaard zou kunnen hebben aan zijn discipelen, maar ik denk dat de uitnodiging nog steeds geldt, zonder voorwaardelijke religieuze ceremoniën of welk ander geheiligd ritueel dan ook. Jezus dronk en at met prostituees, zeloten, armen, ging om met rijke en welgestelde (o.a Lazarus, centurion, Nikodemus ), dus ik denk werkelijk niet dat hij mensen onderscheid in klasse, of het gemunt zou hebben op andersdenkenden, die klassenverschillen zou immers getuige van verscheidene opvattingen. Al heel vroeg in de kerkelijke geschiedenis werd de goddelijkheid betwist en anderzijds de menselijkheid van Jezus. Maar ik denk dat de mens altijd bereid moet zijn om zijn eigen beeld van goddelijkheid te verheffen om daarnaartoe te streven. “Wees volmaakt, zoals je Vader volmaakt is”. Jezus is niet alleen van de christenen, en al helemaal niet de stichter van het Christendom. Jezus zei nooit dat hij zich moest offeren voor de mensheid, maar hij liet wel alles zijn menselijke beloop gaan, en zoals vele werken op naam van een bekend en geliefd figuur is geschreven, is dat Jezus ook overkomen. Wat meer moet ik er nog over zeggen, dan je eigenlijk zelfstandig zou moeten onderzoeken?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100