Wat is de visie van de kerk op het mens-zijn van Jezus-Christus?

Volgens bepaalde dogma's is Jezus Christus naast God ook mens. Maar hoe ver mag/moet je daar in gaan? Kon hij bijv. ziek worden? Een griepje, melaats of depressief en psychotisch?
Mijn vraag gaat dus niet om de historische werkelijkheid te achterhalen, maar om de visies van de kerken op zijn mensheid in verhouding tot zijn almachtige Godheid te verduidelijken.
Met de kerk bedoel ik dan de PKN of RKK of andere denominaties

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De bijbel vermeld dat Jezus zich heeft vernederd en als mensen gelijk is geworden. Fillipenzen 2 [5] Die* gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was:[6] Hij die bestond* in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. [7] Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen [8] heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis. Jezus is als volmaakte mens op aarde gekomen en heeft het eerste geboorterecht van de eens volmaakte mens Adam overgenomen. Daarom werd Jezus de tweede Adam genoemd. Dood en ziekte is in de wereld gekomen door onvolmaaktheid. Aangezien Jezus volmaakt was, had ziekte geen vat op hem. Hij stierf aan het kruis omdat Gd hem had verlaten en daarmee ging datgene in vervulling wat was voorzegt door de profeten. Na zijn dood werd Jezus door Gd terug verheven boven alles: [9] Daarom ook heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam* verleend die boven alle namen staat, [10] opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde, [11] en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: de Heer, dat is Jezus Christus. http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=70233,70243

Aanvullend op amadeus: Een aantal voorbeelden van het mens-zijn betekent dat hij kon: - pijn voelen, - alle emoties hebben die een ander mens ook heeft (zoals lachen, huilen, boos zijn, etc.) - sterven. Doordat Jezus volmaakt is, zullen bepaalde onvolmaaktheden zoals ziekte (waaronder depressiviteit on psychose) niet aan hem kleven.

Alhoewel veelvuldig word verhaalt op het historische dispuut tussen Athanasius (Jezus is goddelijk) en Arius (Jezus is menselijk), was dat enigszins de oorsprong van hedendaags theologisch debat te noemen, dat ging over het mens-zijn van Jezus, klaarblijkelijk was dit initiatief ingezet met een dubbele agenda, immers Constantijn was keizer geen theoloog. Niettegenstaande het feit dat er bijna niks gezegd is over Jezus zijn ziektes, depressie of psychose en in vervolg genoteerd is op schrift (zie tegenstelling Marcus 3:21-23), is de goddelijkheid en tegenstaande menselijkheid altijd interpreteerbaar geweest, zeker omdat menselijkheid iets discutabel is als het gaat over 'zeden en buitensporig gedrag'. In de definiërende opvolging zijn de verschillen nogal wetenschappelijk gereformeerd ten einde in moderne tijden in plaats van 'bezeten door de duivel' te zijn, nu als zodanig 'psychopathisch' bestempeld te worden. – Gek genoeg zou je dan toch in beide verschillen rekenschap moeten vinden, en ik raad ten sterkste af om in die trant te postuleren, menigeen valt namelijk vaag te begrijpen. Christologie houdt zich voornamelijk bezig met de boetedoening van een onschuldig hoofdpersonage voor de zonde van de wereld, de geboorte, de wonderen en opstanding: wat Jezus naar verluidt goddelijk en/of mens maakt. Toch kan dit beter huis houden in de persoonlijke theologie van een individu, immers Paulus brieven is Paulus visie wat afgeleid is van de Griekse filosofische en godsdienstige stromingen, als ook de christelijke utopie van Augustines (Stad Gods), wat zich naar verhouding gaat meten in de beschouwingen van een grote gros aanhangers, zonder al te veel persoonlijke contemplatie. De Katholieke, Orthodoxe en Protestantse visies zijn gelijkaardig Ariaans of Athanist daarover tot vandaag de dag, en vrijwel de enigste die dit ter discussie stellen. Het is wat meer dan twee eeuwen terug dat er meer bij kwam kijken, oprichters met geen of weinig of zelfs van geleerde theologische achtergrond studie proclameerde de voortzetting te zijn van Jezus missie, en stichten een eigen denominatie op, en het is niet helemaal onjuist te veronderstellen dat Maarten Luther die gelegenheid gaf, de bijbel is de eerste boekdruk, met inbegrip van de Chinese innovativiteit, al met al lag de nadruk meer op de belijdenis van Jezus Christus. Zo'n oeverloze discussie zou dus eerder ontstaan tussen een moslim en een christen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100