Is Jezus op zondag opgestaan?

Bij het doorsnuffelen van de evangeliën viel het mij op dat de volgelingen van Jezus op zondagmorgen ontdekten dat hij was opgestaan. Ik heb geen tekst kunnen vinden waaruit blijkt dat Hij ook op zondag zou zijn opgestaan.

Zou het ook laat op de Sabbat hebben kunnen gebeuren? Ik denk vooral aan deze mogelijkheid omdat Hij vlak voor zonsondergang werd begraven. Als Hij drie etmalen later is opgestaan dan moet het wel haast op Sabbat zijn geweest
Ik realiseer me dat ik maar een geringe Bijbelkennis heb en alle gelovigen die ik ken denken dat Jezus op zondag is opgestaan. Wie helpt mij verder?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, Jezus is opgestaan op de dag die (christelijk gezien) de zondag is. Hij is namelijk, zoals de geloofsbelijdenis het stelt, 'de derde dag verrezen uit de doden'. De joodse dagtelling begint op de avond. (Katholieken hebben dat liturgisch overgenomen want een hoogfeest zoals Pasen, Kerstmis of Pinksteren begint al aan de vooravond ervan. Kerstmis begint op kerstavond, Pasen begint na het invallen van de duisternis aan de vooravond, de zaterdagavond dus waarop het liturgisch dus zondag is). Jezus werd op een vrijdag gekruisigd. Dat is de eerste dag. Op sabbat mochten geen mensen gekruisigd worden. Sabbat duurt van de vrijdag vlak voor zonsondergang tot zaterdag vlak na zonsondergang. De sabbatsdag is de tweede dag. De derde dag begint daarna. En zo begint het christelijke Pasen (althans bij katholieken) liturgisch met de Paaswake: het binnendragen van de paaskaars (symbool voor het Licht van Christus) in de donkere kerk. Daarmee begint het Pasen van Christus en dit wordt liturgisch afgesloten op de 50e dag: Pinksteren.

De Here Jezus is opgestaan op de achste dag ( de 1st dag van de nieuwe week ) Dus op een zondag / na de sabbath. Marcus 16:9 – Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag van de week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had (NGB). Johannes 20:19 – Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u (NGB)! Dit getal 8 heeft een specifieke betekenis in de Bijbel. We zien 8 mensen overleven in de ark van Noach, 8 dagen na geboorte de besnijdenis als teken van het verbond tussen God en Israel. Ook Thomas gelooft pas na 8 dagen dat de Here Jezus is opgestaan Joh 20 vers 24-31 Het getal 8 staat in de Bijbel voor een nieuw begin met God. Opvallend: De waarde van de Griekse letters van Jezus' Naam komen op de waarde van 888. De opstanding van de Here Jezus was dus niet zomaar op een dag van de week. Het symboliseert dat de mens die in Jezus gaat geloven gered zal worden Joh 1 12 Maar aan alle mensen die wél in Hem geloven, heeft Hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. -- die 3 dagen betreft Joodse dagen -- Toegevoegd na 25 minuten: In de Bijbel wordt een gedeelte van een dag gebruikelijk als een hele dag berekend. Ook al stierf de Here Jezusj laat in de middag, de hele dag telt mee als de eerste dag. De tweede dag omspant de Sabbat, toen Hij in het graf sliep. Ook al werd Hij vroeg op de derde dag opgewekt: is het één van de drie dagen. -maar er zijn meerdere uitleggingen In het jaar van de kruisiging viel de Sabbat van Pesach samen met de wekelijkse Sabbat - ( hier is wat verschil van inzicht over ) Hoe dan ook Paulus schrijft : “Want ook ons Pascha (Pesachlam) is voor ons geslacht, namelijk Christus. De Here Jezus stierf als Lam van God voor onze fouten.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100